Telecom News - חברת הדואר שוב ספגה קנס מגוחך והיא "לא סופרת" את משרד התקשורת

חברת הדואר שוב ספגה קנס מגוחך והיא "לא סופרת" את משרד התקשורת

דף הבית >> דואר ישראל וגמלאי הדואר >> חברת הדואר שוב ספגה קנס מגוחך והיא "לא סופרת" את משרד התקשורת
חברת הדואר שוב ספגה קנס מגוחך והיא "לא סופרת" את משרד התקשורת
מאת: מערכת Telecom News, 31.12.20, 08:30לירן אבישר בן חורין

חרף הוראת משרד התקשורת לחברת הדואר לחלק לבתים דואר בשכונות ביישוב רכסים, לא פעלה החברה לחלוקת הדואר במשך שנה וחצי. אך גם הפעם מדובר בקנס מגוחך וגם עליו ניתנה הנחה של 10%, דבר שלא יגרום לחברה לשפר את שירותיה.

מנכל"ית משרד התקשורת, לירן אבישר בן-חורין, (בתמונה משמאל), הטילה קנס על חברת הדואר בסכום של 25,281 ₪ (לאחר מתן הנחה של 2,809 ₪). זאת, בשל הפרות הוראת הרישיון  שעניינן חלוקת דברי דואר.

משום מה, הקנס המגוחך, שהוטל על חברת הדואר כבר ב-28.10.20 פורסם רק אמש. יתכן, שהמטרה הייתה "להתרחק" מהקנס המגוחך הקודם, שהטיל המשרד על החברה, מוקדם יותר החודש, בשל אי עמידה בתקן זמן ההמתנה בתור, כפי שפרסמנו - כאן.

הדבר החמור במיוחד בקנס הנוכחי, הוא העובדה, שההפרה נמשכה ע"י חברת הדואר במשך שנה וחצי ולא תוקנה גם לאחר שמינהל הדואר במשרד התקשורת הורה לחברה לחלק את הדואר לבתי הנמענים.

כזכור, חומרה מיוחדת נרשמה גם בקנס הקודם, כאשר החברה הפרה את חובתה לעניין העומס בסניפים, חרף היענות המשרד לבקשת החברה לצמצום שעות וימי הפעילות של יחידות הדואר בתקופה משבר הקורונה.

לאור האמור לעיל, גובה הקנס המגוחך הנוכחי, "זועק לשמיים" ואם אין די בכך, משרד התקשורת גם נתן הנחה של 10% לחברת הדואר (כזכור, בעיצום הקודם ניתנה הנחה של 35%).
 
תיאור האסדרה החלה לגבי חלוקת דואר
סעיף 1.1 של נספח ב' לרישיון הכללי לחברת דואר ישראל בע"מ למתן שירותי דואר, שירותים כספיים מטעם החברה הבת ושירותים נוספים קובע כי: "בעל הרישיון יחלק את דברי הדואר לתיבת המכתבים במען הנמען, למעט דברי דואר אותם ביקש הנמען לקבל בתא דואר בתשלום וכן דברי דואר, שמפאת גודלם או נפחם, לא ניתן לחלקם למען הנמען, שלגביהם ישאיר בעל הרישיון הודעה בדבר יחידת הדואר, שבה ניתן לקבלם".

ממצאי פעולת הפיקוח   
מסתבר, שבמהלך כשנה וחצי חלק מתושבי רכסים לא קיבלו שירותי חלוקת הדואר בין אם לבתיהם או בין אם באמצעות מרכז חלוקה.

נימוקים לעניין הקנס
חרף פניה של מינהל הדואר במשרד התקשורת לחברת הדואר, שהורה לה לפעול לחלק את דברי הדואר בשכונות החדשות ביישוב רכסים לבתים בהתאם לסעיף 1.1 של נספח ב' לרישיון, החברה לא פעלה לחלוקת דואר כאמור.

