חלל תקשורת / לקוח VAST קיים

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> חלל תקשורת / לקוח VAST קיים
מאת: מערכת Telecom News
07/05/13,  09:58
החברות המעורבות: חלל תקשורת עבור לקוח VAST קיים.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: הרחבת היקף השירות בלוויין עמוס 5 באמצעות קיבולת בתדרי C-band והארכת תקופת ההסכם ב-17 חודשים.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: תוספת הכנסות רב-שנתיות מהיקף השירות והארכת תקופת החוזה - 3.3. מיליון דולרים.  צבר ההזמנות מהלקוח מסתכם ב-12.6 מיליון דולרים.
Bookmark and Share