ראש רשות התאגידים ורשם העמותות יבדוק את התנהלות איגוד האינטרנט

דף הבית >> דעות ומחקרים >> על סדר היום >> ראש רשות התאגידים ורשם העמותות יבדוק את התנהלות איגוד האינטרנט
למרות שהבדיקה הקודמת של חוקר מיוחד מטעם רשות התאגידים טרם הסתיימה (חקירה הנמשכת כבר כשנתיים), בעקבות החשיפות שלנו נפתחת בדיקה נוספת ברשות התאגידים לגבי תהליכי קבלת ההחלטות בתחום הדומיינים באיגוד האינטרנט הישראלי. 
מאת: אבי וייס, 11.9.16, 07:30נשיאת איגוד האינטרנט

לפני כשבועיים חשפנו (כאן), שפורסמו כללים חדשים לתחום הדומיינים, בהליך לא ברור, ללא כל שימוע או איזה הליך ציבורי תקין ומסודר, בהליך מוזר וחסוי, שלא עבר אישור הוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי. בנוסף, הכללים החדשים כוללים מספר רב של סעיפים, שעל פניהם נראים בלתי חוקיים ואנטי צרכניים במהותם. בתגובה לחשיפה, שלח האיגוד תגובה, שלמעשה, מאשרת את עיקרי החשיפה.

בעקבות החשיפה הזו, הגיע לידנו מידע נוסף וחשפנו הפקעת מחיר נוספת בתחום הדומיינים: 230 ש"ח על העברת דומיין בין בעלי דומיינים, פעולה, שלא אמורה לעלות יותר מ-10 דולרים (אם בכלל). תגובת האיגוד מאשרת, למעשה, את החשיפה (כמפורט כאן). . 

בעקבות החשיפות, חבר האיגוד (רפי הוידה) שלח פנייה לעו"ד אייל גלובוס ממשרד המשפטים, ראש רשות התאגידים ורשם העמותות, לאחר שפנייתו של רפי הוידה לוועד המנהל של איגוד האינטרנט  לתקן את הליקויים שנחשפו - לא נענתה.

להלן הפנייה, שנשלחה לעו"ד אייל גלובוס:
"א. מצ''ב לידיעתך ולטיפולך פנייתי לוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי בדבר פירסום מחירי הרישום/החידוש/העברה של שמות המתחם הן הנגבים על ידם עד 1.11.16 והן אלה הנגבים כיום ע''י האיגוד מעשרת הרשמים המורשים...
ב. מחירי הרישום/חידוש/העברה מהווים אלמנט צרכני מהותי, שיש לו השפעה מהותית על כלל בעלי שמות המתחם בישראל (מעל 230 אלף) מצד אחד ומצד שני על היקף הכנסות איגוד האינטרנט (כ-8 מיליון ש''ח מתוך 9.4 מיליון ש''ח בשנה) ...
ג. ברור לכל כי פירסום המחירים לידיעת כלל הציבור מהווה אבן בוחן ל''ניהול תקין'' מבחינת האינטרס הציבורי עליו אתה מופקד והן מבחינת ניהולה התקין של העמותה.
ד. לא יעלה על הדעת כי נושא זה לא יטופל על ידך בתוקף סמכויותיך ותפקידך הציבורי.
ה. לפיכך, אבקש התערבותך המיידית ומתן הנחיותיך לפירסום מיידי של מחירי הרישום/חידוש/העברה הנגבים על ידי איגוד האינטרנט בהתאם למפורט לעיל (סעיף א')
ו. אודה להיענותך.
בברכה,
רפי הוידה, חבר העמותה
העתקים: שרת המשפטים, מנכ''לית משרד המשפטים, מבקר המדינה, פניות ציבור – משרד המשפטים, נשיאת איגוד האינטרט".

כאמור, הנושא כעת נמצא בבדיקה, למעשה, בדיקה שנייה של התנהלות איגוד האינטרנט הישראלי (הבדיקה הקודמת נמשכת כבר כשנתיים וטרם ברור מתי תסתיים). 

בפנייתו לוועד המנהל של האיגוד הוסיף רפי הוידה:
"1. אני חוזר ומציע כי פעילות המרשם תקבל ביטוי בתקנון העמותה, ולרבות דרכי קביעת כללי הרישום והחידוש ועדכונם ...
 לא יעלה על הדעת, שתחום זה לא יוסדר היטב בתקנון האיגוד. זאת, כאשר התקנון כולל סעיפים רבים בהקשר לחברות באיגוד וההצעה המאושרת (עקרונית) שכל בעלי שמות המתחם בסיומת ישראל יהיו חברי האיגוד ללא תשלום אינה מיושמת כלל !!!...
2. מוצע כי הוועד המנהל ימנה ועדת תקנון אשר תציע תקנות מתאימות בתחום ניהול מרשם שמות המתחם, שתכללנה בתקנון האיגוד ותובאנה לאישור באסיפה כללית מיוחדת, שתכונס עוד בשנה זו ...
3. צריך להיות ברור, כי הימנעות מקבלת החלטות בתחום זה עלולה לגרום למעורבות גורמים חיצוניים לאיגוד לאכיפת ניהול תקין של מרשם שמות המתחם...וטובה שעה אחת קודם לכך...".

