"פטורים ממכרז" מוזרים בבתי המשפט, כנסת ישראל ונמל חיפה

דף הבית >> פטורים ממכרזים ICT >> "פטורים ממכרז" מוזרים בבתי המשפט, כנסת ישראל ונמל חיפה
תופעת "הפטורים ממכרזים" מתפשטת לכל פינה, והפעם "נרים את המסך" על 3 פטורים: במערכת בתי המשפט, בכנסת ישראל ובנמל חיפה. החוט המקשר: התירוצים ל"ספק יחיד" ול"פטור ממכרז" משתכללים עם הזמן. הדרך: שוכרים יותר עורכי דין בלי מכרז (כמובן), כדי לכתוב את חוות הדעת הללו. 
מאת: אבי וייס, 15.2.14, 19:00

את תופעת הפטורים ממכרזים והיקפה המדהים חשפתי כאן. אחרי, העיתון "דה-מרקר" חשף ובהרחבה יתרה את השיטה - כאן וכאן. אולם, התופעה אינה נפסקת או נעצרת. להיפך, היא מתרחבת לכל פינה, עד שיש משרדי ממשלה וגופים ציבוריים-ממשלתיים הכפופים ל"חוק המכרזים" המתקרבים לכ- 100% של "פטורים ממכרז", כמעט בכל ההתקשרויות שלהם, לרכש ככל העולה על דעתם, מתקציב כספי משלמי המיסים.

במגירה כאן, מובאים מקצת מהפטורים הנוגעים לעולם ההיי-טק, פטורים שאין להם (לעיניות דעתי) הסבר מתקבל על הדעת. הגופים הממשלתיים והציבוריים המתקרבים לכמעט 100% פטור ממכרז הם (בסדר יורד): מפעל הפיס (ממש קרוב ל- 100%), משרד הפנים (בדגש על תחום המאגר הביומטרי), משרד הבריאות (לרבות מערכת בתי החולים הממשלתיים), משרד התקשורת, רכבת ישראל, בתי המשפט, כנסת ישראל, רשות הנמלים (על נמליה), בנק ישראל ועוד. אגב, יש גם יוצאים מן הכלל, שכן משתדלים לקיים את חוק המכרזים על כל סעיפיו ותקנותיו, הבולטים (יחסית) לחיוב הם: משרד הביטחון וצה"ל. אולם, הם היוצא מן הכלל. 

הפעם נחשוף 3 מקרים של "פטור ממכרז" טריים שטיפלנו בהם:

א. המשך ה"פטור ממכרז" לשוקי דביר, היועץ האישי למנכ"ל בתי המשפט, השופט מיכה שפיצר, המכהן בתפקיד מנהל בתי המשפט בישראל.

חשפנו כאן לפני כשנה את פרשת הפטור השני לשוקי דביר, כיועץ למחשוב של מערכת בתי המשפט (הוא החל להיות יועץ מ- 2006, ובמסגרת זו, היה תקופה לא קצרה - כשנה, בתפקיד מנמ"ר בתי המשפט, כמובן ב"פטור ממכרז", כאזרח - קבלן חיצוני). זאת, בכפיפות אישית למנכ"ל בתי המשפט, השופט מיכה שפיצרכשהנימוק העיקרי לפטור השני הזה היה [ציטוט]: "...שוקי דביר משמש בשנים האחרונות כיועץ מיוחד למנהל בתי-המשפט בתחומי המחשוב ומערכות המידע... שוקי דביר מסייע רבות בידי מנהל בתי-המשפט בעשייתו בהקשרים אלו וביניהם קיימת מערכת יחסי אמון אישית ומקצועית. לטעמנו, אי חידוש מינויו לעת הזו עלול להסב למערכת נזקים בלתי הפיכים". נימוקים בהירים וברורים כשמש. 

