FTTH- Fiber to the Home (אדם לאדם - סיב...)

דף הבית >> סקירות טכנולוגיות >> FTTH- Fiber to the Home (אדם לאדם - סיב...)
FTTH (Fiber to the Home) 
                         
צבי שחם
 
למה צריך גישה אופטית לבתים?
 
הדרישה לרוחב-סרט הולכת וגדלה בצורה משמעותית בשנים האחרונות, לאור הרחבת השימוש בסמארטפונים, כגון  אייפון וסמסונג גלקסי, מחשבים נישאים (Notebook, IPAD) ובמיוחד יישומי וידיאו רגילים ותלת-ממדיים. לדוגמה, בדו"ח, שפורסם ביוני 2012 ע"י חברת סיסקו נמצא, כי קצב ההורדה הממוצע העולמי של משקי הבית המחוברים לרשת גישה רחבת סרט צפוי לגדול מ- 9 מגהביט לשנייה בשנת 2011 ל- 34 מגהביט לשנייה בשנת 2016, כלומר כמעט פי 4. תחזית אחרת, שפורסמה אף היא בשנת 2012 ע"י  FTTH Council Europe, מוצגת באיור 1, ובה מתוארים הקצבים למטה (Downstream) ולמעלה (Upstream) הממוצעים והשיאיים בחלוקה לשנים. קצב הגידול, שהם חוזים, הוא X10 בכל 5 עד 6 שנים!
 התפתחות קווי הגישה לבתים
איור 1: התפתחות קצבי הגישה
 
פתרונות הגישה המקובלים כיום (כגון xDSL, VDSL, Cable Modem) הגיעו לקצה גבול היכולת שלהם, ולא יוכלו עוד לספק את הדרישה הגוברת לרחבי-סרט. בנוסף, פתרונות אלה פועלים לרוב בשיטה  א-סימטרית, כלומר רוחב סרט גדול למטה וקטן מאד למעלה, ולכן אינם מתאימים לדרישות הקיימות והעתידיות.

התעורר הצורך במציאת פתרון מסוג אחר, והוא – מעבר ממערכות גישה מבוססות נחושת (כפי שצוינו לעיל) למערכות גישה אופטיות, הנקראות באופן כוללני FTTx. מערכות אופטיות אלה מסוגלות לספק רחבי סרט גדולים מאד, סימטריים וא-סימטריים, ומאפשרות תמיכה במגוון שירותים במקטע של ה- Last-Mile (נכון יותר ה- First-Mile, כי הלקוח תמיד ראשון...).

ואכן, בשנים האחרונות קיימת פעילות רבה בנושא הגישה האופטית, בתקינה, בהתקנות, חיבור לקוחות וניסוי מערכות חדשות. רשימה מפורטת של רשתות גישה אופטיות בארצות שונות בעולם ניתן למצוא כאן, ממנה ניתן להתרשם מהפעילות הענפה בתחום זה. בארצנו (כידוע) יש לחברות התקשורת הגדולות רשתות גישה אופטיות משלהן, ורשת נוספת מתוכננת בקרוב על סיבים שישולבו ברשת החשמל (מיזם חברת החשמל ושותפותיה).
 
במקביל, גם העולם הסלולרי מתפתח בקצב מהיר עם הכניסה של מערכות מהדור החדש LTE/4G. הגישה האופטית תאפשר גם כאן חיבור תאים סלולריים בקצבים גבוהים לליבת הרשת, שיטה הנקראת Fiber-to-the-Cell (FTTc). איור 2 מתאר את התפתחות הקיבול של תאים סלולריים: תא בטכנולוגיית HSPA (5 מה"צ) דורש קצב ממוצע של 15 Mbps, וקצב שיאי של 43 Mbps, ואילו תא בטכנולוגיית LTE (10 מה"צ) דורש קצב ממוצע של 37.5 Mbps וקצב שיאי של 258 Mbps. מספרים אלה מוכפלים כאשר התא פועל ברוחב סרט של 20 מה"צ (75 ו- 516 Mbps בהתאמה).
 קיבולת תאים סלולריים
איור 2: התפתחות קיבול תאים סלולריים (מקור: FCC)
 
מהי רשת FTTH?
 
