הקרב המוזר על תפקידי הוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי

דף הבית >> פורומים וביטקוין >> Web 2.0/3.0 >> הקרב המוזר על תפקידי הוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי
ב-27.12.15 תערכנה הבחירות ל-4 תפקידים בוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי (מתוך 9 חברי ועד מנהל). אושרו 8 מועמדים ל-4 התפקידים. כמה בעלי זכות בחירה יש באיגוד? האם 8 המועמדים אכן יודעים עבור מה הם הציגו את המועמדות שלהם לוועד המנהל?
מאת: אבי וייס, 22.12.15, 11:47עו"ד יורם הכהן

לאחרונה חשפנו (כאן) את הזעזועים בצמרת איגוד האינטרנט הישראלי (שכללו התפטרות של אחד מהוותיקים בוועד המנהל של האיגוד - ליאור קפלן) ואת התרגיל, שנעשה כדי למנוע כניסת מחליף לליאור קפלן לוועד המנהל, מחליף, ששמו רועי שלומיהתרגיל שנמצא: יוסיפו עוד מקום פנוי להתמודדות בבחירות הקרובות, כך שייבחרו 4 מועמדים במקום 3, כפי שהיה מתוכנן מראש ולפי תקנון האיגוד. 

הבחירות תתקיימנה בצורה מקוונת ב-27.12.15, לפי הפרסום של ועדת הבחירות. סה"כ הוגשו ואושרו 8 מועמדים על 4 המקומות בוועד המנהל של האיגוד, שמונה בס"ה 9 חבים.

מעבר לוועד המנהל, לאיגוד האינטרנט הישראלי יש מנכ"ל בשכר (עו"ד יורם הכהן - בתמונה) שנבחר לא מכבר בהליך מוזר ויש גם נשיא (ללא שכר, נבחר מקרב חברי הוועד המנהל) - ד"ר אלון הסגל

בסה"כ יש כיום 205 בעלי זכות בחירה באיגוד האינטרנט הישראלי. המספר הזה כולל בתוכו גם את עובדי האיגוד בשכר (שמשום מה יש להם זכות בחירה, מי יהיו בוועד המנהל שלהם). כך, שאם מורידים אותם מהספירה, יש באיגוד האינטרנט הישראלי בקושי 180 חברים מקרב הציבור בישראל.

מדובר בשפל של כל הזמנים לאיגוד וכישלון חמור ומצטבר של הוועד המנהל היוצא, שהצליח להבריח כמעט את כל החברים מהאיגוד. למה? כי האיגוד איבד את דרכו (מזמן). זה לא מפריע ל"מקורבים לצלחת" לחגוג על הכסף, שממשיך לזרום לאיגוד בלי כל הפרעות, בזכות היותו של האיגוד מונופול בתחום מכירת הדומיינים בישראל. אין מי שמגן על 280 אלף בעלי דומיינים בישראל, שנאלצים לשלם מחירים מופקעים מידי שנה, בגלל היות האיגוד מונופול דה-פקטו ובלתי מוכרז בתחום הזה. 

מעיון מדוקדק במצע הבחירות של כל אחד מ-8 המועמדים לוועד המנהל (מפורט כאן) עולה, שלרובם אין צל של מושג מה זה איגוד האינטרנט הישראלי, מה עושים איגודי אינטרנט מקבילים בעולם ומהיכן מגיע הכסף, שהם רוצים לשפוך על כל מיני מטרות חברתיות נעלות, שאין להן כל קשר לאיגוד האינטרנט.  

רוב המועמדים המתמודדים לוועד המנהל של האיגוד חושבים (כעולה ממצע הבחירות שלהם), ש"הכסף צומח על העצים" ומהעצים הללו נפלו וממשיכים ליפול 10 מיליון ש"ח לשנה, היישר לקופת האיגוד, שכעת צריך לבזבז את הכסף הזה, שנפל מהשמיים או מהעצים, לכל מיני מקורבים ולמטרות סרק

לכן, אחד מחברי איגוד האינטרנט הוותיקים, רפי הוידה, ביקש לשגר מידע מלווה במספר מסמכים ושאלון לכל אחד מ-8 המועמדים, שבהם כל מועמד מתבקש לענות פומבית על סדרה של שאלות לגבי עמדתו בסוגיות המרכזיות, שבגינן קיים איגוד האינטרנט הישראלי ובגללן האיגוד מקבל כל שנה כ-10 מיליון ש"ח, בלי כל מאמץ וללא כל בסיס חוקי, מהציבור בישראל. 

