מהפכת המספרים מקוצרים/שירות כוכביות: איך לחסוך בקלות 1,500 ₪ בחודש?

דף הבית >> צרכנות >> הטיפ השבועי לחסכון >> מהפכת המספרים מקוצרים/שירות כוכביות: איך לחסוך בקלות 1,500 ₪ בחודש?
מהפכת המספרים מקוצרים/שירות כוכביות: איך לחסוך בקלות 1,500 ₪ בחודש?
מאת: מיכאל פנחס, 8.3.15, 08:00מיכאל פנחס
 
ראשון לדווח: מרבית העסקים והארגונים בישראל אינם יודעים, שחל מהפך בכל הקשור לכוכביות וניתן לנייד אותן בקלות ולהרוויח. מה צריך לעשות כדי ליהנות מהמהפכה?
 
ארגונים ועסקים רבים בישראל, שמשתמשים בשירותי הכוכביות, אינם יודעים, שחל מהפך בשירותי הכוכביות בישראל. מדובר בתהליך, שמשרד התקשורת החל למסד בשנת 2000, אך לאור הפגמים, שנתגלו בשיטה, החל לתכנן רפורמה בנושא ב-2006 וסיים לטפל בגיבוש הרפורמה ב-2010.
 
אולם, הרפורמה הזו לא נאכפה, והחלו להצטבר תלונות רבות במשרד התקשורת, שתארו קשיים בקבלת השירות של מספר מקוצר לעסקים באופן הסותר את ההוראות החדשות, שפורסמו ב-2010. בתלונות נטען, בין היתר, שחלק מבעלי הרישיונות (ספקי התקשורת) מסרבים להקצות ללקוחות (בעלי העסקים) מספרי כוכבית באופן ישיר ומפנים אותם לספקי שירותי הכוכביות (הגדולות בהן הן: "מרכז הכוכביות הארצי" ו"כוכבית המותג"), שמשמשות גורם מתווך וגובות מחירים גבוהים ביותר עבור השירות, עד כ-2,000 ₪ ויותר לחודש (אלה היו המחירים באותם שנים).
 
כן הסתבר למשרד התקשורת, שנמנעת מבתי עסק, שהם לקוחות מספרי כוכבית, אפשרות הניוד של מספר הכוכבית שלהם לבעל רישיון תקשורת אחר. התמונה, שעלתה מהפניות הרבות, שהתקבלו, הייתה של השתלטות בפועל של גופים, שאינם בעלי רישיון (דוגמת ספקי הכוכביות) על מספרי החיוג המקוצר ושימוש בהם בניגוד להוראות הרגולטוריות, שנקבעו ע"י משרד התקשורת.
 
לאור התלונות, הוציא משרד התקשורת עדכונים לרישיונות כל חברות התקשורת, תיקונים המסדירים בצורה ברורה את היחסים בין ספק התקשורת לספקי הכוכביות. ההוראות הללו פורסמו ביולי 2013. אולם, למעשה, גם הפעם לא חל שינוי וההוראות הללו לא בוצעו.
 
ההנחיות, שהוציא משרד התקשורת ב-2013 היו מאוד ברורות: נקבע, ששירות מקוצר לעסקים (מספר כוכבית) יינתן בידי בעל רישיון מפ"א בלבד [דהיינו: ספק תקשורת], וכי כל לקוח, שמבקש לקבל את השירות, יכול להתקשר בהסכם עם כל בעל רישיון תקשורת, שיקצה לו מספר מקוצר ממאגר המספרים הפנויים. כן נקבע איסור לכבול לקוח לפרק זמן קצוב ונקבעה זכותו של כל לקוח לניוד לבעל רישיון אחר ללא תשלום "דמי יציאה". בנוסף, נקבעו הוראות לעניין התעריפים, שניתן לגבות בגין השירות, וכן חובות יידוע ועדכון של יתר בעלי הרישיונות. לצד זאת הובהר, שאין מניעה, שבעל הרישיון יפעל בעניין זה באמצעות גורם אחר (דהיינו: משווקים של כוכביות). אולם נקבע, שהאחריות על מילוי כל ההוראות שנקבעו מוטלת על ספקי התקשורת.
 
בעקבות אי ביצוע ההוראות החדשות, הוציא משרד התקשורת שוב הנחיות חדשות, באפריל 2014 בהן נקבע, שהלקוח של שירות מספר מקוצר לעסקים (מספר כוכבית), הוא המשתמש הסופי ואין להתייחס אל הגורם המתווך בין הלקוח לבין בעל הרישיון (ספקי הכוכביות) כאל "לקוח", מאחר שהמספר המקוצר לא הוקצה לשימושו. כן הובהר, שגורם מתווך כזה גם אינו "הבעלים" של מספר הכוכבית ועל כן אינו רשאי למנוע ניוד של מספר כוכבית המשמש לקוח לבעל רישיון אחר.
 