בעת קביעת סכום הקנס הובאו בחשבון תקנת משנה 2(א) לתקנות הדואר (הפחתה של סכום קנס), תשע"ד-2013 הקובעת, שהמנהל, רשאי להפחית למפר את סכום הקנס, בין היתר, בשל הפרה ראשונה, הפסקת ההפרה מיוזמת המפר, פעולות, שנקט המפר למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, ההפרה היא קלה בנסיבות ביצועה.

כפי שנותח כאן בהרחבה לגבי הקנס הקודם (ורלוונטי גם לקנס הנוכחי), גובה הקנס המגוחך, שהוטל על חברת הדואר, ודאי שאינו מהווה גורם מרתיע, שיוביל את החברה לשפר את שירותיה לציבור.

נראה, שהתוצאה תהיה בדיוק ההיפך. שכן, כאשר ההשקעה הנדרשת לצורך שיפור השירות, עומדת על מיליוני ₪, ואילו הקנס הוא כמה אלפי ₪ בלבד, הרי שמדובר מבחינת החברה ב"הפרה משתלמת".

כאמור, "ועדת רוזן" הייתה מודעת לבעיית גובה הקנסות, שניתן להטיל על חברת הדואר במקרה של הפרת רישיונה, ולכן המליצה על "הגדלת סכום הקנסות הקבועים כיום בחוק הדואר, שהם נמוכים ואינם מרתיעים דיים (מסכומים של 28,090 ₪ ו־13,290 ₪  ל־200,000 ₪ ו־400,000 ₪ - בהתאם לסוג ההפרה), ובהגבלת תקרת סכום הקנס כך, שלא יעלה על 10% מהכנסותיו של בעל הרישיון/בעל ההיתר (בהתאם לדו"ח כספי המבוקר האחרון שלו), וזאת כדי להרתיע בעלי רישיון מלהפר את הוראות הדין השונות החלות עליהם, לבטל את הכדאיות הכללית שבהפרה וכן להבטיח רמת שירות נאותה לציבור.

ונחזור לקנס הנוכחי. אם אין די בכך, שההפרה של חברת הדואר בנוגע לאי חלוקת הדואר נמשכה כשנה וחצי, יש לשים לב, שההפרה התרחשה תוך התעלמות מהוראה ישירה של משרד התקשורת לחברה, לחלק את דברי הדואר לבתי הנמענים.

דהיינו, חברת הדואר "לא סופרת" את משרד התקשורת, לא את ההוראות, שהוא נותן לה ולא את הקנסות המגוחכים, שהוא מטיל עליה.

כפי שפורט בהרחבה באתר זה, "ועדת רוזן" העניקה הטבות רבות לחברת הדואר, במחיר של פגיעה קשה בתחרות בענף הדואר, וכל זאת כדי להקל על חברת הדואר ולסייע לספק את השירות האוניברסלי לכלל הציבור בכל הארץ.

יש לוודא, שתופעת העומס בסניפי הדואר (ההפרה הקודמת) והליקויים בחלוקת הדואר (ההפרה הנוכחית), לא יחזרו והפעם ביתר שאת בכל שירותי הדואר. דהיינו: החברה תיקח לכיסה את ההון העתק הגלום בהטבות, ש"ועדת רוזן" העניקה לחברה, אבל שוב תגמול למשרד התקשורת בהגדלת הפגיעה בשירות לציבור, תוך המשך הצפצוף על הוראות המשרד.

לסיום נראה, שהקנס המגוחך הנ"ל, שהטיל משרד התקשורת על חברת הדואר, לא יביא לעמידת חברת הדואר בחובותיה, כאשר החברה תעדיף לספוג קנס של כמה אלפי ₪ ולא להשקיע את הכספים הנדרשים לצורך שיפור השירות.

אי לכך, לא יכולה להיות מחלוקת עד כמה חיוני להשלים את מהלך הגדלת גובה הקנסות, שניתן להטיל על חברת הדואר במקרה של הפרה, וכן לוודא, שהוראות שהמשרד נותן לחברת הדואר, אכן מקוימות.
 