להלן פנייתו של רפי הוידה ל-8 המועמדים כלשונה:

"שלום רב ל-8 המועמדים לוועד העמותה.  
א. ברכת הדרך ל-8 המועמדים לוועד האיגוד ... 205 חברי האיגוד הזכאים להצביע בבחירות 2015 מבקשים לדעת עמדתכם בנושאים מהותיים אשר ידרשו להחלטה בשנת 2016 ...
ב. ועדת הבחירות הודיעה כי היא מאמצת את עיקרון הפומביות והשקיפות וההנחה שגם המועמדים לוועד מאמצים עיקרון זה...והנבחרים אכן יפעלו בשקיפות ראויה כלפי חברי האיגוד במהלך כהונתם...
ג. להלן שאלון למועמדים בנושאים מהותיים:
   1. האם לדעתך יש מקום להסדרת ניהול שמות המתחם בישראל באמצעות חקיקה, או בהחלטת ממשלה או באמצעות הסדרה עצמית באמצעות תקנון העמותה?...
  2. מי ראוי לדעתך להיות הרגולטור של שמות מתחם בישראל?....האם שר התקשורת?...האם שרת המשפטים?... האם רשם העמותות?....האם איגוד האינטרנט הישראלי?...
   3. האם תתמוך בהצעות לתיקון תקנון העמותה, כך שניהול שמות המתחם יוסדר כראוי בתקנון העמותה...(מצ''ב מסמך הצעה)...
       לתשומת לבכם לעובדות הבאות – א) בכנסת ישראל הוגשה שאילתה בנושא הסדרת שמות המתחם בישראל ... מצ''ב ...
                                                         ב) הצעות ''מחליטים'' לענין השר האחראי לנושא שמות מתחם בישראל... מצ''ב...
                                                         ג) על פי "חוק העמותות" – סעיף 9 - תקנון העמותה מהווה חוזה מחייב בין חברי העמותה ובין העמותה לחבריה עם אישורו ע''י רשם העמותות...מצ''ב...
  4. כיצד לדעתך יש לפעול בנושא 9,000 שמות המתחם, שנרשמו לפני 1.1.1999 ושאינם משלמים עבור שם המתחם שברשותם?...האם לדעתך ראוי כי כללי הרישום והחידוש יהיו אחידים, שוויוניים וללא אפליה?...
  5. באסיפה הכללית האחרונה דווח כי רשות המסים דורשת מהאיגוד תשלום של מיליוני ש''ח בשל הכנסותיה מעיסוק מכירת שמות מתחם בישראל – האם תתמוך בתשלום מס ההכנסה כחוק? ...
  6. במטרה להגדיל את מספר שמות המתחם תחת שם ישראל בישראל - האם לדעתך עלות חידוש שם המתחם נמצאת בשיעורה הראוי?... האם להעלותה?... האם להפחיתה?...
  7. כיצד לדעתך ניתן להעלות את מספר חברי העמותה? ...
  8. לאור מיעוט חברי העמותה כיום – כ-200 חברים בלבד - האם תתמוך בהצעה כי חבר העמותה יהיה כל אדם תושב ישראל אשר בבעלותו שם מתחם תחת שם ישראל?... משמעות הדבר היא שמספר חברי העמותה יגדל בשעור מהותי ויהיה בהיקף של כ- 230 אלף חברים!!...
  9. היה והתשובה לשאלה 8 הינה חיובית – האם לדעתך יהא על בעל שם המתחם לשלם סכום נוסף עבור חברות בעמותה או להסתפק בתשלום עבור שם המתחם לחברות בעמותה?...
    אגב, הסדר כזה קיים בקנדה...כל בעל שם מתחם חבר אוטומטית בארגון הקנדי ופטור מדמי חברות....ראו: www.cira.ca          
 10. האם השתתפת באסיפה הכללית האחרונה?... האם עיינת בחומרי האסיפה?... פרוטוקול האסיפה השנתית?...דיווח יו''ר העמותה?... הדו"חות הכספיים?... דו"ח מבקר העמותה ? ... האם לדעתך נמסר מידע מלא לחברי העמותה?...
11. מה לדעתך צריכה להיות עמדת האיגוד בנושא צנזורה באינטרנט?...
12. בשנים האחרונות זוכה האיגוד לחשיפה תקשורתית רבה בנושא "הקו החם" לפגיעות באינטרנט – האם לדעתך על האיגוד להמשיך לתקצב פעילות זו?...
13. האם לדעתך יש צורך לשדרג את אתר האינטרנט של האיגוד?... או לבנות אתר אינטרנט חדש? ...
14. האם לדעתך יש לפרסם את רשימת שמות המתחם האסורים?... האם להותירם חסויים?... מי הוא הגורם שאמור לפקח על כך? ... מנהל האיגוד?... ועדת היגוי לתשתיות האיגוד?...ועד העמותה?...גורם חיצוני?...
15. האם לדעתך יש לשווק את מלאי מספרי ורסיה 4 (IPv4) שבידי האיגוד?... האם לדעתך שווק שמות המתחם צריך להיות בידי הרשמים המורשים בלבד? ... האם על האיגוד להמשיך למכור שמות מתחם באופן עצמאי?....
16. האם לדעתך ראוי כי עובדי העמותה יצביעו בבחירות הקרובות לועד העמותה?...
17. האם לדעתך יש לחדש פירסום ידיעון חודשי לחברי העמותה?...
18. כיצד לדעתך יש לקבל החלטות בדבר ניצול עודף ההכנסות על ההוצאות?... האם ראוי לדעתך לשתף את כלל חברי העמותה בקביעת עדיפויות הקצאת כספים אלה למטרות ראויות?...
19. האם לדעתך ראוי כי פעילות האיגוד תתבצע בשקיפות כלפי חברי העמותה? ... האם לדעתך יש לפרסם את התקציב השנתי?...האם לדעתך יש לפרסם פרוטוקולים של ישיבות ועד האיגוד?...
20. היה ותיבחר כחבר ועד – מהם הנושאים הדחופים הראויים לדעתך להחלטה מיידית?...  
        