גם זה לא עזר וההוראות לא בוצעו. לכן, ביוני 2014 הוציא משרד התקשורת הנחיות והבהרות נוספות, שבהן נאמר, שבהנחיה הקודמת, ביחס להיעדר בעלות הגופים המתווכים על מספרי כוכבית, ההחלטה הזו נכונה גם לתקופה שלפני מועד כניסתן לתוקף של ההנחיות מ-2013. לפיכך, הנחה משרד התקשורת את חברות התקשורת (בעלות רישיון) להתייחס לכלל מספרי הכוכבית, שלא הוקצו ללקוחות ושימשו מעין "מלאי עסקי" של ספקי הכוכביות, כאל מספרי כוכבית פנויים, שניתן להקצותם ללקוחות, לפי רצונם, ואין לספקי הכוכביות כל בעלות על המלאי הזה.
 
בעקבות כל ההנחיות, "מרכז הכוכביות הארצי" ו"כוכבית המותג" הגישו במחצית השנייה של 2014 בג"ץ כנגד משרד התקשורת. בינואר 2015 הבג"ץ דחה מכל וכל את החברות הללו והטיל עליהן הוצאות משפט. השופטים דחו את העתירה הטוענת, שספקי הכוכביות הן "הלקוח" וקבעו, שהלקוח הוא בעל העסק המשתמש בכוכביות. בנוסף, נפסק, שהבטחת התחרות ורמת השירותים בתחום התקשורת סותרת אף היא את עמדת ספקי הכוכביות, כמשתקף בחוזים שלהן עם חברת בזק ובשימוע, שנערך להן במשרד התקשורת. הבג"ץ קבע, שהן רק משווקות ואין להן כל מעמד או בעלות על הכוכביות.  
 
מה המשמעות של ההחלטה הזו על הכיס של בעלי העסקים?
מתברר, שמשמעות הדיון בבג"צ, שספקי שירותי הכוכביות ("מרכז הכוכביות הארצי" ו"כוכבית המותג") הפסידו בו היא, שאלפי העסקים בעלי מספרים מקוצרים יכולים היום לחסוך בעלויות עד כ-1,500 ₪ בחודש בקלות (18,000 ₪ לשנה) ע"י ניוד המספר לאחד מספקי התקשורת בשוק.
 
לדוגמה: החיסכון האפשרי בניוד מספר מקוצר, שסופק ע"י "מרכז הכוכביות הארצי": עד היום, "מרכז הכוכביות" חייב את הלקוחות בכ-1,700 ₪ לחודש (1,690 ₪ לחודש + 650 ₪ דמי חיבור חד פעמיים) על שירות מספר מקוצר (שירות כוכבית 4 ספרות), והיום בשיחת טלפון אחת, יכול כל בעל עסק לנייד את המספר (לבזק, או לכל ספק תקשורת ארצי אחר) ולחסוך 1,500 ₪ בחודש או 18,000 ₪ לשנה.
 
החיסכון האפשרי בניוד כוכביות מספק השירות בשם "כוכבית המותג" מעט נמוך יותר. שכן, ב"כוכבית המותג" המחיר למספר כוכבית הוא 990 ₪ לחודש (+ 650 ₪ דמי חיבור חד- פעמיים). כאן ניתן לחסוך בניוד: 741 ₪ לחודש (8,892 ₪ לשנה).
 
בשוק יש ספק נוסף של שירותי כוכביות, שלא היה בבג"ץ, אך ההחלטות חלות גם עליו, וזה "כוכבית פלוס". העלות ב"כוכבית פלוס" היא: 880 ₪ לחודש (+ 280 ₪ דמי חיבור חד פעמיים). כאן ניתן לחסוך בניוד: 631 ₪ לחודש (7,572 ₪ לשנה).  
 
מתברר, שבזק מציעה במחיר של 249 ש"ח לחודש, לקבל את השירות דרכה (כרגע זה מתבצע בשיווק שקט באמצעות מנהלי הלקוחות העסקיים של בזק). למעשה, כל ספק התקשורת יכול לשייך את "מספר הצל" אליו ("מספר הצל" זה המספר האמיתי המסתתר מאחורי הכוכבית), ויכול לנייד את מספר הכוכבית אליו ולחייב את הלקוח בגין השירות, במחירים זולים להפליא.
 
להערכתי, אחרי המהלך של בזק, כל חברות התקשורת הגדולות (הכוונה להוט, סלקום ופרטנר), תפתחנה בקרוב בקמפיין לנייד אליהן את מספר הכוכבית כדי ליהנות מהכנסות, מעבר לדמי שימוש הקבועים במספר, גם בדמי הקישורית בשיחות הנכנסות.
 
יודגש, שכל חברות התקשורת חייבות לפרסם את המספרים המקוצרים הפנויים לשימוש. לדוגמה, באתר בזק ניתן לראות כאן איזה מספרים מקוצרים פנויים לשימוש.
 