בינתיים, עברה שנה, והופתענו, ששוב ניתן פטור לשנה נוספת ממכרז, לשוקי דביר, שהופיע הפעם תחת שם חברה אחרת, כך שהתקשינו לאתר את הפטור החדש הזה במערכת המכרזים הממשלתית. עיקרי הפטור החדש הזה נמצאים כאן. נראה לי די תמוה, איך אחרי הרבה יותר מחצי עשור של "פטורים ממכרז", וכיש להנהלת בתי המשפט מנמ"ר (עובד מדינה) עם צוות מקצועי פנימי, עדיין השיטה של "פטור ממכרז" ממשיכה בלי הפוגה לגבי היועץ החיצוני (וגם לגבי מערכות המחשוב של מערך בתי המשפט, שלגביהם הוא יועץ, שכולם מופעלים ומתוחזקים ב"פטור ממכרז", סיפור שנכסה אותו במאמר נפרד. מדובר במצטבר לאורך השנים האחרונות, ב"פטורים ממכרז" בענייני מחשוב לבתי המשפט, במאות מיליוני ש"ח). 

לכן, פניתי להנהלת בתי המשפט בשאלות הבאות: "שוב יוצא פטור לשוקי דביר, הטפסים נחתמו ב- 20.1.14. הפעם ללא ציון הסכום (למה – זה סודי?). הכיצד עוד פעם פטור ממכרז?" 

תגובת אילת פילו, עו"ד, ראש מערך דוברות והסברה, מערכת בתי המשפט, הרשות השופטת בישראל:
"הנהלת בתי המשפט פנתה לקבלת פטור לשנה נוספת בשים לב שלאחרונה נחתם חוזה עם ספק חדש לשרות אפליקציה ובנוסף אנו במהלכו של מכרז תשתית. היקף ההתקשרות כ- 340 אלף ש"ח בשנה. ייתכנו שינויים בהיקף ההתקשרות בהתאם לצרכים.
במהלך שנה זו ניערך לפרסום מכרז חדש".

ב. פטור למוטורולה למערכת קשר אלחוטית לכנסת ישראל.
כנסת ישראל, משמשת "דוגמה אישית" לניצול היכולת להתחמק ממכרזים. עשרות מכרזים הפכו ל"פטור ממכרז" אך בשנה האחרונה. אחד מהם, ממש טרי, צד את עיננו. מדובר בפטור לחב' מוטורולה בתחום מערכת קשר אלחוטית לכנסת. תמצית הפטור מצויה כאן

לכן, פניתי להנהלת הכנסת (לכנסת יש מנכ"ל ודובר) בשאלות הבאות: "כנסת ישראל פרסמה פטור ממכרז למוטורולה בנושא התקנת תשתית והקמת מערכת קשר אלחוטית. האם נבדק שאכן הם יחידים בשוק? מדוע בפטור ממכרז?"  

תשובת יותם יקיר, דובר הכנסת ומנהל חטיבת תקשורת וקשרי ציבור: "מדובר בהתקנת תשתית לצורך התממשקות למערכת קיימת של המשטרה, כאשר גם החשב הכללי הגדיר את מוטורולה כגורם היחיד המסוגל לספק שירות זה. לאור פניות של ספקים אחרים שטוענים שביכולתם לבצע את העבודה, ניתנה להם האפשרות להבהיר כיצד ביכולתם לספק השירות".

ג. פטור למוטורולה בתחום תחזוקת מערכות ומכשירי קשר לנמל חיפה.
תמצית הפטור מצויה כאן. כל העניין הזה נראה לנו תמוה, משום שבתחום תחזוקת ציוד ומערכות קשר (בשונה מהקמת מערכות תשתית אלחוטיות), יש בשוק שחקנים לא מעטים. 

לכן, פנינו להנהלת נמל חיפה בשאלה: "נמל חיפה פרסם פטור ממכרז למוטורולה בנושא תחזוקת מערכות ומכשירי קשר מתוצרת מוטורולה. האם נבדק שאכן הם יחידים בשוק? מודע בפטור ממכרז? ולמה ל- 3 שנים ועוד אופציה ל- 3 שנים?"

