Comm-IT / עיריית בואנוס איירס

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> Comm-IT / עיריית בואנוס איירס
מאת: מערכת Telecom News
24/07/13,  12:02
החברות המעורבות: Comm-IT במסגרת פרויקט עיר-בטוחה שמבצעת חב' מר מערכות בבואנוס איירס בארגנטינה עבור עיריית בואנוס איירס.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: הטמעת מערך שליטה ובקרה המבוסס על מערכות CA. הוטמעו:
מערכת הניטור CA Spectrum הכוללת מצלמות, רשת GPON, חיישנים ו-WiMax לניטור כלל התשתיות ואלפי הרכיבים שהותקנו בפרויקט, ניהול קונפיגורציות מתקדם, טופולוגית רשת מלאה וניהול התראות.
מערכת CA Netflow Analysis לניתוח עומסים על קוו תקשורת.
מערכת CA ITCM לניהול תחנות ומכשירי קצה.
מערכת CA Service Desk לניהול מרכזי תמיכה ושירות. 
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: נאמד במאות אלפי דולרים
Bookmark and Share