myThings / ServiceWise

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> myThings / ServiceWise
מאת: מערכת Telecom News
11/02/13, 14:40
החברות המעורבות: ServiceWise עבור myThings
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: ServiceWise הטמיעה מערכת בילינג מבוססת פלטפורמת הפיתוח Force.com בחב' myThings.  המערכת מנהלת ומייעלת תרחישי חיוב מורכבים ומשמשת לחישוב סכומי חיוב של לקוחות, הוצאת קבלות וקליטת תשלומים.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: מאות אלפי ש"ח
Bookmark and Share