Yahoo / WEB3.0

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> Yahoo / WEB3.0
מאת: מערכת Telecom News
11/03/13,  10:29
החברות המעורבות: WEB3.0 עבור Yahoo
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: WEB3.0 נציגה מסחרית של Yahoo בארץ, תשווק שטחי פרסום באתרי Yahoo  בסלובניה, סרביה, פורטוגל, קרואטיה ורוסיה.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: לא נמסר היקף כספי
Bookmark and Share