Telecom News - FTTH- Fiber to the Home (אדם לאדם - סיב...)

FTTH- Fiber to the Home (אדם לאדם - סיב...)

דף הבית >> סקירות טכנולוגיות >> FTTH- Fiber to the Home (אדם לאדם - סיב...)
FTTH (Fiber to the Home) 
                         
צבי שחם
 
למה צריך גישה אופטית לבתים?
 
הדרישה לרוחב-סרט הולכת וגדלה בצורה משמעותית בשנים האחרונות, לאור הרחבת השימוש בסמארטפונים, כגון  אייפון וסמסונג גלקסי, מחשבים נישאים (Notebook, IPAD) ובמיוחד יישומי וידיאו רגילים ותלת-ממדיים. לדוגמה, בדו"ח, שפורסם ביוני 2012 ע"י חברת סיסקו נמצא, כי קצב ההורדה הממוצע העולמי של משקי הבית המחוברים לרשת גישה רחבת סרט צפוי לגדול מ- 9 מגהביט לשנייה בשנת 2011 ל- 34 מגהביט לשנייה בשנת 2016, כלומר כמעט פי 4. תחזית אחרת, שפורסמה אף היא בשנת 2012 ע"י  FTTH Council Europe, מוצגת באיור 1, ובה מתוארים הקצבים למטה (Downstream) ולמעלה (Upstream) הממוצעים והשיאיים בחלוקה לשנים. קצב הגידול, שהם חוזים, הוא X10 בכל 5 עד 6 שנים!
 התפתחות קווי הגישה לבתים
איור 1: התפתחות קצבי הגישה
 
פתרונות הגישה המקובלים כיום (כגון xDSL, VDSL, Cable Modem) הגיעו לקצה גבול היכולת שלהם, ולא יוכלו עוד לספק את הדרישה הגוברת לרחבי-סרט. בנוסף, פתרונות אלה פועלים לרוב בשיטה  א-סימטרית, כלומר רוחב סרט גדול למטה וקטן מאד למעלה, ולכן אינם מתאימים לדרישות הקיימות והעתידיות.

התעורר הצורך במציאת פתרון מסוג אחר, והוא – מעבר ממערכות גישה מבוססות נחושת (כפי שצוינו לעיל) למערכות גישה אופטיות, הנקראות באופן כוללני FTTx. מערכות אופטיות אלה מסוגלות לספק רחבי סרט גדולים מאד, סימטריים וא-סימטריים, ומאפשרות תמיכה במגוון שירותים במקטע של ה- Last-Mile (נכון יותר ה- First-Mile, כי הלקוח תמיד ראשון...).

ואכן, בשנים האחרונות קיימת פעילות רבה בנושא הגישה האופטית, בתקינה, בהתקנות, חיבור לקוחות וניסוי מערכות חדשות. רשימה מפורטת של רשתות גישה אופטיות בארצות שונות בעולם ניתן למצוא כאן, ממנה ניתן להתרשם מהפעילות הענפה בתחום זה. בארצנו (כידוע) יש לחברות התקשורת הגדולות רשתות גישה אופטיות משלהן, ורשת נוספת מתוכננת בקרוב על סיבים שישולבו ברשת החשמל (מיזם חברת החשמל ושותפותיה).
 
במקביל, גם העולם הסלולרי מתפתח בקצב מהיר עם הכניסה של מערכות מהדור החדש LTE/4G. הגישה האופטית תאפשר גם כאן חיבור תאים סלולריים בקצבים גבוהים לליבת הרשת, שיטה הנקראת Fiber-to-the-Cell (FTTc). איור 2 מתאר את התפתחות הקיבול של תאים סלולריים: תא בטכנולוגיית HSPA (5 מה"צ) דורש קצב ממוצע של 15 Mbps, וקצב שיאי של 43 Mbps, ואילו תא בטכנולוגיית LTE (10 מה"צ) דורש קצב ממוצע של 37.5 Mbps וקצב שיאי של 258 Mbps. מספרים אלה מוכפלים כאשר התא פועל ברוחב סרט של 20 מה"צ (75 ו- 516 Mbps בהתאמה).
 קיבולת תאים סלולריים
איור 2: התפתחות קיבול תאים סלולריים (מקור: FCC)
 
מהי רשת FTTH?
 
רשת FTTH היא רשת גישה מבוססת סיבים אופטיים, שמחברת מספר רב של משתמשי קצה לצומת גישה (Access Node) הנקראת גם POP (Point-of-Presence). צומת הגישה מכילה את כל הציוד האלקטרוני האקטיבי הדרוש לאספקת השירותים והיישומים למנויי ה- FTTH, ומחוברת מצידה השני לרשת אופטית מטרופוליטנית (כגון מטרו-אתרנט או MPLS).
 
