Telecom News - חשיפה: איך מנכ"ל משרד התקשורת ממציא החלטות של השר צחי הנגבי

חשיפה: איך מנכ"ל משרד התקשורת ממציא החלטות של השר צחי הנגבי

דף הבית >> עולם ה-ICT ותקשורת >> חדשות משרד התקשורת >> חשיפה: איך מנכ"ל משרד התקשורת ממציא החלטות של השר צחי הנגבי
חשיפה: איך מנכ"ל משרד התקשורת ממציא החלטות של השר צחי הנגבי (עד היום "חצי שר התקשורת" ובקרוב "שר תקשורת מלא אבל זמני" ל-3 חודשים). ככה תיראה הקדנציה של השר צחי הנגבי עם יוצר הספינים: מנכ"ל משרד התקשורת, שלמה פילבר ויד ימינו (או שמאלו) המשנה למנכ"ל, שמילה מימון.
מאת: אבי וייס, 18.2.17, 19:04שלמה פילבר

לאחרונה חשפנו כאן כיצד שמילה מימון (כיום המשנה למנכ"ל) החליט לעסוק בנושאים, שאין לו שום סמכות לעסוק בהם (במקום למלא את התפקידים הרבים המוטלים עליו לפי החוק, התקנות והנהלים. דהיינו: למנוע הפרות חוק ורישיונות, לאכוף את החוק, להגן על הצרכנים ולקדם את האינטרסים הציבוריים בישראל, במובחן ובניגוד לקידום האינטרסים הכלכליים של חברות התקשורת הגדולות).

העיסוק העיקרי שלו בשנתיים האחרונות (כך לדבריו הוא), זה העיסוק בסכסוכים ובתלונות בין סלקום, פרטנר ובזק, בעיקר בעניין יישום ההוראות של "השוק הסיטונאי".  

ציינו בהבלטה, שעל-פי החוק הקיים בישראל, התקנות, הרישיונות ו"תיקי השירות" של "השוק הסיטונאי", בעל הסמכות היחיד, שיכול לשקול (במגוון שיקולים ציבוריים הכתובים בחוק) ולקבל החלטות בנוגע לחילוקי דיעות בין מפעילי תקשורת בהקשר של "השוק הסיטונאי", זה שר התקשורת (ורק שר התקשורת).

ציינו, שלעיתים, במקרים ספציפיים ומוגדרים, רשאי שר התקשורת להאציל את הסמכות הזו, לשקול ולהחליט בפרוצדורה המוגדרת בחוק, למנכ"ל משרד התקשורת. בכל מקרה, אין יכולת להאציל סמכות זו לסמנכ"ל הפיקוח והאכיפה או למשנה למנכ"ל (אלא אם זה הוגדר כך בחוק ובתקנות). כך, שכל הפעילות רבת ההיקף של שמילה מימון ואנשיו בתחומים הללו, שלא קיבלה שום "אצילת סמכות", הייתה חסרת כל בסיס חוקי ובניגוד לחוק. 

כעת "נרים את המסך" שלב אחד נוסף ונחשוף כיצד מנכ"ל משרד התקשורת (שלמה פילבר, בתמונה למעלה משמאל), בעצמו ובמו חתימתו, פעל ללא כל סמכות חוקית ובניגוד לחוק והמציא ספין של החלטות השר (צחי הנגבי, עד לאחרונה חצי שר התקשורת ובקרוב שר תקשורת מלא וזמני ל-3 חודשים), החלטות, שלא היו ולא נבראו, אלא בספין. ששלמה פילבר יצר במו ידיו ובהבל פיו, תחת חתימת ידו.

הסיפור המוזר של ההחלטות בעניין "שמירת הרציפות של כבל הסיבים":
משרד התקשורת פרסם לאחרונה הודעה לעיתונות (כאן) על התקדמות מדהימה כביכול בתחום "רפורמת הפס הרחב". המשפט המרכזי בהודעה לציבור (הודעה אותה העתיקו כלי התקשורת כלשונה, בלי להבין על מה מדובר) היה: "משרד התקשורת הכריע ואופן הפרישה יהיה על פי המודל והשיטה, שהציעו סלקום ופרטנר". 