כל הפניות לוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי לא נענו בצורה רצינית. למעשה, התגובה היחידה שהייתה, של נשיאת האיגוד, שבמקום להשיב לעניין הציעה לרפי הוידה לרוץ בבחירות לוועד המנהל... כנראה זה סוג של בדיחה פנימית בקרב חברי ההנהלה. 

בהקשר זה אפשר להוסיף, שלאחרונה מונו החברים, שהתנדבו לכהן ב"וועדת הבחירות לוועד המנהל" של איגוד האינטרנט לשנת 2016. החברים, שמונו ע"י הוועד המנהל לכהן בוועדת הבחירות לשנת 2016 הם:
אפרת דסקל
גרי מנדלסון
דן תל-ניר
לחברי העמותה הללו יצטרפו כחלק מהוועדה גם רו"ח מני צמח, הגוף המבקר של העמותה. בנוסף, היועץ המשפטי של העמותה משמש כמשקיף בוועדה לאורך כל תקופת הבחירות.
 
בבחירות הקרובות יתפנו המקומות של חברי הוועד המנהל הבאים: לביא שיפמן, נאווה גלעד שלומוביץ' (המשמשת כיום כנשיאת האיגוד, בתמונה למעלה), וד"ר אלון הסגל, הנשיא אלון הסגלהקודם של האיגוד (בתמונה משמאל). הם מפנים (אולי, אם לא ירוצו שוב בבחירות) את מקומם בוועד המנהל של האיגוד, אחרי שהרסו בקדנציה שלהם כל חלקה טובה באיגוד האינטרנט הישראלי ובכלל זה:
  • היקף החברים באיגוד ירד כמעט לאפס. אם מורידים את כל בעלי התפקידים באיגוד ובני משפחותיהם, קבלני וספקי האיגוד וכל התלויים באיגוד ובני משפחותיהם, שצורפו כחברים באופן פיקטיבי (כדי שבני המשפחה יוכלו להצביע בעד ההטבות והכספים הנשפכים על בעלי התפקידים וקבלני האיגוד. יודגש, שכל בעלי התפקידים הבכירים וגם חלק מהלא בכירים באיגוד מרוויחים מעל ל-20 אלף ש"ח לחודש), אזי בנטו בקושי נשאר חבר אחד המשלם דמי חבר באיגוד, שהוא בלתי תלוי בכספי האיגוד ובהטבות של האיגוד (שמו, כפי שניתן לנחש הוא: ר. ה. - השם שמור במערכת, כדי להגן על חייו). 
  • האיגוד מפזר את כספי משלמי הדומיינים למטרות שונות ומשונות וחסרות כלתועלת (מלבד לכיס של בעלי התפקידים והקבלנים החיים מזה היטב), בפעילויות המתחרות בגופים פרטיים, עסקיים וגם ציבוריים ועמותות, שעושים בדיוק אותו דבר. זאת, תוך "עבודה בעיניים" על מס הכנסה. 
  • תלונות מפורטות שהועברו לחברי הוועד המנהל הנ"ל נדחו בלגלוג ולא טופלו בכלל. גם ההצעה שלי לחברי הוועד המנהל הנ"ל, שהוועד יבצע תחקיר עצמאי וישוחח עם העובדים ישירות ולא דרך המנכ"ל, כדי לבדוק אם יש ממש בתלונות - נדחתה ב"מריחה" אחת גדולה. בכך, הוצב רף חדש של "מריחה" ו"חיפוי" על מעשים פסולים לכאורה, שכלל לא נבדקו ע"י מי שממונה על הניהול הציבורי התקין של האיגוד ובעלי התפקידים שבו. בקרוב נקדיש כתבה נפרדת לסוגיה המטרידה הזו.
  • האיגוד החליט לסכן את מחזיקי הדומיינים בישראל וכלל הגולשים באינטרנט הישראלי במערכת סייבר מסוכנת שחשפנו כאן. זאת, רק כדי לפאר את שמם של כמה בעלי תפקידים באיגוד ולהציג אותם כ"מומחי סייבר", ע"י כלי תקשורת שאין להם שום מושג וידע בנושאים הללו. 
  • עובדים מתקבלים לאיגוד האינטרנט ללא כל קריטריונים או כל הליך חוקי, ציבורי, שקוף ופרוצדורלי (למעשה, הם מתקבלים על פי קריטריון אחד מאוד חשוב: קרבתם האישית למנכ"ל). 
  • אם לא די בכך, הכישלון הצרכני הטוטאלי והמחפיר של טיפול איגוד האינטרנט הישראלי בתחום הדומיינים לרבות בכ-8.1 אלף בעלי הדומיינים שלא משלמים שנים (ובעוד תחומים קריטיים, למשל IPv6), הוא (בין היתר) אחד הנושאים המרכזיים, שהורידו את ישראל ממקום 14 למקום 21 במדד החדשנות העולמי: Global Innovation Index 2016, כפי שחשפנו כאן.  
  • למעשה, הצטברות המעשים הנ"ל מצביעה על כך שהאיגוד נמצא בתוך תהליך של "התאבדות עצמית", ללא כל שליטה ובקרה ציבורית משום סוג, וגם לא של הוועד המנהל הנבחר של האיגוד, שאיבד כפי הנראה שליטה על הנעשה באיגוד. 
למיטב הערכתנו, הסדרת תחום הדומיינים בישראל תאפשר פיתוחו המואץ של התחום החשוב הזה תוך הוזלה משמעותית של מחירי הרישום והחידוש. זו תהיה בשורה צרכנית חשובה של הוזלת יוקר המחיה לכ-240 אלף משפחות בישראל, שרשמו דומיינים ומשלמות מידי שנה מחיר מופקע על החידוש וההעברה של הרישום