תגובת הנהלת נמל חיפה: "ביום 31.10.2013 פרסמה חברת נמל חיפה בעיתונות היומית ובאתר האינטרנט שלה "בקשה לקבלת מידע" (RFI) במסגרתה התבקשו גופים הסבורים כי הם מסוגלים לתת את השירות לפנות לחברה במענה מתאים. לבקשה זו לא התקבל כל מענה, למעט חברת מוטורולה. לפיכך, בהתאם לתקנות חובת המכרזים, ביום 12.12.2013 פרסמה חברת נמל חיפה באתר האינטרנט שלה מודעה בדבר כוונתה להתקשר עם חברת מוטורולה כספק יחיד למתן שירותי התחזוקה למערכות הקשר והמערכות הנלוות בחברת הנמל. במסגרת מודעה זו, ועל פי התקנות, ניתנת הזדמנות לכל גורם לפנות לחברה ולטעון כי הוא / גורם אחר מסוגל גם כן לתת את השירות המדובר.  לימים, פנתה חברה (שמה חסוי בשלב זה) וטענה כי יש לה את הנתונים המתאימים לצורך מתן השירות המבוקש.
דברים אלו נבחנים בשלב זה מול החברה על ידי הגורמים המקצועיים בחנ"ח. לידיעתך, טרם בוצעה ההתקשרות עם חברת מוטורולה כספק יחיד".

טוב, אז נרגענו. הכל ברור, חוקי ומוסדר. המשך יבוא...
 
חוק המכרזים

4 פטורים ממכרזים מטעם משרד התקשורת

פורסם ב: 07/01/2015
משאד התקשורת נתן פטור ממכרז לראובן גרונאו, לבן יוסף-מידר מהנדסים יועצים, לא. ת. אפיקי תקשורת ולזיו האפט.
המשך לקרוא »

איך משרד הבינוי והשיכון עושה צחוק מיועצי התקשורת

פורסם ב: 14/05/2016
לא די בכך שמשרדי הייעוץ בתחום התקשורת נמצאים "בצלילה" (דוגמת רכישת החברה הגדולה בתחום: אגינקס), משרד הבינוי והשיכון מוסיף "שמן למדורה", תוך צפצוף על חוקי התכנון והבנייה וחוק המכרזים, מאת: אבי וייס
המשך לקרוא »

סלקום ובזק בינלאומי נהנות מפטורים ממכרז עד שפרטנר תספק שירות

פורסם ב: 05/06/2015
פרטנר זכתה במקום ראשון במכרז החשכ"ל לשירותי מפ"א (מפעיל פנים ארצי) למשרדי הממשלה. אולם, תהליך המעבר ייקח זמן, הרבה זמן. אז בינתיים החשכ"ל הוציא "פטורים ממכרז" לסלקום ולבזק בינלאומי. מאת:Telecom News
המשך לקרוא »

איך "מכונת הפטורים ממכרזים" בממשל זמין עובדת

פורסם ב: 25/03/2015
"התלבשתי" על פטור אחד ממכרז של "ממשל זמין" (כיום יחידה במשרד ראש הממשלה. עד לאחרונה יחידה במשרד האוצר), פטור למערכת הגנה מפני התקפות סייבר ע"י ביזור שרתים, פטור מאוד מוזר, שניתן לאקמאי. מאת: אבי וייס
המשך לקרוא »

למה משרד הבינוי צריך מכשירי קשר יקרים של רשת החירום הלאומית?

פורסם ב: 06/01/2015
משרד ממשלתי נוסף הצטרף לפטנט החדש לעקוף את הצורך בקיום מכרזים: כל גוף ממלכתי וממשלתי מכריז על עצמו, שהוא חלק מרשת החירום הלאומית ורוכש מכשירי קשר יקרים לשומרים ולמאבטחים אצלו בלי מכרז. מאת: אבי וייס
המשך לקרוא »

עוד פטור שערורייתי ממכרז מטעם משרד ראש הממשלה בתחום קוד פתוח

פורסם ב: 21/01/2015
משרד ראש הממשלה נתן פטור ממכרז ל-2BOpen על סמך נימוקים המנותקים מהמציאות ומהווים מס שפתיים בלבד.
המשך לקרוא »