רשת  FTTH עשויה לחבר סוגים שונים של לקוחות קצה, כגון:
 • מנויים הגרים בבתים פרטיים או בתים משותפים MDUs (multi-dwelling units).
 • מנויים עסקיים ומסחריים.
 • תחנות WiFi .
 • תחנות בסיס סלולריות (כפי שצוין לעיל).
 • מבנים ציבוריים (בתי ספר, בתי חולים, מוסדות ממשל).
 • אמצעי בטחון ואבטחה (מצלמות, מערכות אזעקה, מערכות בקרה).
 
נהוג לסווג מערכות  FTTx במספר אופנים, בהתאם לאופי המקטע האחרון: FTTH, FTTB, FTTC וכו'. במאמר זה נתמקד בטכנולוגיות FTTH, שבהן הסיב מגיע עד הבית.
 
רשתות FTTH נחלקות לשלוש קטגוריות עיקריות:
 • Passive Optical Networks (PON), בטופולוגית עץ (tree), או נקודה- להרבה נקודות point-to-multipoint.
 • Point-to-Point, לרוב בשיטת Ethernet Point-to-Point .
 • טופולוגיה מעורבת ((Hybrid Model המשלבת את שתי הקודמות.
 
 רשתות PON (Passive Optical Networks)
 
רשתות PON פועלות בטופולוגיה של עץ (tree), שבה כל המרכיבים (למעט הציוד בקצוות) הם פסיביים, ומכאן בא השם. איור 3 מתאר מערכת PON טיפוסית (במקרה זה GPON).
 
 מערכת GPON
 איור 3: מערכת GPON
 
במערכות אלה סיב בודד מחבר את צומת התקשורת (OLT) למפצל אופטי פסיבי (passive optical splitter) המותקן באזור, וכל מנוי מחובר למפצל בסיב ייעודי. בבית המנוי מותקן ציוד יעודי הנקרא ONT (או ONU) המתאם בין הסיב האופטי לציוד הקצה, ומסוגל לתמוך בשירותי דיבור, נתונים ווידיאו. לאורך כל המסלול קיימת הפרדה בין אורכי הגל של השידור והקליטה (downstream, upstream), כך שכל האותות פועלים בצוותא על אותה תשתית אופטית.

אורך גל השידור למטה הוא 1480-1500 nm, ואורך הגל למעלה הוא 260-1360 nm1. בנוסף יש אפשרות לשדר אותות וידאו נוספים למטה בתחום 1550 - 1560 nm. הפיצול הפסיבי יכול להיות בעל 16, 32 או 64 יציאות. 
 
קיימת גם אפשרות לוותר על המפצל האופטי, ולחבר כל מנוי ישירות לצומת בסיב נפרד, אבל במקרה זה נדרשים יותר סיבים ועלות התשתית גבוהה יותר. כמובן, שניתן להפעיל במקביל "עץ" נוסף היוצא מאותה צומת, למשל, לצורך חיבור שכונה אחרת. כמו-כן, ניתן להמיר את הממיר הבודד באיור 3 במספר ממירים משורשרים, כמתואר באיור 4, לצורך הרחבת הפריסה הגיאוגרפית.
 
 רשת PON
 איור 4: רשת PON עם מפצלים משורשרים
 
מאפייני ה- PON הם:
 • רוחב הסרט נחלק בין כל מנויי העץ – השידור למטה הוא TDM (כלומר מרובב על ציר הזמן), ולמעלה השידור הוא בשיטת  TDMA (Time Division Multiple Access), שבה ה- OLT מקצה חריצי זמן לכל מנוי לפי הצורך.
 • נדרשת הצפנה למניעת זליגת מידע בין המנויים, דבר המחייב תקורה (overhead) גבוהה ומקטין את רוחב הסרט האפקטיבי.
 • כל ציוד קצה (ONT) צריך לפעול בקצב הגבוה של הרשת (לדוגמה 2.5 Gbps) למרות שהוא מספק למנוי קצב נמוך בהרבה (למשל 100 Mbps בלבד). כתוצאה מכך, ציוד הקצה יחסית יקר.
 • בגלל הפיצול הפסיבי נדרש הספק אופטי (Optical budget) יחסית גבוה. לדוגמה, עבור מפצל של 1:32 ברשת GPON נדרש הספק אופטי של 28 dB והטווח הוא 20 ק"מ. עבור מפצל של 1:16 הטווח גדל ל-30 ק"מ.
 •  במוצא של המפצל נדרש ODF (Optical Distribution Frame)  יחסית גדול (לדוגמה 64 או 32 נקודות), שיש להתקינו במקום מוגן.
 
