במקום לפרק את קבוצת בזק מאחדים ומחזקים את בזק

דף הבית >> עולם ה-ICT >> חדשות משרד התקשורת >> במקום לפרק את קבוצת בזק מאחדים ומחזקים את בזק
כך טוענים מומחי רגולציית תקשורת ותיקים בישראל, שלא מבינים כיצד שר התקשורת הנוכחי (גלעד ארדן) ביטל במחי יד וללא כל הסבר את ההחלטות הקודמות בכל הקשור ל"שוק הסיטונאי" ומעמדן של בזק והוט בשוק התקשורת (הן היו אמורות להיות מפורקות ב-2014).
מאת: אבי וייס, 27.1.14, 10:30גלעד ארדן

משרד התקשורת פרסם שימוע בתחום "השוק הסיטונאי" (שימוע שלישי, למעשה, בדיוק באותו נושא), מה שזיעזע את כל חברות התקשורת בישראל. הסיבה: מדובר בשימוע המורכב מ- 6 מסמכים שונים וארוכים למדי, שאין ביניהם "חוט מקשר", למעט טבלת נתונים אחת מוטעית של חברת פרונטיר, חלקם מסמכים ממוחזרים וחלקם סתם מבולבלים ומלאים בקשקשת של עורכי דין ופקידים, שלא מבינים דבר. ניתחתי כאן וכאן ודי בהרחבה, את הפגמים המרכזיים הקיימים בשפע המסמכים הללו. חברות התקשורת הגדולות (כולן) החליטו לשכור חברות ייעוץ בינלאומיות ומקומיות, כדי שתנסנה לחלץ אותן "מהקטסטרופה הרגולטורית" הזו ולנסות להבין מה משרד התקשורת "רקח כאן".

אולם, מומחי רגולציית תקשורת ותיקים ומנוסים הפנו את תשומת ליבי, שאני פספסתי את הנקודה המרכזית בשפע המלל, שמשרד התקשורת שפך בתחום "השוק הסיטונאי". לדבריהם, מדובר בלא פחות מ"מהפכה רגולטורית", שביצע השר גלעד ארדן, מהפכה שנועדה לשרת טייקון אחד, ותביא לנזק בלתי הפיך לכל שוק התקשורת ולכל תושבי מדינת ישראל. 

הנקודה המרכזית, שהם מצביעים עליה, נובעת מהחלטות שר התקשורת הקודם, משה כחלון, שהתלבט במשך כשנה עם מסקנות "ועדת חייק" לגבי "השוק הסיטונאי", התייעץ עם כל המומחים האפשריים בארץ ובעולם, ובסופו של תהליך מאוד יסודי, השר גיבש את מסמך המדיניות ל"שוק הסיטונאי" בישראל, שפורסם על ידו ב- 2.5.12 והמצוי כאן.

במסמך זה מפורטים המהלכים ליצירת "שוק סיטונאי" ובראשם: קביעת פרק זמן של עד שנתיים למו"מ חופשי בין בזק, הוט וכל המתחרים, לגבי יצירת "הסכם מרצון" (שקרוי "הצעת מדף") בין החברות. סעיף 15 של אותו מסמך של השר הקודם אומר כך (ציטוט): "אם לא יתפתח השוק הסיטונאי באופן תקין וראוי על פי המדדים שייקבעו לכך, תוך 24 חודשים מיום פרסום מסמך מדיניות זה, יפעל השר לביצוע הפרדה מבנית בין התשתית של בעל רישיון מפ"א כללי [הכוונה לבזק והוט], לבין השירותים הניתנים על ידו ללקוחות הקצה".

אגב, הסעיף הזה נדון בהרוחבה ב"ועדת חייק" והוא נגזר ממה שעשה הרגולטור בבריטניה (ובעוד כמה מדינות) כשחברת המפ"א שם לא הצליחה (או לא רצתה להצליח) להגיע להסכמי "שוק סיטונאי" במו"מ חופשי. זה היה "השוט והגזר" לבזק ולהוט, שהשר אימץ מדו"ח חייק, אחרי שנה של התלבטויות ובדיקות. המדיניות הזו הוצגה ואושרה ע"י הממשלה, הובאה לכנסת ושר התקשורת קיבל (בחקיקה של הכנסת) את הסמכויות הנדרשות כדי לבצע הלכה למעשה את סעיף 15. 