ניוד כוכביות הוא בדיוק כמו כל ניוד של מספר טלפוני. הניוד נעשה בקלות ובמהירות. אין צורך לפנות לספק הכוכביות כדי להודיע לו על ניוד. ספק התקשורת מבצע את הניוד ומודיע לספק הכוכביות (או לחברת התקשורת האחרת, שבה מצוי "מספר הצל"), שהמספר נויד. הדבר היחיד, שבעל העסק צריך לבצע, הוא לבטל את הוראת הקבע (או את הרשאת כרטיס האשראי) לספק הכוכביות, או לחברת התקשורת האחרת, אם הוא משלם לה, במקביל לניוד. יודגש, שאסור לספק הכוכביות או לספק התקשורת הננטש לגבות קנסות או "דמי יציאה" מהעסקים בגלל הניוד וההתנתקות מהם.
 
לחילופין, אם העסק מרוצה מהשירות של ספק הכוכביות, הוא יכול לנהל עם ספק הכוכביות מו"מ להורדת המחיר, לרמה של המחיר של בזק או אף מתחת לכך, כדי להישאר לקוח שלו. אם ספק הכוכביות לא יסכים אזי הניוד הוא תמיד אופציה אפשרית וקלה למימוש.
 
שורה תחתונה: אין כל סיבה להמשיך ולשלם מחירים מופרזים על שירות טלפוני כה בסיסי כמו החיוג המקוצר בכוכביות לעסקים. אחרי שנים של מאבק הושלמה הרפורמה הצרכנית בתחום הניוד של מספרים לרבות מספרים עסקיים. הרפורמה כוללת בתוכה באופן מלא גם את הכוכביות. כך, ניתן להתחיל לחסוך הרבה כסף בפעולה פשוטה אחת של ניוד.
 
 
מאת: מיכאל פנחס - מהנדס תקשורת, מרץ 2015.
מחבר המדריך לחיסכון בהוצאות התקשורת ולרכישת מרכזיות טלפון לעסקים
 
 מרכזיה עסקית 
 
Bookmark and Share


 


לוח מודעות
יזמים? יש לכם רעיון מבריק? נמשכת ההרשמה למחזור הבא של TLV Generator. ההרשמה - כאן

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים עדכניים מהשנה האחרונה מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.


 
לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.

1/5/18 - ChipEx2018  

7/5/48 - BMR 2018 - Broadband, Mobile, RF  

9-10/5/18 - האקאתון "ניצוץ לדורות" 

15/5/18 - Israel's annual Programmatic Video conference  

15/5/18 - Bynet Expo 2018  

23/5/18 - EcoMotion Main Event 2018 

5/6/18 - Israel Mobile Summit 2018 

17-21/6/18 - Cyber Week 2018 

21/6/18 - 2018 Afeka Conference for Speech Processing  

 

הכי ניצפים 

דירוג הסמאטרפונים הטובים ביותר בעולם למרץ 2018 עפ"י Business Insider - כאן

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

מה כן מקדם אתרים ועסקים באינטרנט? לא העלוקות שחיות סביב גוגל ופייסבוק - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק ג' - ההפסד הצרכני - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה מבלבלים את המוח לציבור בנושא המכונה "שוק סיטונאי"? - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת המחדל המדהים המוסתר מהציבור של הרס רשתות הסלולר - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

איך רבע מיליון לקוחות נפלו בפח ועברו להסדר המכונה בטעות "שוק סיטונאי" - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

מבחן דרך: חיבור VPN - האם זו ההגנה המושלמת על הגלישה ועל הפרטיות? - כאן

TLV Generator נולד - התכנית שהופכת כל רעיון למוצר (MVP) תוך 120 יום - כאן

למה 95% מהסטארטאפים בישראל נכשלו, נכשלים וימשיכו להיכשל גם בעתיד - כאן

מה חלקו ואחריותו של ה-CTO למצב בו 95% מהסטארטאפים בישראל נכשלים? - כאן

האם ניתן לרפא את המחלה של כישלון מעל ל-95% מהמיזמים בישראל? - כאן

העסקה הבעייתית של בזק-Yes לא הייתה מתבצעת בלי משרד התקשורת - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בנוגע לחקירת "פרשת בזק-YES" ולמה ביבי לא בעניין - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

מורה נבוכים בפרשת "תיק 4000" מי עוד צפוי להיחקר ומה עדיין לא נחקר - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

מרוב Fake News, ספינים ותרגילי חקירה, הציבור מקבל שפע של מידע מטעה - כאן

20 המובילים ומקבלי הצל"ש בשנת 2017 בעולם התקשורת והייטק הישראלי - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן


 
זרקור חברות
 
TLV-GENERATOR
 
TLV-Generator
 
קפל
 
טלקום אקספרטס
 
NordVPN
 
עדן אימון עסקי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Schneider Electric
 
TLV-GENERATOR
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live Zappix
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
 מפת הביטקוין   מהירות גלישה Your IP שירותנט
לייבסיטי - בניית אתרים