מיד בהמשך להודעה לציבור, פורסמה ההחלטה המלאה (כאן), בחתימת ידו של שלמה פילבר, על בסיס "המלצות של צוות משרדי בראשותו של מר מימון שמילה".

יש במסמך הזה 3 החלטות מאוד מפורטות, כביכול של השר צחי הנגבי, בעניין הנדון במסמך. כשאני רואה את שני השמות הללו יחד (שמילה מימון ושלמה פילבר) במסמך אחד, ברור לי כמעט לחלוטין, שמדובר בעוד ספין על הגב של הציבור וצפצוף אחד ארוך על החוק והתקנות. 

המשפט שהכי אהבתי בספין הזה היה: "...בשים לב לעניינו של הציבור...". איך הציבור נכנס לכאן, כשהציבור (או אפילו מי מנציגיו המוסמכים), בכלל לא ידע ולא שמע שיש בעיה כזו ששמה "שמירת רציפות כבל הסיבים"? האם "עניינו של הציבור" התגלה לשר (ולמנכ"ל) בחלום? אולי שמילה מימון זה "הציבור"? הכל יכול להיות...

לכן, שלחתי בדחיפות את השאלה הבאה להנהלת משרד התקשורת: 
"בהחלטה מ-10.1.17 בעניין "שמירה על רציפות כבל הסיבים.." נכתב: "השר לשיתוף פעולה אזורי צחי הנגבי (להלן "השר") מילא את ידי לפנות אליכם...".
1) בחיפוש באתר משרד התקשורת ובאינטרנט לא מצאתי את מסמך האצלת הסמכות של השר לעניין סעיף 5 בחוק התקשורת (מצ"ב צילום המפנה לשני מקורות של "אצילת סמכות" השר). היכן אפשר למצוא את הבסיס להאצלת הסמכות המוזכרת לגבי סעיף 5 בחוק?.
2). היכן נמצא מסמך השר בעניין זה, שכמו שנאמר במסמך "מילא את ידי"?"

היה לי די ברור, ששום "האצלת סמכות" לא הייתה כאן, משום שבחוק התקשורת הנמצא באתר משרד התקשורת (כאן), בעניין "האצלת הסמכויות" משר התקשורת למנכ"ל משרד התקשורת בנושאים הללו (של חילוקי דיעות בפריסת תשתיות קוויות, לרבות ב"שוק הסיטונאי", בין חברות התקשורת לבזק או הוט), יש אסמכתאות מאוד ישנות של "האצלת סמכות" מהשר למנכ"ל משרד התקשורת, כמופיע בתצלום הבא (בסעיף שוליים 1.):
תצלום 1

בבדיקה באתר של "נבו", שבו יש נוסח יותר טרי ומעודכן של "חוק התקשורת", האסמכתאות הישנות הללו נעלמו, כי הן מזמן לא בתוקף (י"פ זה "ילקוט פרסומים", התש"ס זה 1999-2000 והתשס"ג זה 2002-3). כך, שאין כיום שום אסמכתאות ב"נבו" או בכל מקום אחר בילקוט הפרסומים או בכלל, אודות "אצילת סמכויות" השר למנכ"ל משרד התקשורת, בעניין סעיף 5 לחוק התקשורת. 

כך, שהיה ברור לי, שמנכ"ל משרד התקשורת הנוכחי (שלמה פילבר), לא קיבל שום "האצלת סמכויותצחי הנגבי" מהכיוון של שר התקשורת ביבי נתניהו ובוודאי לא מחצי שר התקשורת (ובקרוב שר שלם זמני ל-3 חודשים) צחי הנגבי (בתמונה משמאל), בעניין סעיף 5 לחוק התקשורת.  

לאחר כמה תזכורות קיבלתי את התשובה הבאה ממשרד התקשורת:
"בנוגע לבקשתך הראשונה – סמכויות שר ואצילת סמכויות מפורסמות ברשומות. במקרה זה מדובר על סמכות השר, מצ"ב הפרסום.
 בנוגע לבקשתך השניה – מדובר בהתכתבות פנימית בה השר הנגבי מילא את ידו של המנכ"ל להוצאת המסמך. לא נהוג לפרסם הסמכה זו באתר".

לא ברור לי מדוע נשלחה אלי ההסמכה (בפרסום הנ"ל), שפורסמה ברשומות של השר צחי הנגבי, להיות בעל סמכות של שר תקשורת, בעניינים שנוגעים לבזק, בעוד שאני שלחתי שאלה אחרת לגמרי: הסמכת שלמה פילבר לקבל החלטות במקום או בשם צחי הנגבי.

לכן, שלחתי את השאלות המשלימות הדחופות הבאות למשרד התקשורת:
"זה ידוע לי, שהועברו סמכויות משר התקשורת (ביבי נתניהו) לשר צחי הנגבי, זה לא חדש ולא נסתר, ולכן לא על זה שאלתי.
אני שאלתי רק על העברת הסמכויות (אצילת סמכויות) מהשר צחי הנגבי למנכ"ל משרד התקשורת, שלמה פילבר). אך ורק את זה ביקשתי.
אצילת סמכויות אינה יכולה להיעשות באיזה תכתובת פנימית. אין דבר כזה בשום חוק במדינת ישראל.
חייבים להיות שני תנאים מצטברים ב"אצילת הסמכויות" של השר בקבלת ההחלטה לפי "חוק התקשורת":
1. פרסום ברשומות של אצילת הסמכות של השר לפי סעיף 5 בחוק התקשורת למנכ"ל משרד התקשורת (אצילת סמכות כללית, של השר, לגבי הסעיף הזה - 5, שמכיל כמה וכמה אופציות להחלטה במצבים כמפורטים בכל תת סעיפי החוק). לא מצאתי שום פרסום ברשומות, שהשר האציל איזו סמכות שלו בעניין סעיף 5 למנכ"ל משרד התקשורת הנוכחי, או בכלל. אשמח לראות פרסום כזה.
2. מסמך אצילת סמכות ספציפית של השר למנכ"ל, לגבי הסוגיה הספציפית שנדונה, ולפי תת הסעיף הספציפי, שהוצג לשיקול ולהכרעת השר. במקרה שלנו זה היה לפי תת סעיף 5ג (כך כתוב במפורש במסמך), ובתת סעיף 5ג בחוק, זה השר שאמור לתת את ההוראה \ החלטה, לא המנכ"ל. לכן, אם המנכ"ל מצטט את השר, הוא אמור להביא (להציג) את החלטת השר (בחתימתו).
זה לא דבר פעוט ערך, בלי זה אין כל בסיס חוקי להחלטה".

תגובת משרד התקשורת:
"ההחלטה הייתה של השר. המנכ"ל הוא זה שהודיע לגורמים הרלוונטיים את החלטת השר".

לא הרפיתי והוספתי ושאלתי:
"היכן ההחלטה של השר?"

תגובה לא קיבלתי (די ברור מדוע). אם אקבל תגובה, אעדכן הבהתאם.

במקביל, פניתי להנהלת בזק ושאלתי:
"בהמשך לשאלתי למשרד התקשורת, אבקש לשאול את בזק:
1. האם בזק ראתה מסמך בחתימת השר צחי הנגבי, שמסמיך את מנכ"ל משרד התקשורת שלמה פילבר לעסוק בנושא "שמירה על רציפות כבל הסיבים"?
2. האם בזק ראתה מסמך בחתימת השר צחי הנגבי, שבו הוא מחליט את מה שכתוב במסמך החתום ע"י שלמה פילבר בעמוד החמישי:  ".... הריני להודיעכם בדבר החלטת השר כדלקמן..."?"
 
תגובת בזק הייתה קצרה וברורה:
"אנחנו לא מכירים".

סיכום ביניים: הצמד שמילה מימון ושלמה פילבר הסתבך שוב בהחלטות ללא כל בסיס חוקי. למי שלא שם לב, מאז שחשפתי את הפרשה המסועפת (שהסתיימה כאן), של קבלת החלטות בדבר קנסות ענק ע"י שלמה פילבר (בעיקר על בזק וקצת על הוט), בהמלצת שמילה מימון, ללא כל בסיס חוקי ואף בניגוד לחוק, שלמה פילבר הפסיק לתת קנסות, מזה יותר מחצי שנה.

שמילה מימון המשיך לתת קנסות, בהתאם לסמכויות שיש בידו, ברוב המקרים (מה שנבחן גם בבית המשפט), ללא כל סטייה מהוראות החוק, הנהלים והתקנות, וזה בסדר גמור ואף ציינתי זאת לא אחת (הטעויות של שמילה מימון בקנסות הללו היו בתחום אי הפרסום של עצם מתן הקנסות).

כדי שלא יהיו אי הבנות של הקוראים. גם לשר צחי הנגבי אין שום בעיה לקבל החלטות ללא כל בסיס חוקי ואף לתת את ידו להפרות חוק ענקיות בפרהסיה, דוגמת השקת השירותים החדשים של הוט (כאן), תחת חסותו, שמו ותמונתו.

אולם, ספינים של החלטות של צחי הנגבי, שלא היו ולא נבראו, מצידם של שלמה פילבר ושמילה מימון, מעמיד את כל השלישיה הזו בסכנה של תביעה, לרבות אפשרות לתביעה חמורה על "הפרת אמונים" ו"שימוש לרעה בכוח המשרה". 

וכאן אנו מגיעים לפתרון של השאלה הבאה: האם בזק תתבע את צמרת משרד התקשורת על קבלת החלטה מפוברקת, ללא כל סמכות חוקית, בעניין "שמירת רציפות כבל הסיבים"? 

את התשובה לשאלה הזו כבר נתתי בהחלטות קודמות בעניינים דומים ותמציתה הוא:
1. בזק לא מערערת ולא נלחמת על נושאים, שלא נוגעים לכיס שלה ושל בעליה. במקרה שלנו, בכל מקרה בזק מרוויחה, משום שהחברות המתחרות בה (סלקום ופרטנר), במקום לפרוס תשתיות עצמאיות בלי לשלם אגורה לבזק, הן פורסות תשתיות ע"י בזק בעצמה ובתשתיותיה, תוך תשלום די גבוה לבזק, עבור השירותים הללו. כך נוצרת תלות כלכלית של סלקום ופרטנר בבזק (מה שטוב להכנסות בזק, גם לעתיד לבוא). 
2. מה שחשוב כעת לבזק ולבעליה (הכי חשוב), זה לקבל את האישור ממשרד התקשורת על "הורדת ההפרדה התאגידית" מעל קבוצת בזק. "זוטות שוליות" דוגמת "שמירת רציפות כבל הסיבים", לא יסיטו את בזק מהמטרה החשובה הזו (של ביטול "ההפרדה התאגידית"). 

אם בזק לא מפסידה מההחלטות המפוברקות הללו ולא תילחם על זה, אז מי מפסיד? התשובה ברורה ביותר: כל עם ישראל.

בהחלטות מהסוג הזה (של הספין המכונה "שמירת רציפות כבל הסיבים"), שאין לו כיום שום קשר (גם לא עקיף) ל"שוק הסיטונאי", עם ישראל נתקע ונשאר ברגולציה מבולבלת, בלתי חוקית ומפגרת, מול ההתפתחות בעולם המערבי (לרבות במדינות ערב).

שורה תחתונהבעולם, עוברים כעת בקצב מהיר לחיבורים של עד 10 גיגה לבתים (כעת עובדים ומפתחים חיבורים של 100 גיגה), בעוד שבישראל החיבור המכסימלי של 100 מגה בבזק, הוא בקושי חצי מזה (ללקוחות "השוק הסיטונאי"). במדינת ישראל, בקדנציה של שרי התקשורת השונים (ביבי נתניהו וצחי הנגבי), על האינטרס הציבורי - אין מי שמגן. יש דאגה ושמירה רק על האינטרסים של חברות התקשורת הגדולות, בהחלטות המלוות באין סוף ספינים חסרי כל בסיס חוקי ובניגוד לחוק, תוך צפצוף מתמשך על החוק. 
 
פריסת סיבים 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות


למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
6.6.24 - Israel Mobile Summit


24-25.6.24 - כנס הרצליה 2024 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים