IFN מקב' יעל+ Adlib Informatiom Systems מהולנד / הספרייה הלאומית

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> IFN מקב' יעל+ Adlib Informatiom Systems מהולנד / הספרייה הלאומית
מאת: מערכת Telecom News
19/02/14,  20:38
החברות המעורבות: UFN מקב' יעל עם Adlib Information Systems מהולנד עבור הספרייה הלאומית.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: חב' IFN מקב' יעל בשיתוף עם חב' Adlib Information Systems ההולנדית, יקימו עבור הספרייה הלאומית רשת ממוחשבת של ארכיונים, שתשמר את ארכיון הספרייה הלאומית ואת ארכיוני המורשת הישראליים. הפרוייקט הוא חלק מתוכנית רא"י (רשת ארכיוני ישראל) לשימור, הנגשה ודיגיטציה של הארכיונים המרכזיים בישראל, תוכנית מורשת – 'ציוני דרך' במשרד ראש הממשלה בשיתוף הספרייה הלאומית, ארכיון המדינה והאיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע.
 הפרויקט כולל תשתית דיגיטלית ייעודית לשימור ארוך טווח של המידע, סריקה ודיגיטציה של האוצרות הטמונים בארכיונים המרכזיים בתולדות מדינת ישראל. זאת, במטרה להנגיש אוצרות ידע אלה לקהל רחב, לחוקרים ומתעניינים בארץ ובעולם, ולתלמידי מערכת החינוך.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: 10 מיליון ש"ח
Bookmark and Share