חשיפת התחמונים, השקרים והזיופים מאחורי מנגנון הטלת הקנסות של המנכ"ל

דף הבית >> עולם ה-ICT >> חדשות משרד התקשורת >> חשיפת התחמונים, השקרים והזיופים מאחורי מנגנון הטלת הקנסות של המנכ"ל
חשיפת התחמונים, השקרים והזיופים מאחורי מנגנון הטלת הקנסות של המנכ"ל
מאת: אבי וייס, 14.12.15, 20:30שמילה מימון
 
בלעדי: חשיפת מה שמשרד התקשורת ניסה להסתיר במהלכי הטלת הקנסות ע"י מנכ"ל משרד התקשורת (שלמה פילבר) על בזק והוט. התעלולים של "קליקת הפרקליטים" בשת"פ סמנכ"ל בכיר לפיקוח ואכיפה (שמילה מימון). פרק ראשון בסדרה: "תחמון התאריכים".
 
במשרד התקשורת יש כמה רמות של הטלת "עיצומים כספיים" דהיינו – קנסות על השחקנים בשוק התקשורת. הקנס שהוטל היום (14.12.15) על חברת פלאפון בסך 642,590₪ בטענה של: "הפרה של כללים מחייבים לגבי המענה למנוי, אשר הייתה לו השגה בדבר חיובי יתר בחשבונו החודשי", היא דוגמה לקנסות, שבסמכות סמנכ"ל בכיר פיקוח ואכיפה – שמילה מימון (בתמונה).
 
רמה יותר בכירה בהטלת קנסות היא רמת הקנסות המוטלים על חברות במקרים יותר חמורים המפורטים בחוק, קנסות, שמוטלים ע"י מנכ"ל משרד התקשורת (כיום: שלמה פילבר). אמנם, את החקירה והחומר לנושא ההפרה והקנס לגבי כל מקרה מכין שמילה מימון והצוות שלו באגף פיקוח ואכיפה, אך את ההחלטה מקבל המנכ"ל באופן עצמאי לחלוטין, בתהליך, שהוגדר בצורה מאוד מפורטת בחוק התקשורת. במרכז תהליך קבלת ההחלטות של המנכ"ל בנושא הקנסות הוקם מנגנון רשמי ששמו: "ועדה מייעצת לעניין עיצומים כספיים", שכל הקשור בה מפורט בחוק התקשורת בסעיף מאוד ארוך (37א1), שחוקק ע"י הכנסת בתשע"ב, דהיינו: לפני יותר מ-4 שנים.   
 
זמן קצר לאחר כניסתו לתפקיד, החל מנכ"ל משרד התקשורת – שלמה פילבר (שהוא גם עו"ד, ומיד נסביר למה זה חשוב), לראשונה מאז שהחוק תוקן לפני יותר מ-4 שנים, להפעיל את סעיף החוק בדבר הטלת הקנסות ע"י המנכ"ל. הוא הטיל עד היום 4 קנסות, 3 קנסות על בזק ואחד על הוט (ליתר דיוק: הוט-מובייל, שזה אותו דבר).
 
כבר אחרי הטלת הקנס הראשון ע"י המנכ"ל, לאור ניסיוני הרב בתחום, ראיתי, שמדובר במשהו מאוד מסריח. למעשה, זיהיתי מיד, שמדובר בקנסות, שהוטלו על עבירות שלא קיימות, במקרים, שאם נעשו, הן עבירות מאוד ישנות (עברו שנתיים עד שלוש מקרות המקרים, שבגינם מוטל הקנס), לא נגרם שום נזק ולא הוצג שום נזק לאיש או לציבור ולשוק התקשורת, לא הייתה שום תלונה של איזה אזרח – לקוח \ צרכן, לא הוכח, שיש הצדקה לקנס ובכלל הקנסות הוטלו בלי שנעשה התהליך הנדרש בחוק: לא פורסם בשום מקום מי זו ה"ועדה מייעצת לעניין עיצומים כספיים" והפרוטוקולים שלה לא פורסמו, בניגוד גמור לנאמר, שחור על גבי לבן, בחוק התקשורת.
 
בעניין ארבעת הקנסות של המנכ"ל, פרסמתי ארבעה מאמרים עוקבים (לפי סדר פרסום הקנסות, מ-14.10.15 עד 19.11.15): כאן, כאן, כאן, וכאן, שבהם חשפתי את אי חוקיות הקנסות ודרשתי מהמנכ"ל לבטלן.
 
הדגשתי במפורש, שלמרות שהחברות בזק והוט בחרו לשתוק ולא לפנות לבתי המשפט בעניין חוקיות הקנסות, עדיין זה לא "מכשיר את השרץ". בנוסף חשפתי כאן, כאן וכאן תעלולים אי חוקיים נוספים של שמילה מימון עצמו, בנושא הטלת הקנסות על ידו (בשונה מהתהליכים להטלת קנסות, שהמנכ"ל כפוף אליהם), ובתחום "האפליה באכיפה", ששמילה מימון מוביל במשרד התקשורת, בגיבוי "קליקת הפרקליטים".
 
הפרק הראשון כאן עוסק בפרשה אחת, שקראתי לה "תחמון התאריכים". אני משוכנע, שקוראים, שיקראו כתבה זו עד סופה יטענו: זה לא "תחמון תאריכים", זה זיוף תאריכים. אין בידי כרגע תשובה ברורה לטענה הזו, כי אני מאמין, שהנושא הנחשף כאן (ובשני פרקי הסדרה הבאים), ראוי לחקירה, שתברר למה נעשה הזיוף לכאורה הזה.

בפרק הבא נחשוף כיצד ה"ועדה מייעצת לעניין עיצומים כספיים" הוסטה באופן חמור ממילוי תפקידה ונציג כיצד מבחינים בין קנס חוקי לקנס בלתי חוקי במדינת ישראל. בפרק הבא אחריו נחשוף את מסכת השקרים, ש"קליקת הפרקליטים" בשת"פ סמנכ"ל בכיר לפיקוח ואכיפה "האכילה" את "הוועדה המייעצת לעניין עיצומים כספיים", כדי שתאשר את הקנסות הבלתי חוקיים וההזויים של המנכ"ל שלמה פילבר, קנסות, שהוכנו למענו ע"י שמילה מימון.  
 
פרשת "תחמון התאריכים"
הפרשה הזו החלה, למעשה, כשדרשתי בתקיפות, גם במאמרים המאוד חמורים (למשל כאן) וגם בפניות חוזרות ונשנות למשרד התקשורת, לחשוף מי זו "הוועדה המייעצת לעניין עיצומים כספיים" ודרשתי לראות את כתב המינוי שלה ע"י ראש הממשלה (בנימין נתניהו), שהוא גם שר התקשורת, ודרשתי לראות את הפרוטוקולים של דיוניה, בדיוק כנאמר בחוק התקשורת.
 
אחרי מו"מ די מתיש, משרד התקשורת החליט לחשוף את החלטת המינוי של ראש הממשלה ואת כתב המינוי של הוועדה בחתימת ראש הממשלה. באתר המשרד התאריך של העלאת המסמכים הללו היה נכון: 9.11.15, והמסמכים נשאו את התאריך של 13 ליולי 2015. להלן צילום מועד פרסום שני המסמכים באתר משרד התקשורת:
צילום 1
 
דהיינו: כתב המינוי של הוועדה פורסם 4 חודשים אחרי שנחתם - ב-9.11.15, (בניגוד לחוק ובלי לתת כל הסבר לאיחור הזה בפרסום) ורק אחרי לחצים רבים, ואחרי שפורסמו כבר 3 מתוך ה-4 קנסות שהמנכ"ל הטיל (שניים על בזק ואחד על הוט).
 
לאחר חשיפת שמות חברי הוועדה וכתב המינוי, הגם שנעשה באיחור רב, החלטתי להתעלם לחלוטין מהשאלות: האם הוועדה הזו מונתה בהליך נאות וחוקי והאם כל חבריה עונים על כל תנאי הסף למינוי לתפקיד, כמוכתב בצורה מאוד מדוקדקת בחוק. למה החלטתי להתעלם מהשאלות הללו? כדי לא לסטות מהנושא העיקרי: האם הקנסות, שהוטלו ע"י המנכ"ל, הם בכלל חוקיים ונעשו בהליך חוקי.
 
במקביל, המשכתי ודרשתי לראות את הפרוטוקול של דיוני הוועדה, כנדרש בחוק. בלי פרסום הפרוטוקול, אין שום תוקף לקנסות שהמנכ"ל מטיל. כך קבע המחוקק (דהיינו: קבעה כנסת ישראל), לא אני.
 