הארכיטקטורה של רשתות ה-PON היא פשוטה יחסית, אינה דורשת התקנים אקטיביים ברשת הגישה, ולכן זכתה להצלחה בקרב ספקי התקשורת בעולם. מספר תקנים פורסמו, עודכנו ושודרגו בזה אחר זה, כגון: APON, BPON, GPON, GE PON, 10G PON, 10G EPON. התקנים שונים זה מזה בקצבי העבודה, אורכי הגל, מבנה המסגרת, ולא תמיד הם תואמים.
 
 רשתות  Ethernet Point-to-Point
 
בארכיטקטורה זאת, כל מנוי מחובר למתג אתרנט הנמצא בצומת הגישה, או משורשר דרך מתגים נוספים למתג הראשי. נקודת הפיצול היא אקטיבית (מתג אתרנט) ולכן השיטה נקראת גם Active Ethernet Network.
 
איור 5 מתאר רשת  Ethernet Point-to-Point מרחבית, הכוללת את שכבות הגישה (Access), האיסוף (Aggregation) והליבה (Core), כולן מבוססות אתרנט. כל מנוי מחובר למתג גישה מסוים, המקושר לליבת הרשת דרך אתרי POP מרחביים. רשת כזאת יכולה לתמוך במנויים ביתיים, עסקיים ומבנים רבי קומות, כאשר כל מנוי מקבל את השירותים וקצב התקשורת המתאימים לו.
 רשת אתרנט
איור 5: רשת Ethernet P-t-P (מקור: סיסקו)
 
רוחב הסרט לכל מנוי יכול להיות שונה (סימטרי או א-סימטרי), ותואם לדרישותיו, עם אפשרות להגדילו בעתיד. ציוד הקצה יותר פשוט וזול מאשר במקרה הקודם, מאחר שהשימוש בציוד אתרנט סטנדרטי מוזיל את העלות הכוללת של הרשת ומאפשר שילוב ציוד של יצרנים שונים. השימוש בפרוטוקול אתרנט מבטיח תאימות לקצבים שונים, הפעלת יישומים עתידיים ופתרון בעיית זליגת המידע בין מנויים (למשל בעזרת VLAN). המערכת היא גמישה ומאפשרת הגדלה מודולרית ע"י הוספת מתגים בעתיד והגדלת קצבי העבודה. מאידך, נדרשים יותר סיבים בשכבת הגישה עקב הטופולוגיה הנל"נית.
 
 רשתות הדור הבא
 
הפתרון המסתמן לרשתות הדור הבא של FTTH הוא WDM-PON, כלומר, ריבוב מספר אורכי גל על אותו הסיב, כמתואר באיור 6. פתרון זה מבטיח לשלב את הטוב שבשני העולמות – רשת פיזית של PON, עם קישור לוגי מסוג Point-to-Point.
 שילוב PON עם WDM
 
איור 6: WDM-PON כשילוב של שני העולמות

משמעות הדבר היא אורך-גל יעודי לכל מנוי, בעל קצב תקשורת מאד גבוה, ללא תחרות (contention)  עם מנויים אחרים על רוחב הסרט, ואבטחת מידע מובנית כאילו קיים סיב פרטי. במקום מפצלים אופטיים (splitters) משתמשים במסנני אורך-גל (wavelength filters) כדי למפות כל אורך-גל המגיע מהצומת לסיב יעודי המנותב למנוי מסויים.
 
יש לציין, כי תקני (Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM קיימים מזה כמה שנים (G.698.1 ו- G.698.2), ומגדירים את אורכי הגל המרובבים. לאחרונה נוסף עליהם תקן חדש G.698.3, המתייחס לשכבה הפיזית של 1 Gbps WDM. ברור, שהתקדמות התקינה מאפשרת לספקי התקשורת ליישם את הטכנולוגיה ביתר ביטחון, אבל נדרש תנאי נוסף והוא: מחיר סביר. הטכנולוגיות הדרושות ליישום WDM-PON קיימות כבר היום, אבל המרכיבים עדיין מאד יקרים (לדוגמה משדרי לייזר מדויקים ונשלטים מרחוק). נדרשת הורדת עלויות משמעותית כדי לראות אותן מופעלות בקנה מידה גדול בהתקנות מסחריות.
 
לאחר רשתות התשתית, גם רשתות הגישה מתקדמות במהירות לקראת יישום אופטי מלא, כפי שנאמר בכותרת:  אדם לאדם סיב...
 

צבי שחם, M.Sc., מרץ 2013
מרצה ויועץ, מחבר הספר: תקשורת בעידן ה- IP
zvi.shacham@gmail.com
www.zvish.com

 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 

24.7.24 - הכנס הארצי -שנתי ה-22 של מיט”ל 2024 

21.8.24 - רוח אחרת - כנס חירות ישראלי

2.12.24 - Telco 2024

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים