רה"מ ושר התקשורת נתניהו אישר את עסקת המיזוג הפיננסי יס-בזק

דף הבית >> חדשות >> חדשות השוק הקווי >> רה"מ ושר התקשורת נתניהו אישר את עסקת המיזוג הפיננסי יס-בזק
רה"מ ושר התקשורת נתניהו אישר את עסקת המיזוג הפיננסי יס-בזק
מאת: מערכת Telecom News, 23.6.15, 16:01ביבי נתניהו
 
זאת, לאחר שקיבל היום את המלצת המועצה לשידורי כבלים ולוויין, בדיוק כפי שניתחנו וחזינו, שאין מניעה לאשר העסקה. בשלב זה מדובר בשינויי אחזקות, ככל שתעלה בקשה למיזוג תפעולי ולביטול ההפרדה המבנית היא תיבחן בנפרד.
 
ראש הממשלה ושר התקשורת בנימין נתניהו אישר היום את עסקת המיזוג הפיננסי יס-בזק וזאת לאחר שקיבל היום את המלצת המועצה לשידורי כבלים ולוויין, שאין מניעה לאשר את העסקה.
 
המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין דנה הבוקר בבקשה לאישור עסקת בזק – יורוקום, לפיה רוכשת בזק מיורוקום את מלוא החזקותיה של יורוקום די.בי.אס ביס. (מיזוג פיננסי בין חברות "יס" ו"בזק"). בכך הופכת בזק לבעלת המניות היחידה ביס, ואילו יורוקום די.בי.אס חדלה מלהחזיק בה.
 
המועצה דנה בבקשה לאחר שנתבקשה ע"י שר התקשורת  לחוות דעתה בנידון. זאת, לאחר, שבין היתר, הוצגה בפניה חוות דעת כלכלית התומכת באישור הבקשה ולאחר שבחנה את החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים באותו עניין. בשים לב לכלל ההיבטים, החליטה המועצה להמליץ לשר, שאין מניעה לאשר את העסקה בתנאים המגבילים, שקבע הממונה על ההגבלים העסקיים, שנועדו להבטיח קיומה של תחרות בשוק הטלוויזיה הרב ערוצית.
 
חברת די.בי.אס שירותי לווין בע"מ ("יס") פנתה ביום 14.7.14 בבקשה לשר התקשורת לאישור שינוי שיעור ההחזקה של חברת בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ בחברת יס.
 
שינוי כאמור הוא בסמכות שר התקשורת, לאחר שנועץ עם המועצה לשידורי כבלים ולווין, וזאת בין היתר, בהתאם לסעיף 6.2 לרישיון יס. על כן נדרשה המועצה ליתן עמדתה בבקשה.
 
בזק ויס נימקו את בקשתן בשינויים החלים בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית בישראל לרבות: שוק מקומי קטן, קיומם של גורמים המאיימים על שיעורי החדירה של הטלוויזיה הרב ערוצית המקומית כמו: כניסת מתחרים מחו"ל (נטפליקס, אפל וכו'), פירטיות מבוססת פס רחב, מיתון ועליה ביוקר המחיה, הקונסולידציה בתחום התקשורת המביאה להקמתם של קבוצות נוספות הצפויות להציע סלי שירותים (חבילות טריפל) כמו סלקום, פרטנר, גולן טלקום רמי לוי וכו', היתרון המובנה של מתחרים המוחזקים ע"י חברות בינלאומיות (כמו הוט וגולן טלקום) הנובע משילוב של גב פיננסי עם יתרונות לגודל בתחומי הרכש של ציוד ותוכן ומערכת עידן +.  
 
די.בי.אס שירותי לווין בע"מ או בשמה המסחרי -יס- היא חברה פרטית, שהוקמה ב-2002 ועוסקת באספקת שידורי טלוויזיה רב ערוצית באמצעות לוויין תחת המותג "YES". מראשיתה הוקמה יס כחברה בבעלותה החלקית של בזק.
 
בזק היא חברת התקשורת הגדולה בישראל הפועלת בכל תחומי התקשורת, בעלת רשת ציבורית המשמשת להעברת תמסורת נתונים, טלפוניה ותעבורת אינטרנט. בזק מחזיקה כעת ב100% ממניות בזק בינלאומי בע"מ, 100% ממניות פלאפון תקשורת בע"מ ועתה ככל ותאושר בקשת המיזוג ע"י שר התקשורת תחזיק ב-100% ממניות יס.
 
בישיבת המועצה, שהתקיימה הבוקר (23.6.15), הוצגה לחברי המועצה חוות דעת כלכלית, שהזמינה המועצה באמצעות חברת הייעוץ "ADALYA" התומכת באישור הבקשה, וכן החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים באותו עניין ונימוקיה, שאישרה את המיזוג הפיננסי בתנאים.

