DDN ו-TNN טלקום / YES

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> DDN ו-TNN טלקום / YES
מאת: מערכת Telecom News
03/07/13,  12:09
החברות המעורבות: TNN טלקום ו-DDN עבור YES.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: הספקת פתרון אחסון המותאם לטיפול מתקדם בתכני וידאו: מערכת מרכזית בנפח 1 פטהבייט (1,000 טרהבייט) לשירות יישומי הליבה של מערך תכני הווידאו כמו מערכת ניהול מדיה ומערכת הפצת תכנים לשירות VOD.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: לא נמסר היקף כספי
Bookmark and Share