Telecom News - הסוף לאגרת הטלוויזיה?

הסוף לאגרת הטלוויזיה?

דף הבית >> חדשות >> חדשות עולם הטלוויזיה >> הסוף לאגרת הטלוויזיה?
הסוף לאגרת הטלוויזיה?
מאת: מערכת Telecom News, 1.5.13, 22:00אמיר גילת

יו"ר רשות שידור בישיבת מליאה שיזם בנושא האגרה: "צריך למצוא חלופות לשיטה הקיימת". האם אנו בפני הישג צרכני?
 
"רשות השידור צריכה לעסוק רק בדבר אחד – בשידור. המחוקק הטיל עליה בזמנו תפקידים אחרים ובהם גביית האגרה. השיטה הזאת אולי עבדה בזמן מסוים, באווירה מסוימת , אבל בעידן המודרני צריך להתאים אותה לרוח הזמן. במיוחד שלרשות השידור אין די כלים להתמודד עם המשימה - לא בתחום הגבייה עצמה ולא בתחום בשירות לאזרח." - כך אמר יו"ר רשות השידור, ד"ר אמיר גילת (בתמונה), בישיבת מליאת רשות השידור.
 
הערה חשובה: אין ספק, שגישה רעננה זו מתאימה למה שפרסמנו כאן על התנועה "עורו" לביטול אגרת הטלוויזיה. המלצנו לשר התקשורת ללכת בדרך הזו, והוא כנראה הקשיב לנו....  
 
במהלך דיון, שיזם בנושא האגרה ואגף הגבייה אמר ד"ר גילת: "המצב הנוכחי לא טוב לרשות השידור ובמבחן התוצאה – השיטה הקיימת לא מוכיחה את עצמה יותר. אנחנו, חברי מליאת רשות השידור, צריכים לדאוג לאינטרס הציבורי ולאינטרס של רשות השידור ובמצב הקיים היום שני הצדדים יוצאים נפסדים משיטה שלא עובדת. במאה העשרים ואחת ובאווירה הציבורית הקיימת המצב לא יכול להימשך כך יותר. מאחר והשיטה הקיימת אינה טובה צריך למצוא חלופות למימון השידור הציבורי."
 
ד"ר אמיר גילת: "החוק הקיים משנת 1965 חתום ע"י ישראל גלילי מיושן וקובע כי כל מי שברשותו מקלט טלוויזיה חייב לשלם אגרה. החוק מתעלם מהשינויים הטכנולוגיים  והחברתיים שמאפשרים לכל בית אב לצרוך את השידור הציבורי לא רק בטלוויזיה וברדיו אלא גם במחשב, בטלפונים החכמים ובאמצעים נוספים.
 
צריך לנתק את הזיקה בין מקלט הטלוויזיה לאגרה. אם המדינה ואזרחיה חפצים בשידור ציבורי וההערכה היא כי הם רוצים בכך, אז ברור שמישהו גם צריך לממן זאת".
 
עוד הוסיף הד"ר גילת: "בלי קשר, ועד שתימצא החלופה המתאימה, רשות השידור צריכה לעשות הכל כדי לשפר את השירות לאזרח במשימה שהוטלה עליה ואנו פועלים לשינוי מהפכני גם בתחום זה. עם זאת, צריך לזכור: אי-אפשר לצפות מגוף שידור שנלחם על קיומו ושואף להיות אטרקטיבי בזירה תחרותית לאחוז במקל בשני קצותיו – גם לשכנע את הציבור ליהנות משירותים ושידורים מבחירה וגם לרדוף אותו באמצעים הנתפשים כבעייתיים מבחינה ציבורית."
טלוויזיה
Bookmark and Share