הנה, בהתקרב המועד של שנתיים, שקצב השר (הקודם) וברור שאין שום "הצעת מדף" (כי אין הסכם של שום ממתחרה עם בזק. הוט בכלל לא מוכנה לשמוע על "שוק סיטונאי"), כללי הרגולציה השתנו בבת אחת, ב"מהפכה רגולטורית" שלא עברה את אישור הממשלה או הכנסת או בכלל, מהפכה, שיצר השר גלעד ארדן, בלי כל שימוע, דיון או איזה תהליך מסודר. השר גלעד ארדן (על דעת עצמו וללא כל הסבר לציבור), החליט שבמקום לפרק את בזק והוט לחברות תשתיות ושירותים נפרדות, הוא יעשה בדיוק ההפך: הוא יכפה "שוק סיטונאי" על בזק, ייתן לה למזג את כל חברות הבנות שלה (ביטול "הפרדה מבנית" מוחלט), ואת הוט יעזוב לנפשה, בנימוקים שזה "ייבחן שוב בעתיד" ללא קביעת מועד לדיון כזה.  

לדברי המומחים, מדובר בשינוי דרמטי, שבמקום לדון כעת איך מפרקים את בזק והוט, עוסקים בפילפולציה של מאות סעיפים, איך כופים "שוק סיטונאי" אבל רק על בזק, בתנאים המפוזרים ב-6 מסמכים שונים, שלא ניתן "למצא את הידיים והרגליים" בהם. 

המומחים הללו שואלים:
א. איך משרד התקשורת יפקח על בזק בעתיד, כשהמשרד עצמו מודה באחד המסמכים, שהוא פספס את הפיקוח שלו בשנים האחרונות בהיקף של כ-11 מיליארד ש"ח, בפיקוח על מחירי בזק? 
ב. אילו תרחישים נבחנו ע"י השר גלעד ארדן, בבואו ליישם מדיניות, שלא נכתבה בשוק מקום, של "אכיפת שוק סיטונאי" רק על בזק, במקום ליישם את המדיניות הכתובה והמאושרת של קודמו, שהגיעה העת ליישמה ב-2014, של פירוק בזק והוט (ל-2 חברות כל אחת, של תשתיות ושירותים, בנוסף להפרדה המבנית, שכבר קיימת ב-2 הקבוצות הללו)? 
ג. אילו סיכונים לשוק התקשורת הישראלי נבחנו ע"י השר, בבואו לכפות על בזק "שוק סיטונאי", שכתוצאה מכך בזק תקבל היתר לאיחוד מלא של כל חברות הבנות שלה, מה שיהפוך אותה למונופול בכל תחומי התקשורת בישראל, עם יכולת להציע ללקוחות "חבילה מרובעת" שתשמוט את היכולת לתחרות מצד כל החברות האחרות?
ד. אילו איזונים ובלמים יוטלו על בזק, כאשר "ההפרדה המבנית" תוסר ממנה, כדי שלא תסלק את כל מתחרותיה מהשוק? הרי בזק היא חברה טובה יותר מכל מתחרותיה (גם בשירות וגם בהרכב השירותים), מה ימנע ממנה "לחגוג על גב הצרכנים", כמו שעשתה לדברי משרד התקשורת עצמו - ב-5 השנים האחרונות, וכעת זה יהיה לעולמים?
ה. איך ייתכן ש"בתיק השירות" החברות המתחרות בבזק נשלחות לנהל מו"מ עם בזק? אז בכלל בשביל מה צריך "תיק שירות" אם המו"מ הזה מתחיל מאפס? כ"כ, למה "תיק השירות" לא חל על המגזר העסקי? אין עיוותים במגזר העסקי במחירי בזק?
ו. איך משרד התקשורת מבצע תחזיות לגבי הצלחת "השוק הסיטונאי", כשכל התחזיות שלו עצמו, עד היום, הופרכו ולא התקיימו (כך כתוב במסמכים הללו)? כ"כ, איך ייתכן ש-IBC תקבל "עידוד" מ"השוק הסיטונאי", על סמך מה הוצגו תחזיות הללו?  