תוכנית לשיפור שירותי הדואר
יש לציין, שממענה חברת הדואר לפנייתנו בנוגע לתוכנית שיפור השירות, שנדרשה להגיש לשר התקשורת המפוטר, יועז הנדל, עולה, שהחברה אכן הגישה תוכנית כזו, שאף אושרה ע"י הנדל בחטף ב-16.12.20. דהיינו: יומיים לאחר שפוטר ע"י ראש הממשלה החילופי, בני גנץ, ושנייה לפני שהפיטורים נכנסו לתוקף.

גם אם טכנית יועז הנדל היה עדיין שר התקשורת, כאשר אישר את תוכנית שיפור השירות לציבור, הרי העובדה, שאישר את התוכנית לאחר שכבר פוטר מתפקידו, מציבה סימן שאלה גדול על הליך אישור התוכנית ועל סיכויי מימושה ע"י שר התקשורת הבא.

בשלב זה, משרד התקשורת לא מציג את תוכנית שיפור שירותי הדואר המאושרת והדבר מעורר דאגה.

לאור העובדה, ששר התקשורת אישר את התכנית לשיפור השירותים של הדואר בחשאי ועניין זה פורסחה"כ בני גנץם רק בכלי תקשורת אחד, שלחנו ביום 28.12.20 את השאלות הדחופות ביותר הבאות לשר התקשורת בני גנץ, (בתמונה משמאל), ולידיעת צמרת משרד התקשורת:
"הנדון: שאלה דחופה בעניין "תכנית הרפורמה בשירות הציבורי", שחברת הדואר אמורה הייתה להגיש לשר התקשורת.
שלום רב לשר התקשורת,
1. על פי התגובה הרשמית של חברת הדואר המצויה כאן [בכתבה הקודמת], עולה, שדובר השר (דובר השר הקודם, יועז הנדל), הפיץ הודעה, שהועברה לכלי תקשורת אחד: "כלכליסט"עיתון בבעלות קבוצת "ידיעות אחרונות", אותה קבוצה ממנה בא השר יועז הנדל והוא (הנדל) בעל קשרים אישיים וכלכליים ארוכי שנים עם קבוצה זו, כמתואר בכתבות אודות הקשרים הללו (כאן וכאן), שהוסתרו היטב ע"י השר ודוברו, עד חשיפתם על ידינו.

2. לאור זאת, מן הדין לפטר לאלתר את דובר השר (הקודם), שמשום מה עדיין בתפקידו, מי שנתן ידו לפעולה בלתי חוקית נוספת של השר הקודם לטובת חבריו ומעסיקיו מהעבר, קבוצת "ידיעות אחרונות".

3. אודה להתייחסות דחופה ביותר, שכן מדובר בהפרת אמונים ברמת חומרה יתרה, מצד דובר השר (הקודם)."

תגובה טרם קיבלנו. ככל שתתקבל תגובה, נעדכן בהתאם. 


לאור העובדה, שיועז הנדל קיבל החלטות חשובות בתחום הדואר, פיטוריו מתפקיד שר התקשורת, אינו מייתר את הצורך בטיפול חקירתי - למה הוא לא נדרש לחתום על "הסכם ניגודי העניינים" בתקופת כהונתו כשר התקשורת, ובמיוחד בכל הקשור לתהליכי ההחלטות סביב ההפרטה של חברת הדואר, ולמה קיבל החלטות כאלו בנוגע לחברת הדואר, החלטות הנגועות בניגוד עניינים פלילי, לכאורה, - אחרי שפוטר. 

MONEY FREE 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 

24.7.24 - הכנס הארצי -שנתי ה-22 של מיט”ל 2024 

21.8.24 - רוח אחרת - כנס חירות ישראלי

2.12.24 - Telco 2024

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים