מעל 117 אלף אירועי סייבר מדווחים מדי יום, גידול של 66% מאז 2009

דף הבית >> חדשות אבטחה ועולם הסייבר >> מעל 117 אלף אירועי סייבר מדווחים מדי יום, גידול של 66% מאז 2009

מעל 117 אלף אירועי סייבר מדווחים מדי יום, גידול של 66% מאז 2009

מאת: מערכת Telecom News, 1.10.14, 22:50ירון בלכמן
 

עפ"י Global State of Information Security 2015 אירועי הסייבר הופכים תכופים יותר ויקרים יותר בעוד תקציבי הגופים האמונים על אבטחת המידע בארגונים יורדים. ההשפעה של אירועי הסייבר מתרחבת לדרגי ההנהלה הבכירים בארגון ולדירקטוריונים וניכרת עליה בהתקפות מתוך הארגון וע"י גורמי פשיעה מתוחכמים. הארגונים קטנים עלולים להוות את החוליה החלשה דרכה ניתן לתקוף את הארגונים הגדולים.

 
מסקר ,Global State of Information Security 2015 שנערך ע"י רשת PwC, CIO ו-CSO המתפרסם היום עולה, שמספר אירועי הסייבר, שדווחו בשנה החולפת עלו בכ-48% לכדי 42.8 מיליון אירועי סייבר, שהם כ-117,339 התקפות בכל יום ב-2013. בכל שנה, משנת 2009, חל גידול של כ-66% במספר אירועי הסייבר שזוהו.

ירון בלכמן, (בתמונה), מוביל תחום הסייבר ב-PwC Israel: "זה לא מפתיע לראות את הדיווח על הגידול בהיקף התקפות הסייבר ואת עליית השפעתם הפיננסית על ארגונים. עם זאת, אנו מאמינים, שההיקף גדול בהרבה, משום שהתקפות רבות לא מזוהות ולא מדווחות".

מאחר שאירועי הסייבר הפכו להיות שכיחים יותר, העלות של ניהול וצמצום הנזקים בעקבותיהם עלתה גם היא. האומדן הגלובלי הממוצע של עלות אירועי הסייבר המדווחים, היא כ-2.7 מיליון דולרים - עליה של כ-34% במהלך 2013. עפ"י דיווחי הסקר, במהלך 2013, אירועי סייבר, שגרמו לנזקים גדולים הפכו להיות שכיחים יותר ונראה, שמספר אירועי סייבר, שהובילו לנזקים העולים אל מעבר ל-20 מיליון דולרים, כמעט הכפילו את עצמם.  
   
למרות ריבוי אירועי הסייבר, שאירעו במהלך השנה, הסקר מצא, שתקציבי הגופים האמונים על אבטחת המידע בארגונים ירדו בכ-4% בהשוואה ל-2013. יחס ההשקעה באבטחת מידע מתוך הוצאות מערכות המידע בארגון היה ונשאר כ-4% (או פחות) במהלך 5 השנים האחרונות.

הסקר העלה, שארגונים רבים נאבקים כדי להבין כמה צריך להשקיע באבטחת המידע וכיצד למדוד את החזר ההשקעה בהוצאות אלו. בחלק מהמקרים אחת הסיבות לכך נבעה מהעדר מידע אודות סיכוני הסייבר הקיימים ובהתאמה, קושי בהגדרת אסטרטגיה לניהול תקציב אבטחת המידע.

בלכמן: "קיימת חשיבות רבה לאסטרטגית אבטחת המידע של הארגון והאופן שבו הוא מבזר את תקציב אבטחת המידע בארגון. נכון להיום, לאור ריבוי הסיכונים וההתקדמות המהירה של התוקפים וסוגי התקיפות מחד וסוגי פתרונות אבטחת המידע הרבים המצויים בשוק מאידך, לא ניתן להטמיע את כלל הפתרונות ולאטום את מערכות הארגון באופן הרמטי ולכן קיימת חשיבות רבה להתאמה בין האיומים הרלוונטיים לארגון לבין הבקרות המיושמות בו וניהול התקציב באופן המיטבי לארגון.

אסטרטגית אבטחת המידע בארגונים צריכה להשתנות ולהתאים את עצמה לאיומים הנוכחים. במקום להתייחס רק להיבטים הקשורים במניעה, סגירת פגיעויות (vulnerabilities) והטמעת בקרות יש לבסס גישה מונחית-סיכונים, שמתעדפת את נכסי המידע החשובים ביותר בארגון והאיומים הרלוונטיים לו".

על אף שארגונים מכל התעשיות ובכל הגדלים מודעים לסיכונים הגדולים הקשורים באירועי סייבר, הסקר מראה, שארגונים גדולים מזהים מספר רב יותר של אירועים. ארגונים בעלי הכנסה של מיליארד דולרים ויותר הראו השנה עליה בזיהוי התרחשות של אירועי סייבר בארגון בכ-44%. ארגונים בינוניים, עם הכנסה שבין 100 מיליון למיליארד דולרים הראו עליה של כ-64% בזיהוי אירועי סייבר. להבדיל, ארגונים קטנים, בעלי הכנסה הקטנה מ-100 מיליון דולרים הראו ירידה בכמות זיהוי אירועי הסייבר. אחת הסיבות האפשריות לכך היא, שחברות קטנות משקיעות פחות באבטחת המידע בארגון ומשכך בעלות יכולות זיהוי מוגבלות יותר מחד ומנגד מהוות מטרות נוחות יותר לתקיפות סייבר.