פטור ממכרז מטעם משרד התקשורת

פורסם ב: 05/01/2015
משרד התקשורת נתן פטור ממכרז לרותם אסטרטגיות עסקיות.
המשך לקרוא »

פטור ממכרז מטעם משרד התקשורת

פורסם ב: 05/01/2015
משרד התקשורת נתן פטור ממכרז לאבנת אבטחת נתונים.
המשך לקרוא »

פטור ממכרז מטעם משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

פורסם ב: 02/01/2015
משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים נתן פטור ממכרז למוטורולה סולושנס.
המשך לקרוא »

פטור מטעם משרד הבינוי

פורסם ב: 02/01/2015
משרד הבינוי נתן פטור ממכרז למוטורולה סולושנס ישראל.
המשך לקרוא »
יש 24 עמודים
1  2 3 4   לעמוד הבא    
 
Bookmark and Share


 


לוח מודעות
יזמים? יש לכם רעיון מבריק? נמשכת ההרשמה למחזור הבא של TLV Generator. ההרשמה - כאן

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים עדכניים מהשנה האחרונה מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.


 
לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.

1/5/18 - ChipEx2018  

7/5/48 - BMR 2018 - Broadband, Mobile, RF  

9-10/5/18 - האקאתון "ניצוץ לדורות" 

15/5/18 - Israel's annual Programmatic Video conference  

15/5/18 - Bynet Expo 2018  

23/5/18 - EcoMotion Main Event 2018 

5/6/18 - Israel Mobile Summit 2018 

17-21/6/18 - Cyber Week 2018 

21/6/18 - 2018 Afeka Conference for Speech Processing  

 

הכי ניצפים 

דירוג הסמאטרפונים הטובים ביותר בעולם למרץ 2018 עפ"י Business Insider - כאן

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

מה כן מקדם אתרים ועסקים באינטרנט? לא העלוקות שחיות סביב גוגל ופייסבוק - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק ג' - ההפסד הצרכני - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה מבלבלים את המוח לציבור בנושא המכונה "שוק סיטונאי"? - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת המחדל המדהים המוסתר מהציבור של הרס רשתות הסלולר - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

איך רבע מיליון לקוחות נפלו בפח ועברו להסדר המכונה בטעות "שוק סיטונאי" - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

מבחן דרך: חיבור VPN - האם זו ההגנה המושלמת על הגלישה ועל הפרטיות? - כאן

TLV Generator נולד - התכנית שהופכת כל רעיון למוצר (MVP) תוך 120 יום - כאן

למה 95% מהסטארטאפים בישראל נכשלו, נכשלים וימשיכו להיכשל גם בעתיד - כאן

מה חלקו ואחריותו של ה-CTO למצב בו 95% מהסטארטאפים בישראל נכשלים? - כאן

האם ניתן לרפא את המחלה של כישלון מעל ל-95% מהמיזמים בישראל? - כאן

העסקה הבעייתית של בזק-Yes לא הייתה מתבצעת בלי משרד התקשורת - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בנוגע לחקירת "פרשת בזק-YES" ולמה ביבי לא בעניין - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

מורה נבוכים בפרשת "תיק 4000" מי עוד צפוי להיחקר ומה עדיין לא נחקר - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

מרוב Fake News, ספינים ותרגילי חקירה, הציבור מקבל שפע של מידע מטעה - כאן

20 המובילים ומקבלי הצל"ש בשנת 2017 בעולם התקשורת והייטק הישראלי - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן


 
זרקור חברות
 
TLV-GENERATOR
 
TLV-Generator
 
קפל
 
טלקום אקספרטס
 
NordVPN
 
עדן אימון עסקי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Schneider Electric
 
TLV-GENERATOR
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live Zappix
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
 מפת הביטקוין   מהירות גלישה Your IP שירותנט
לייבסיטי - בניית אתרים