המועצה בחנה ודנה במכלול השיקולים הנוגעים לעסקה ולהשלכותיה בטווח המיידי והרחוק, בשוק שידורי הטלוויזיה, לרבות היבטים של תחרות, טובת הציבור, מחיר לצרכן, תחום התשתיות, תחום התוכן ואיכותם הטכנית של השידורים.
 
בשים לב לכלל ההיבטים, החליטה, כאמור, המועצה להמליץ לשר לאשר את העסקה בתנאים המגבילים, שקבע הממונה על ההגבלים העסקיים, שנועדו להבטיח קיומה של תחרות בשוק הטלוויזיה הרב ערוצית.
 
בנימוקים, שפרסם הממונה להחלטתו  מטעים הממונה, שהחליט להסיר את התנגדויותיו הקודמות למיזוג לנוכח השינויים הטכנולוגיים, שהתרחשו בתחום התקשורת ובפרט שיפור תשתית האינטרנט של בזק באופן המאפשר כיום כניסתם של מתחרים בתחום שידורי הטלוויזיה הרב ערוצית על גבי רשת האינטרנט הפתוחה.
 
להלן החששות העיקריים הנוגעים למיזוג והתנאים המגבילים, שאימצה המועצה:
 1. גריעת בזק כמתחרה בתחום התשתית לשידורי טלוויזיה רב ערוצית / פריסת תשתית נוספת של סיבים אופטיים  FTT
 2. פגיעה במתחרים בתחום השידורים – חשש אנכי – הגבלה או פגיעה באיכות תשתית האינטרנט. 
 • "ניטרליות רשת" – איסור על בזק לגרום להגבלה או חסימה של האפשרות הנתונה ללקוח לעשות שימוש בכל שירות או יישום המסופקים על גבי רשת האינטרנט בכל עת.
 • איסור על נקיטה בגישה מפלה ובלתי שוויונית מצד בזק כלפי לקוחותיה הצורכים ממנה שירותי אינטרנט בלבד.
 • שימור רשת האינטרנט כתווך בו יכולים הצרכנים והמתחרים לעשות שימוש חופשי לצורך שידור וצפייה בתכנים טלוויזיוניים.
 1. פעולות תמחור – ייקור השימוש ברשת האינטרנט עבור הלקוח הסופי (מכסות שימוש).
 • בזק לא תטיל כל מגבלה על צריכת שירותי תשתית אינטרנט הנובעת מנפח הגלישה המצטבר של הלקוח.
 • איסור על הגבלה או חסימת השירות לרבות בדרך של קביעת תעריפים.
 1. התניית רכישת תשתית אינטרנט ברכישת טלוויזיה רב ערוצית / פרקטיקות תמחוריותת שיהפוכנה את רכישת ה-OTT לבלתי כדאית.
 • איסור על אפליה בין לקוחות הצורכים מבזק שירותי אינטרנט בלבד לבין לקוחות אחרים לרבות אפליה במחיר.
 • שירותי הטלוויזיה של בזק ימכרו ויסופקו בתנאים שוויוניים לכל לקוחות בזק, בין אם אלו רוכשים מבזק שירותי תקשורת נוספים ובין אם לאו.
 • "פריקות" - בזק לא תציע סל שירותים הכולל שירותי טלוויזיה אלא אם תאפשר רכישה של שירותי טלוויזיה גם בנפרד בתנאים זהים. על בזק להציג את מחיר שירות הטלוויזיה בנפרד מיתר השירותים. תנאי זה אמור להקשות על בזק לתמחר חבילת שירותים הכוללת שירותי טלוויזיה באופן מועדף ובכך לקשור בין השירותים.
 1. ייקור עלויות משתמשי OTT באמצעות תעריפי הג'יגות (תשלום ספק ISP לבזק).
 • נקבע רכיב נורמטיבי אותו תנכה בזק מתשלומי הג'יגות המשולמים ע"י ספקי ה-ISP לבזק.
 1. הגבהת חסמי הכניסה בתחום התוכן – הסדרי בלעדיות.
 • תכנים למעט הפקות מקור ישראליות – ביטול גורף של הסדרי הבלעדיות – תנאי מוקדם לביטול חובת המכירה של מניות יורוקום ביס. יצוין, שהמועצה כבר בשנת 2000 אסרה על הגופים המשדרים שבפיקוחה לרכוש ולשדר תכנים בבלעדיות וזאת למעט תוכן מהפקה מקומית בישראל אותו חפצה המועצה לעודד.
 • הפקות מקור ישראליות – איסור למשך שנתיים, ממועד אישור המיזוג, למנוע מאחרים רכישת תכנים מקוריים וזאת בנוגע להפקות מקור שכבר שודרו ע"י יס.
המועצה אימצה את המסקנות, שהציגה חברת "עדליה" בפני המועצה, וביניהן:
 • השפעה מהותית על המחיר לצרכן צפויה (אם בכלל) אך ורק אם וכאשר יאושר לבזק ביטול ההפרדה המבנית.
 • ככל שיאכפו התנאים, שקבע הממונה, לא צפויה פגיעה מיידית בתחרות בתחום התשתית.
 • אישור המיזוג הפיננסי, מהווה פוטנציאל להפחתת מחירים ושיפור השירות לצרכן.
 • משפר את האפשרויות ליישום רפורמת השוק הסיטונאי.
 • ביטול הבלעדיות ברכישת תכנים – מגדיל את יכולת המתחרים (כולל עידן +) להציע תוכן איכותי.
 • מוצע לבחון את אפקטיביות התנאים, שקבע הממונה, בחלון הזמן, שבין אישור השלמת עסקת המניות לבין הדיון בהסרת ההפרדה המבנית.
יו"ר המועצה, ד"ר יפעת בן חי-שגב, הדגישה, שבשלב זה מדובר בשינויי אחזקות בלבד וכי ככל שתעלה בקשה למיזוג תפעולי ולביטול ההפרדה המבנית היא תיבחן בנפרד וזאת גם לנוכח ההשלכות בפועל של המיזוג הפיננסי.
 