פניתי למשרד התקשורת וביקשתי תשובה לשאלות הבאות:
"שלום רב,
בעקבות הפרסומים האחרונים לגבי "השוק הסיטונאי", בכירים בשוק התקשורת הפנו את תשומת ליבי לכמה נושאים קריטיים הדורשים תשובה:
  1. שר התקשורת (הקודם, משה כחלון) פרסם מסמך מדיניות ל"שוק הסיטונאי" (כאן) ב- 2.5.12, שבו נאמר - בסעיף 15 שאם תוך 24 חודש ממועד פרסום המסמך לא יקום "שוק סיטונאי", יש לפרק את קבוצות בזק והוט, כמוגדר בסעיף. בעקבות זאת עודכן חוק התקשורת ע"י הכנסת ונקבעו בו סמכויות אכיפה מורחבות לשר, בהתאם למדיניות הזו, שהוצגה בכנסת. הנה, בשימוע הנוכחי ל"שוק הסיטונאי", סעיף 15 לא רק שלא בוצע, ויש כעת מדינות אחרת לגמרי: "שוק סיטונאי" בכפייה, רק על בזק. היכן מצויות החלטות השר על שינוי מדיניות זה? איך התקבלו ההחלטות על שינוי המדיניות הזו, למרות שיעברו 24 חודש בקרוב מאוד, מהמועד המוגד בסעיף 15 במסמך השר (הקודם)?
  2. בכל המסמכים (לרבות "תיק השירות"), כתוב, שספקי התקשורת מתחרים הרוצים לממש "שוק סיטונאי" ינהלו מו"מ עם בזק. למה הם צרכים לנהל מו"מ עם בזק אם הכל כבר נקבע מראש? מה יקרה אם המו"מ הזה עם בזק לא "יעלה יפה"?
  3. כיצד משרד התקשורת מתכוון לפקח על קיום "שוק הסיטונאי", אם המשרד נכשל עד כה (גם לפי הניתוחים, שהוצגו במסמך של סמנכ"ל הכלכלה ופרופ' גרונאו), במשך שנים, בפיקוח על מחירי בזק?
  4. בנוסף, אילו "תרחישי סיכון" נבחנו לגבי הסרת הפיקוח על בזק, שהיה ויישאר מונופול, גם אחרי קיום "שוק סיטונאי"? האם המשרד ביצע ניתוח תרחישים מה יקרה לשוק התקשורת אחרי שהמגבלות של ההפרדה המבנית תוסרנה מבזק? מי יוכל להתחרות בבזק ב"חבילות משולבות" של כל השירותים? מה יועיל "שוק סיטונאי" כשבזק תוכל לספק ללקוחות את כל השירותים מכל הסוגים ב"חבילה אחת, בלתי פריקה"?"
תגובה לא קיבלתי. די ברור למה. אם תגיע - היא תפורסם. 
 
כשלון 
 
Bookmark and Share


 


לוח מודעות
יזמים? יש לכם רעיון מבריק? נמשכת ההרשמה למחזור הבא של TLV Generator. ההרשמה - כאן

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים עדכניים מהשנה האחרונה מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.


 
לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.

19/3/18 - כנס Teleco 2018    

1/5/18 - ChipEx2018  

7/5/48 - BMR 2018 - Broadband, Mobile, RF  

9-10/5/18 - האקאתון "ניצוץ לדורות" 

15/5/18 - Israel's annual Programmatic Video conference  

23/5/18 - EcoMotion Main Event 2018 

5/6/18 - Israel Mobile Summit 2018 

21/6/18 - 2018 Afeka Conference for Speech Processing  

 

הכי ניצפים 

דירוג הסמאטרפונים הטובים ביותר בעולם למרץ 2018 עפ"י Business Insider - כאן

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

מה כן מקדם אתרים ועסקים באינטרנט? לא העלוקות שחיות סביב גוגל ופייסבוק - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק ג' - ההפסד הצרכני - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה מבלבלים את המוח לציבור בנושא המכונה "שוק סיטונאי"? - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת המחדל המדהים המוסתר מהציבור של הרס רשתות הסלולר - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

איך רבע מיליון לקוחות נפלו בפח ועברו להסדר המכונה בטעות "שוק סיטונאי" - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

מבחן דרך: חיבור VPN - האם זו ההגנה המושלמת על הגלישה ועל הפרטיות? - כאן

TLV Generator נולד - התכנית שהופכת כל רעיון למוצר (MVP) תוך 120 יום - כאן

למה 95% מהסטארטאפים בישראל נכשלו, נכשלים וימשיכו להיכשל גם בעתיד - כאן

מה חלקו ואחריותו של ה-CTO למצב בו 95% מהסטארטאפים בישראל נכשלים? - כאן

האם ניתן לרפא את המחלה של כישלון מעל ל-95% מהמיזמים בישראל? - כאן

העסקה הבעייתית של בזק-Yes לא הייתה מתבצעת בלי משרד התקשורת - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בנוגע לחקירת "פרשת בזק-YES" ולמה ביבי לא בעניין - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

מורה נבוכים בפרשת "תיק 4000" מי עוד צפוי להיחקר ומה עדיין לא נחקר - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

מרוב Fake News, ספינים ותרגילי חקירה, הציבור מקבל שפע של מידע מטעה - כאן

20 המובילים ומקבלי הצל"ש בשנת 2017 בעולם התקשורת והייטק הישראלי - כאן


 
זרקור חברות
 
TLV-GENERATOR
 
TLV-Generator
 
מידע
 
טלקום אקספרטס
 
NordVPN
 
עדן אימון עסקי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Ruckus
 
TLV-GENERATOR
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live Zappix
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
 מפת הביטקוין   מהירות גלישה Your IP שירותנט
לייבסיטי - בניית אתרים