ד. אודה מעניכם לשאלות הנ''ל לא יאוחר מ-23.12.15 ופירסומם בשקיפות הראויה במסגרת פנייתכם לחברי העמותה בימים הקרובים
בברכת הצלחה,
רפי הוידה
חבר העמותה - 1575".

למותר לציין, שהמכתב הזה לא הופץ ע"י ועדת הבחירות למועמדים. לכן, הם קיבלו זאת ישירות מרפי הוידה. כמעט כל המועמדים לא ענו עד כה לשאלות הללו.

לאחר מניין הקולות נעדכן מי נבחר לוועד המנהל מבין 8 המועמדים. 

 
איגוד האינטרנט הישראלי 
 
Bookmark and Share


 


לוח מודעות
יזמים? יש לכם רעיון מבריק? נמשכת ההרשמה למחזור הבא של TLV Generator. ההרשמה - כאן

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים עדכניים מהשנה האחרונה מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.


 
לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.

1/5/18 - ChipEx2018  

7/5/48 - BMR 2018 - Broadband, Mobile, RF  

9-10/5/18 - האקאתון "ניצוץ לדורות" 

15/5/18 - Israel's annual Programmatic Video conference  

15/5/18 - Bynet Expo 2018  

23/5/18 - EcoMotion Main Event 2018 

5/6/18 - Israel Mobile Summit 2018 

17-21/6/18 - Cyber Week 2018 

21/6/18 - 2018 Afeka Conference for Speech Processing  

 

הכי ניצפים 

דירוג הסמאטרפונים הטובים ביותר בעולם למרץ 2018 עפ"י Business Insider - כאן

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

מה כן מקדם אתרים ועסקים באינטרנט? לא העלוקות שחיות סביב גוגל ופייסבוק - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק ג' - ההפסד הצרכני - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה מבלבלים את המוח לציבור בנושא המכונה "שוק סיטונאי"? - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת המחדל המדהים המוסתר מהציבור של הרס רשתות הסלולר - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

איך רבע מיליון לקוחות נפלו בפח ועברו להסדר המכונה בטעות "שוק סיטונאי" - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

מבחן דרך: חיבור VPN - האם זו ההגנה המושלמת על הגלישה ועל הפרטיות? - כאן

TLV Generator נולד - התכנית שהופכת כל רעיון למוצר (MVP) תוך 120 יום - כאן

למה 95% מהסטארטאפים בישראל נכשלו, נכשלים וימשיכו להיכשל גם בעתיד - כאן

מה חלקו ואחריותו של ה-CTO למצב בו 95% מהסטארטאפים בישראל נכשלים? - כאן

האם ניתן לרפא את המחלה של כישלון מעל ל-95% מהמיזמים בישראל? - כאן

העסקה הבעייתית של בזק-Yes לא הייתה מתבצעת בלי משרד התקשורת - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בנוגע לחקירת "פרשת בזק-YES" ולמה ביבי לא בעניין - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

מורה נבוכים בפרשת "תיק 4000" מי עוד צפוי להיחקר ומה עדיין לא נחקר - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

מרוב Fake News, ספינים ותרגילי חקירה, הציבור מקבל שפע של מידע מטעה - כאן

20 המובילים ומקבלי הצל"ש בשנת 2017 בעולם התקשורת והייטק הישראלי - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן


 
זרקור חברות
 
TLV-GENERATOR
 
TLV-Generator
 
קפל
 
טלקום אקספרטס
 
NordVPN
 
עדן אימון עסקי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Schneider Electric
 
TLV-GENERATOR
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live Zappix
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
 מפת הביטקוין   מהירות גלישה Your IP שירותנט
לייבסיטי - בניית אתרים