קיבלתי במהלך מו"מ מאוד מוזר, שניהלתי מול משרד התקשורת, תשובות בע"פ מאוד מוזרות (בלשון המעטה). למשל, קיבלתי את שתי הנימוקים הבאים לאי הפרסום של הפרוטוקול:
  1. נטען, שיש צורך שחברי הוועדה יאשרו בחתימתם את הסכמתם לפרסום הפרוטוקול והתהליך הזה טרם נגמר. בתגובה הסברתי שאין בחוק כל זכר לתהליך כזה, שיכול למנוע פרסום הפרוטוקול. לא קיבלתי כל תשובה מהמשרד לתגובתי.
  2. נטען, שיש בפרוטוקול חלקים חסויים ולכן לא ניתן לפרסמו. בתגובה ציינתי, שהמחוקק (דהיינו: כנסת ישראל) כבר עסק בסוגיה זו ועיגנה את התשובה לבעיה בחוק עצמו (סעיף 37א1(ט)). לכן, דרשתי לקבל מידית את הפרוטוקול ושהחלקים הסודיים שבו ייחתכו או יושחרו. לא קיבלתי שום תשובה מהמשרד לתגובתי ודרישתי. לכן, פניתי ודרשתי מהמנכ"ל, שיבטל את כל הקנסות שהטיל, כי הם בלתי חוקיים בעליל.
 אני מבקר תדיר באתר משרד התקשורת ובודק מה מתחדש בו, לפחות אחת ל-3 ימים. לפתע, ב-6.12.15 הבחנתי, שעלה לאתר משרד התקשורת בפרק "עיצומים כספיים..." עדכון המופיע בתצלום הבא:
צילום 2

 
התאריך המופיע כאן בתצלום מהאתר הוא 16 לספטמבר 2015. זה כביכול המועד בו המסמך הועלה לאתר משרד התקשורת. בנוסף, במדור "מה חדש באתר", שבו מופיעים כל המסמכים הנוספים לאתר בסדר כרונולוגי, אין כל זכר להעלאת המסמך (כי אם הוא היה עולה במדור זה, מיד היה ברור, שהוא לא עלה לאתר ב-16.9.15).
 
בנוסף, המסמך, שהועלה לאתר (ומצוי כאן להורדה במלואו למתעניינים), אין בו בכלל תאריך חיבור המסמך, אלא רק תאריך הדיון, כמופיע בתצלום הבא:
צילום 3
 
כל מי שמכיר את החוקים, התקנות והתקשי"ר הנוגעים למסמכים ממשלתיים רשמיים יודע, שבראש כל מסמך אמור להיות תאריך הכנתו. כאן – אין. יש רק תאריך של 16.9.15 כתאריך הדיון בוועדה וכתאריך העלאת המסמך לאתר המשרד.
 
אולם, לכל מסמך יש תאריך הכנה שלו והוא מוטבע באופן סמוי בתוך המסמך ברגע הכנסתו. צילמתי עבורכם את התאריך המוטבע על המסמך של הוועדה, שכביכול הוכן ופורסם ב-16.9.15:
צילום 4

 דהיינו: הצילום מצביע, שהמסמך הזה הוכן ב-2.12.15, חודשיים וחצי אחרי המועד, שהוא כביכול מוצג באתר משרד התקשורת לציבור.
         
מי שיעמיק במסמך יראה, שבדיון השתתפו לפחות 5 עורכי דין (כולל המנכ"ל). דהיינו: מדובר בעורכי דין, שלפתע שכחו את כל מה שהם למדו בבית הספר למשפטים.

בלי להאריך בהסברים הלקוחים מהסילבוס של בתי הספר למשפטים, פניתי למשרד התקשורת בדחיפות ביום 6.12.15 בשאלה הבאה:
"במועד לא ידוע (אולי היום) עלה לאתר משרד התקשורת מסמך דיוני הוועדה
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/6/4506.pdf
באתר המשרד כתוב שהמסמך הוא מ-16 לספטמבר 2015
אולם מבדיקת מאפייני המסמך, שהעליתם לאתר עולה, שהוא נוצר רק ב-2.12 (מצ"ב צילום מאפייני המסמך).
איך מסמך מ-16 בספטמבר נוצר ב-2 לדצמבר ומפורסם באתר המשרד כאילו הוא מ-16 בספטמבר?"
 
תגובה לא קיבלתי, לא שלא ניסיתי וחזרתי וניסיתי. די ברור למה. אם אקבל תגובה, אעדכן בהתאם.
 
במקביל פניתי לחברות בזק והוט בשאלה זהה:
"עדכון 6.12.15: במועד לא ידוע הועלה לאתר האינטרנט של משרד התקשורת הפרוטוקול של דיוני הוועדה המייעצת לעניין הקנסות.
מה עמדתכם בנושא הפרוטוקולים החושפים, שלמעשה, הוטלו קנסות על כלום ובשרירות לב?"
 
מבזק קיבלתי את התגובה: "אנחנו לא מגיבים על זה". גם הוט לא הגיבו.
 