YES 
 
Bookmark and Share


 


לוח מודעות
יזמים? יש לכם רעיון מבריק? נמשכת ההרשמה למחזור הבא של TLV Generator. ההרשמה - כאן

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

חנות המוצרים המובילה מסין -Chinabuy בעברית ובמחירי מבצע מטורפים

ניוזלטר שלישי של האתר הופץ לנרשמים לאתר - ניתן לצפייה כאן.

ניוזלטר שני של האתר הופץ לנרשמים לאתר - ניתן לצפייה כאן.

ניוזלטר ראשון של האתר הופץ לנרשמים לאתר - ניתן לצפייה כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים עדכניים מהשנה האחרונה מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקים, תוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקים, תוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.
 
לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.

22.3.17 - GEMIC - TLV  

28/3/17 - Community Interfacing Technologies  

29/3/17 - Telco2017 - תערוכת מוקדים טלפוניים  

4/4/17 -  Israel AdTech 2017

18/5/17 - Israel's Annual Programmatic Video conference

25-29/6/17 - Cyber Week 2017  

 

הכי ניצפים 

דירוג הסמאטרפונים הטובים ביותר בעולם לפברואר 2017 עפ"י Business Insider - כאן

מה כן מקדם אתרים ועסקים באינטרנט? לא העלוקות שחיות סביב גוגל ופייסבוק - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק ג' - ההפסד הצרכני - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

מה שלא מספרים לכם: כיצד בזק תמרנה את מחירי השוק הסיטונאי עד 2018 - כאן

למה מבלבלים את המוח לציבור בנושא המכונה "שוק סיטונאי"? - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

התרגיל לחיסול "השוק הסיטונאי" כבר כמעט מוכן, קוראים לו Vectoring - כאן

כל מי שכביכול "נטש את בזק" ב"שוק סיטונאי" יחזור לבזק תוך שנה-שנתיים - כאן

הפלופ הבא של "השוק הסיטונאי" שירות SLU (שבלעדיו הנוטשים יחזרו לבזק) - כאן

ביבי נתניהו הקשיב לקריאת Telecom News: פיטר לאלתר את אבי ברגר - כאן

חי בסרט: סמנכ"ל הכלכלה במש' התקשורת בטוח שהתכנית שחיבר תצא לפועל - כאן

מכרז התדרים ל-LTE הסתיים (בחלוקת תדרים) בדיוק כמו שהחל: בפלופ - כאן

חשיפת המספרים מאחורי משבר האנטנות: בשנה האחרונה פורקו 721 אנטנות - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת המחדל המדהים המוסתר מהציבור של הרס רשתות הסלולר - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

האם נטפליקס זקוקה לרישיון כדי לפעול, לשדר ולמכור שירותים בישראל? - כאן

איך רבע מיליון לקוחות נפלו בפח ועברו להסדר המכונה בטעות "שוק סיטונאי" - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

מבחן דרך: חיבור VPN - האם זו ההגנה המושלמת על הגלישה ועל הפרטיות? - כאן

TLV Generator נולד - התכנית שהופכת כל רעיון למוצר (MVP) תוך 120 יום - כאן

20 המובילים ומקבלי הצל"ש בשנת 2016 בעולם התקשורת וההייטק הישראלי - כאן
 
זרקור חברות
 
TLV-Generator
 
TLV-Generator
 
 
טלקום אקספרטס
 
NordVPN
 
עדן אימון עסקי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
TLV-Generator
 
ChinaBuy
 
טלי וייס
 
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live Zappix
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
 מפת הביטקוין   מהירות גלישה Your IP שירותנט
לייבסיטי - בניית אתרים