בוב ברגדון, המוציא לאור של :CSO "ארגונים גדולים מהווים לרוב מטרה שכיחה יותר לגורמי איום מאחר שיש במערכות המידע שלהם מידע רב, שהוא בעל ערך ובהתאמה, לאור ריבוי התקיפות על מערכות המידע שלהם, מזהים יותר אירועי סייבר. מאחר שארגונים גדולים מטמיעים אמצעי אבטחה יותר אפקטיביים, גורמי האיום מגבירים את ההתקפות שלהם על ארגונים בינוניים. לצערנו, רמת האבטחה בארגונים הללו עדיין לא הגיעה לאותה רמת יעילות של הארגונים הגדולים". 

חברות קטנות מניחות לעיתים, שהן פחות רלוונטיות לגורמי האיום, הנחה מסוכנת ושגויה מיסודה. גם אם נכסי המידע, שניתן להגיע אליהם בארגונים קטנים, פחות משמעותיים מארגונים גדולים, גורמי האיום יודעים, שגישה למערכות המידע שלהם תאפשר דריסת רגל בשרשרת האספקה של הארגונים הגדולים איתם הם פועלים ומשכך, הארגונים הקטנים עלולים להוות את החוליה החלשה דרכה ניתן לתקוף את הארגונים הגדולים. מציאות זו נגרמת גם כתוצאה מהתנהלות הארגונים הגדולים, שלרוב לא בודקים ומנטרים את רמת אבטחת המידע אצל שותפיהם העסקיים ושרשרת האספקה שלהם. לאור מגמה זו, אנו עדים להתערבות הולכת וגדלה מצד חלק מהרגולטורים הדורשים מהארגונים לבצע סקרים ולתת הנחיות הקשורות באופן אבטחת המידע אצל צדדים שלישיים הפועלים איתם, כדוגמת הנחיית מיקור החוץ בעיבוד מידע אישי של רשם מאגרי המידע. 

אחד מגורמי התקיפה, שנראים יותר ויותר, הם אנשים העובדים בין כתלי הארגון. בחלק מהמקרים פעולותיהם נעשות בזדון אך במקרים רבים הם גורמים לזליגות מידע בלא ידיעתם עקב אובדן של מכשירים ניידים או כתוצאה מהתקפת פישינג מוצלחת. הסקר מעלה, שאירועי סייבר, שאירעו ע"י עובדים בארגון גדלו ב-10% ואילו אירועים, שבוצעו ע"י ספקים, יועצים וקבלני משנה, נוכחיים ובעבר עלו ב-15%-17%.

בינתיים, התקפות מאורגנות ברמת מדינה, פשע מאורגן ומתחרים הן פחות שכיחות, אך בעלות הגידול המשמעותי ביותר. הסקר העלה, שמבין הנשאלים, שדיווחו על התקפות, שנעשו בידי מדינה, כמות ההתקפות עלתה בכ-86% כאשר סביר להניח, שנתון זה נמוך בהרבה מהמציאות. הסקר גם הראה, שכמות התקפות הסייבר, שבוצעו ע"י מתחרים עלו ב-64%, חלקם יש לציין, נתמכו ע"י מדינה, שעמדה לצדם.

על אף שניהול סיכוני סייבר בצורה נכונה לא מעלים את הסיכונים באופן מוחלט, הוא מאפשר לארגונים לנהל את האיומים בצורה יעילה יותר באמצעות תהליך קבלת החלטות מושכל ולהעלות את האפקטיביות והעמידות של אבטחת המידע בארגון.

אך עד אשר ימצאו פתרונות טכנולוגים טובים יותר למניעה מוחלטת של סיכוני הסייבר, קיימת חשיבות רבה לכך, שארגונים גדולים כקטנים, ישקיעו בלמידה ובניהול איומי הסייבר הרלוונטיים להם ואלו יהוו חלק מהותי בסדר היום של מנהלי הארגון, הדירקטוריון והצרכנים שלהם.

הסקר המלא נמצא - כאן.

קרדיט צילום תמונה עליונה: חגית גורן

התקפה 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות
הצלחה ורק בריאות, לכל הקוראים והקוראות באשר הם!!!!

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים עדכניים מהשנה האחרונה מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.


 
רק בריאות, לכל הקוראים והקוראות של האתר, באשר הם!!!!

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.

7-13/11/21 - שבוע היזמות הגלובלית 2021

17-18/11/21 - iHLS INNOTECH 2021 
 

הכי ניצפים 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק ג' - ההפסד הצרכני - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת המחדל המדהים המוסתר מהציבור של הרס רשתות הסלולר - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

מבחן דרך: חיבור VPN - האם זו ההגנה המושלמת על הגלישה ועל הפרטיות? - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

"תיק 4000" התפור: עדכונים שוטפים לגבי משפט נתניהו שחשוב לדעת - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

חשיפה: כיצד עמית סגל הטעה את הציבור וסייע לתפירת תיק 4000 כנגד נתניהו - כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
Telecom Expert
 
טלקום אקספרטס
 
הבלוג של אלי ציפורי
 
עדן אימון עסקי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live Zappix
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP שירותנט
לייבסיטי - בניית אתרים