למה משרד התקשורת "תחמן את התאריכים"?
את התשובה המלאה לשאלה נוכל להציג רק בסיום המאמר השלישי בסדרה זו. אולם, זה די ברור לכל מי שעיניו בראשו, שתחמון התאריכים נועד "להכשיר את השרץ", דהיינו: להכשיר את הקנסות הבלתי חוקיים שהטיל מנכ"ל משרד התקשורת ושחייבו את פרסום הפרוטוקול של הוועדה לפני (או במקביל) להטלת הקנסות, ולא באיחור של חודשיים וחצי.
 
גם מי שיעיין בפרוטוקול עצמו מיד יבין למה הוא הוסתר חודשיים וחצי. "קליקת הפרקליטים" בשת"פ שמילה מימון רצו פשוט למנוע את חשיפת האמת על הקנסות, שהם "בישלו" לבזק ולהוט, וכיצד הם דחפו את המנכ"ל להטיל את הקנסות הללו על בזק והוט. זה שבזק והוט החליטו לשתוק, לא הופך את כל השערורייה הזו לכשרה ולחוקית.
 
לסיכום: מישהו במשרד התקשורת (שאת שמו ניתן יהיה לגלות רק בחקירה), החליט לתחמן מסמכים רשמיים של משרד התקשורת ולהציג אותם בתאריך לא נכון, כדי להכשיר כביכול את הקנסות, שהטיל מנכ"ל משרד התקשורת על בזק והוט.
 
בפרקים הבאים בסדרה נחשוף את השערוריות היותר גדולות והנוספות העולות מהפרשה החמורה והמדהימה הזו.
 
בתמונה: מנכ"ל משרד התקשורת - שלמה פילבר
שלמה פילבר 
 
Bookmark and Share


 


לוח מודעות
יזמים? יש לכם רעיון מבריק? נמשכת ההרשמה למחזור הבא של TLV Generator. ההרשמה - כאן

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים עדכניים מהשנה האחרונה מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.


 
לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.

19/3/18 - כנס Teleco 2018    

1/5/18 - ChipEx2018  

7/5/48 - BMR 2018 - Broadband, Mobile, RF  

9-10/5/18 - האקאתון "ניצוץ לדורות" 

15/5/18 - Israel's annual Programmatic Video conference  

23/5/18 - EcoMotion Main Event 2018 

5/6/18 - Israel Mobile Summit 2018 

21/6/18 - 2018 Afeka Conference for Speech Processing  

 

הכי ניצפים 

דירוג הסמאטרפונים הטובים ביותר בעולם למרץ 2018 עפ"י Business Insider - כאן

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

מה כן מקדם אתרים ועסקים באינטרנט? לא העלוקות שחיות סביב גוגל ופייסבוק - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק ג' - ההפסד הצרכני - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה מבלבלים את המוח לציבור בנושא המכונה "שוק סיטונאי"? - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת המחדל המדהים המוסתר מהציבור של הרס רשתות הסלולר - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

איך רבע מיליון לקוחות נפלו בפח ועברו להסדר המכונה בטעות "שוק סיטונאי" - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

מבחן דרך: חיבור VPN - האם זו ההגנה המושלמת על הגלישה ועל הפרטיות? - כאן

TLV Generator נולד - התכנית שהופכת כל רעיון למוצר (MVP) תוך 120 יום - כאן

למה 95% מהסטארטאפים בישראל נכשלו, נכשלים וימשיכו להיכשל גם בעתיד - כאן

מה חלקו ואחריותו של ה-CTO למצב בו 95% מהסטארטאפים בישראל נכשלים? - כאן

האם ניתן לרפא את המחלה של כישלון מעל ל-95% מהמיזמים בישראל? - כאן

העסקה הבעייתית של בזק-Yes לא הייתה מתבצעת בלי משרד התקשורת - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בנוגע לחקירת "פרשת בזק-YES" ולמה ביבי לא בעניין - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

מורה נבוכים בפרשת "תיק 4000" מי עוד צפוי להיחקר ומה עדיין לא נחקר - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

מרוב Fake News, ספינים ותרגילי חקירה, הציבור מקבל שפע של מידע מטעה - כאן

20 המובילים ומקבלי הצל"ש בשנת 2017 בעולם התקשורת והייטק הישראלי - כאן


 
זרקור חברות
 
TLV-GENERATOR
 
TLV-Generator
 
מידע
 
טלקום אקספרטס
 
NordVPN
 
עדן אימון עסקי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Ruckus
 
TLV-GENERATOR
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live Zappix
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
 מפת הביטקוין   מהירות גלישה Your IP שירותנט
לייבסיטי - בניית אתרים