רשת FTTH היא רשת גישה מבוססת סיבים אופטיים, שמחברת מספר רב של משתמשי קצה לצומת גישה (Access Node) הנקראת גם POP (Point-of-Presence). צומת הגישה מכילה את כל הציוד האלקטרוני האקטיבי הדרוש לאספקת השירותים והיישומים למנויי ה- FTTH, ומחוברת מצידה השני לרשת אופטית מטרופוליטנית (כגון מטרו-אתרנט או MPLS).
 
רשת  FTTH עשויה לחבר סוגים שונים של לקוחות קצה, כגון:
 • מנויים הגרים בבתים פרטיים או בתים משותפים MDUs (multi-dwelling units).
 • מנויים עסקיים ומסחריים.
 • תחנות WiFi .
 • תחנות בסיס סלולריות (כפי שצוין לעיל).
 • מבנים ציבוריים (בתי ספר, בתי חולים, מוסדות ממשל).
 • אמצעי בטחון ואבטחה (מצלמות, מערכות אזעקה, מערכות בקרה).
 
נהוג לסווג מערכות  FTTx במספר אופנים, בהתאם לאופי המקטע האחרון: FTTH, FTTB, FTTC וכו'. במאמר זה נתמקד בטכנולוגיות FTTH, שבהן הסיב מגיע עד הבית.
 
רשתות FTTH נחלקות לשלוש קטגוריות עיקריות:
 • Passive Optical Networks (PON), בטופולוגית עץ (tree), או נקודה- להרבה נקודות point-to-multipoint.
 • Point-to-Point, לרוב בשיטת Ethernet Point-to-Point .
 • טופולוגיה מעורבת ((Hybrid Model המשלבת את שתי הקודמות.
 
 רשתות PON (Passive Optical Networks)
 
רשתות PON פועלות בטופולוגיה של עץ (tree), שבה כל המרכיבים (למעט הציוד בקצוות) הם פסיביים, ומכאן בא השם. איור 3 מתאר מערכת PON טיפוסית (במקרה זה GPON).
 
 מערכת GPON
 איור 3: מערכת GPON
 
במערכות אלה סיב בודד מחבר את צומת התקשורת (OLT) למפצל אופטי פסיבי (passive optical splitter) המותקן באזור, וכל מנוי מחובר למפצל בסיב ייעודי. בבית המנוי מותקן ציוד יעודי הנקרא ONT (או ONU) המתאם בין הסיב האופטי לציוד הקצה, ומסוגל לתמוך בשירותי דיבור, נתונים ווידיאו. לאורך כל המסלול קיימת הפרדה בין אורכי הגל של השידור והקליטה (downstream, upstream), כך שכל האותות פועלים בצוותא על אותה תשתית אופטית.

אורך גל השידור למטה הוא 1480-1500 nm, ואורך הגל למעלה הוא 260-1360 nm1. בנוסף יש אפשרות לשדר אותות וידאו נוספים למטה בתחום 1550 - 1560 nm. הפיצול הפסיבי יכול להיות בעל 16, 32 או 64 יציאות. 
 
קיימת גם אפשרות לוותר על המפצל האופטי, ולחבר כל מנוי ישירות לצומת בסיב נפרד, אבל במקרה זה נדרשים יותר סיבים ועלות התשתית גבוהה יותר. כמובן, שניתן להפעיל במקביל "עץ" נוסף היוצא מאותה צומת, למשל, לצורך חיבור שכונה אחרת. כמו-כן, ניתן להמיר את הממיר הבודד באיור 3 במספר ממירים משורשרים, כמתואר באיור 4, לצורך הרחבת הפריסה הגיאוגרפית.
 
 רשת PON
 איור 4: רשת PON עם מפצלים משורשרים
 
מאפייני ה- PON הם:
 • רוחב הסרט נחלק בין כל מנויי העץ – השידור למטה הוא TDM (כלומר מרובב על ציר הזמן), ולמעלה השידור הוא בשיטת  TDMA (Time Division Multiple Access), שבה ה- OLT מקצה חריצי זמן לכל מנוי לפי הצורך.
 • נדרשת הצפנה למניעת זליגת מידע בין המנויים, דבר המחייב תקורה (overhead) גבוהה ומקטין את רוחב הסרט האפקטיבי.
 • כל ציוד קצה (ONT) צריך לפעול בקצב הגבוה של הרשת (לדוגמה 2.5 Gbps) למרות שהוא מספק למנוי קצב נמוך בהרבה (למשל 100 Mbps בלבד). כתוצאה מכך, ציוד הקצה יחסית יקר.
 • בגלל הפיצול הפסיבי נדרש הספק אופטי (Optical budget) יחסית גבוה. לדוגמה, עבור מפצל של 1:32 ברשת GPON נדרש הספק אופטי של 28 dB והטווח הוא 20 ק"מ. עבור מפצל של 1:16 הטווח גדל ל-30 ק"מ.
 •  במוצא של המפצל נדרש ODF (Optical Distribution Frame)  יחסית גדול (לדוגמה 64 או 32 נקודות), שיש להתקינו במקום מוגן.
 
הארכיטקטורה של רשתות ה-PON היא פשוטה יחסית, אינה דורשת התקנים אקטיביים ברשת הגישה, ולכן זכתה להצלחה בקרב ספקי התקשורת בעולם. מספר תקנים פורסמו, עודכנו ושודרגו בזה אחר זה, כגון: APON, BPON, GPON, GE PON, 10G PON, 10G EPON. התקנים שונים זה מזה בקצבי העבודה, אורכי הגל, מבנה המסגרת, ולא תמיד הם תואמים.
 
 רשתות  Ethernet Point-to-Point
 
בארכיטקטורה זאת, כל מנוי מחובר למתג אתרנט הנמצא בצומת הגישה, או משורשר דרך מתגים נוספים למתג הראשי. נקודת הפיצול היא אקטיבית (מתג אתרנט) ולכן השיטה נקראת גם Active Ethernet Network.
 
איור 5 מתאר רשת  Ethernet Point-to-Point מרחבית, הכוללת את שכבות הגישה (Access), האיסוף (Aggregation) והליבה (Core), כולן מבוססות אתרנט. כל מנוי מחובר למתג גישה מסוים, המקושר לליבת הרשת דרך אתרי POP מרחביים. רשת כזאת יכולה לתמוך במנויים ביתיים, עסקיים ומבנים רבי קומות, כאשר כל מנוי מקבל את השירותים וקצב התקשורת המתאימים לו.
 רשת אתרנט
איור 5: רשת Ethernet P-t-P (מקור: סיסקו)
 
רוחב הסרט לכל מנוי יכול להיות שונה (סימטרי או א-סימטרי), ותואם לדרישותיו, עם אפשרות להגדילו בעתיד. ציוד הקצה יותר פשוט וזול מאשר במקרה הקודם, מאחר שהשימוש בציוד אתרנט סטנדרטי מוזיל את העלות הכוללת של הרשת ומאפשר שילוב ציוד של יצרנים שונים. השימוש בפרוטוקול אתרנט מבטיח תאימות לקצבים שונים, הפעלת יישומים עתידיים ופתרון בעיית זליגת המידע בין מנויים (למשל בעזרת VLAN). המערכת היא גמישה ומאפשרת הגדלה מודולרית ע"י הוספת מתגים בעתיד והגדלת קצבי העבודה. מאידך, נדרשים יותר סיבים בשכבת הגישה עקב הטופולוגיה הנל"נית.
 
 רשתות הדור הבא
 
הפתרון המסתמן לרשתות הדור הבא של FTTH הוא WDM-PON, כלומר, ריבוב מספר אורכי גל על אותו הסיב, כמתואר באיור 6. פתרון זה מבטיח לשלב את הטוב שבשני העולמות – רשת פיזית של PON, עם קישור לוגי מסוג Point-to-Point.
 שילוב PON עם WDM
 
איור 6: WDM-PON כשילוב של שני העולמות

משמעות הדבר היא אורך-גל יעודי לכל מנוי, בעל קצב תקשורת מאד גבוה, ללא תחרות (contention)  עם מנויים אחרים על רוחב הסרט, ואבטחת מידע מובנית כאילו קיים סיב פרטי. במקום מפצלים אופטיים (splitters) משתמשים במסנני אורך-גל (wavelength filters) כדי למפות כל אורך-גל המגיע מהצומת לסיב יעודי המנותב למנוי מסויים.
 
יש לציין, כי תקני (Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM קיימים מזה כמה שנים (G.698.1 ו- G.698.2), ומגדירים את אורכי הגל המרובבים. לאחרונה נוסף עליהם תקן חדש G.698.3, המתייחס לשכבה הפיזית של 1 Gbps WDM. ברור, שהתקדמות התקינה מאפשרת לספקי התקשורת ליישם את הטכנולוגיה ביתר ביטחון, אבל נדרש תנאי נוסף והוא: מחיר סביר. הטכנולוגיות הדרושות ליישום WDM-PON קיימות כבר היום, אבל המרכיבים עדיין מאד יקרים (לדוגמה משדרי לייזר מדויקים ונשלטים מרחוק). נדרשת הורדת עלויות משמעותית כדי לראות אותן מופעלות בקנה מידה גדול בהתקנות מסחריות.
 