חקירה 
 
Bookmark and Share


 


לוח מודעות
יזמים? יש לכם רעיון מבריק? נמשכת ההרשמה למחזור הבא של TLV Generator. ההרשמה - כאן

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים עדכניים מהשנה האחרונה מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.


 
לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.

1/5/18 - ChipEx2018  

7/5/48 - BMR 2018 - Broadband, Mobile, RF  

9-10/5/18 - האקאתון "ניצוץ לדורות" 

15/5/18 - Israel's annual Programmatic Video conference  

15/5/18 - Bynet Expo 2018  

23/5/18 - EcoMotion Main Event 2018 

5/6/18 - Israel Mobile Summit 2018 

17-21/6/18 - Cyber Week 2018 

21/6/18 - 2018 Afeka Conference for Speech Processing  

 

הכי ניצפים 

דירוג הסמאטרפונים הטובים ביותר בעולם למרץ 2018 עפ"י Business Insider - כאן

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

מה כן מקדם אתרים ועסקים באינטרנט? לא העלוקות שחיות סביב גוגל ופייסבוק - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק ג' - ההפסד הצרכני - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה מבלבלים את המוח לציבור בנושא המכונה "שוק סיטונאי"? - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת המחדל המדהים המוסתר מהציבור של הרס רשתות הסלולר - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

איך רבע מיליון לקוחות נפלו בפח ועברו להסדר המכונה בטעות "שוק סיטונאי" - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

מבחן דרך: חיבור VPN - האם זו ההגנה המושלמת על הגלישה ועל הפרטיות? - כאן

TLV Generator נולד - התכנית שהופכת כל רעיון למוצר (MVP) תוך 120 יום - כאן

למה 95% מהסטארטאפים בישראל נכשלו, נכשלים וימשיכו להיכשל גם בעתיד - כאן

מה חלקו ואחריותו של ה-CTO למצב בו 95% מהסטארטאפים בישראל נכשלים? - כאן

האם ניתן לרפא את המחלה של כישלון מעל ל-95% מהמיזמים בישראל? - כאן

העסקה הבעייתית של בזק-Yes לא הייתה מתבצעת בלי משרד התקשורת - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בנוגע לחקירת "פרשת בזק-YES" ולמה ביבי לא בעניין - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

מורה נבוכים בפרשת "תיק 4000" מי עוד צפוי להיחקר ומה עדיין לא נחקר - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

מרוב Fake News, ספינים ותרגילי חקירה, הציבור מקבל שפע של מידע מטעה - כאן

20 המובילים ומקבלי הצל"ש בשנת 2017 בעולם התקשורת והייטק הישראלי - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן


 
זרקור חברות
 
TLV-GENERATOR
 
TLV-Generator
 
קפל
 
טלקום אקספרטס
 
NordVPN
 
עדן אימון עסקי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Schneider Electric
 
TLV-GENERATOR
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live Zappix
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
 מפת הביטקוין   מהירות גלישה Your IP שירותנט
לייבסיטי - בניית אתרים