לאחר רשתות התשתית, גם רשתות הגישה מתקדמות במהירות לקראת יישום אופטי מלא, כפי שנאמר בכותרת:  אדם לאדם סיב...
 

צבי שחם, M.Sc., מרץ 2013
מרצה ויועץ, מחבר הספר: תקשורת בעידן ה- IP
zvi.shacham@gmail.com
www.zvish.com

 
Bookmark and Share


 


לוח מודעות
יזמים? יש לכם רעיון מבריק? נמשכת ההרשמה למחזור הבא של TLV Generator. ההרשמה - כאן

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

חנות המוצרים המובילה מסין -Chinabuy בעברית ובמחירי מבצע מטורפים

ניוזלטר שלישי של האתר הופץ לנרשמים לאתר - ניתן לצפייה כאן.

ניוזלטר שני של האתר הופץ לנרשמים לאתר - ניתן לצפייה כאן.

ניוזלטר ראשון של האתר הופץ לנרשמים לאתר - ניתן לצפייה כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים עדכניים מהשנה האחרונה מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקים, תוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקים, תוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.
 
לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.

22.3.17 - GEMIC - TLV  

28/3/17 - Community Interfacing Technologies  

29/3/17 - Telco2017 - תערוכת מוקדים טלפוניים  

4/4/17 -  Israel AdTech 2017

18/5/17 - Israel's Annual Programmatic Video conference

25-29/6/17 - Cyber Week 2017  

 

הכי ניצפים 

דירוג הסמאטרפונים הטובים ביותר בעולם לפברואר 2017 עפ"י Business Insider - כאן

מה כן מקדם אתרים ועסקים באינטרנט? לא העלוקות שחיות סביב גוגל ופייסבוק - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק ג' - ההפסד הצרכני - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

מה שלא מספרים לכם: כיצד בזק תמרנה את מחירי השוק הסיטונאי עד 2018 - כאן

למה מבלבלים את המוח לציבור בנושא המכונה "שוק סיטונאי"? - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

התרגיל לחיסול "השוק הסיטונאי" כבר כמעט מוכן, קוראים לו Vectoring - כאן

כל מי שכביכול "נטש את בזק" ב"שוק סיטונאי" יחזור לבזק תוך שנה-שנתיים - כאן

הפלופ הבא של "השוק הסיטונאי" שירות SLU (שבלעדיו הנוטשים יחזרו לבזק) - כאן

ביבי נתניהו הקשיב לקריאת Telecom News: פיטר לאלתר את אבי ברגר - כאן

חי בסרט: סמנכ"ל הכלכלה במש' התקשורת בטוח שהתכנית שחיבר תצא לפועל - כאן

מכרז התדרים ל-LTE הסתיים (בחלוקת תדרים) בדיוק כמו שהחל: בפלופ - כאן

חשיפת המספרים מאחורי משבר האנטנות: בשנה האחרונה פורקו 721 אנטנות - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת המחדל המדהים המוסתר מהציבור של הרס רשתות הסלולר - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

האם נטפליקס זקוקה לרישיון כדי לפעול, לשדר ולמכור שירותים בישראל? - כאן

איך רבע מיליון לקוחות נפלו בפח ועברו להסדר המכונה בטעות "שוק סיטונאי" - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

מבחן דרך: חיבור VPN - האם זו ההגנה המושלמת על הגלישה ועל הפרטיות? - כאן

TLV Generator נולד - התכנית שהופכת כל רעיון למוצר (MVP) תוך 120 יום - כאן

20 המובילים ומקבלי הצל"ש בשנת 2016 בעולם התקשורת וההייטק הישראלי - כאן
 
זרקור חברות
 
TLV-Generator
 
TLV-Generator
 
 
טלקום אקספרטס
 
NordVPN
 
עדן אימון עסקי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
TLV-Generator
 
ChinaBuy
 
טלי וייס
 
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live Zappix
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
 מפת הביטקוין   מהירות גלישה Your IP שירותנט
לייבסיטי - בניית אתרים