שר התקשורת אישר להוט להציג חלופה טכנולוגית, שתתן מענה לדרישות המשרד

דף הבית >> חדשות >> חדשות השוק הקווי >> שר התקשורת אישר להוט להציג חלופה טכנולוגית, שתתן מענה לדרישות המשרד
שר התקשורת אישר להוט להציג חלופה טכנולוגית, שתתן מענה לדרישות המשרד
מאת: מערכת Telecom News, 13.6.18, 17:10איוב קרא
 
בשל כך דחה השר ב-10 חודשים את הדרישה לפרישה אוניברסלית.
 
שר התקשורת איוב קרא הנחה את הדרג המקצועי במשרד לוודא, שהוט תציג אפשרות פרישה חלופית ע"י שימוש באמצעי טכנולוגיה חדשים לאחר תום תקופת הדחייה.

קרא: "הנחיתי את מנכ"ל המשרד לעקוב מקרוב אחר לוחות הזמנים, שהקצנו להוט. אין בכוונתי למסמס את הנושא ואני מייחס לו חשיבות רבה ומצפה מהוט להציג בעוד 10 חודשים יכולת טכנולוגית אמיתית, שתתן מענה לדרישות שהצבנו".  

בפגישה, שהתקיימה עם הנהלת הוט הובהר, שעל החברה להציג תוכנית לפעולה, שתביא מענה לדרישות אותן הגדיר המנכ"ל . בשל זאת, נקבעה פגישה נוספת עם הדרג המקצועי של הוט טלקום, להצגת מתווה ניסוי, שבו הוט תבחן את היכולות הטכנולוגיות, שבהן היא אמורה להשתמש כדי  לספק את השירות לו היא מחוייבת ברישיונה.
 
במהלך תקופת הדחייה הוט טלקום תספק את שירותיה ביישובים כפי שנקבע בהחלטת שר התקשורת מ-29.3.18, והוט שידורים תמשיך לספק את שירותי ה-OTT באזורים בהם לא פרושה רשת הוט טלקום בהתאם להחלטה מ- 2016.
 
לאחר שקילת המלצות הוועדה המייעצת בראשות מנכ"ל המשרד נתי כהן, החליט השר לקבל את המלצות הוועדה ולדחות את פרישת התשתיות ב-10 חודשים.
 
במהלך תקופת הדחייה יתקיים הליך פרסום ההמלצות, שתגובשנה לציבור.

לאחר פרק זמן זה תגבש הוועדה המייעצת את המלצתה בעניין, שתוצג לשר לשם החלטה סופית.

הערות המערכת:
  • בניגוד לעמדה, שהוצגה ע"י כמה כלי תקשורת, שתקפו את הדחיות בתחום הפריסה האוניברסלית של הוט, אתר Telecom News תומך בהחלטת השר ובדחייה ואף הביע עמדה זו ב-2 מאמרים קודמים (כאן וכאן).
  • תהליך קבלת ההחלטות היה חוקי: התקיים דיון ב"וועדה המייעצת", פורסם הפרוטוקול, ההמלצה של הוועדה אושרה ע"י השר, המינוי של חברי הוועדה לרבות יו"ר הוועדה (נתי כהן), נעשו כדין.
  • השר קיבל החלטה הנמצאת במתחם הסבירות ובמתחם הסמכויות שלו. לא קיימת כאן שום הטייה לא סבירה.   
  • אמנם הנימוקים שלנו לצורך בדחייה (להבהיר את צד הביקוש, לפני שבוחנים את צד ההיצע) שונים מהנימוקים של המנכ"ל והשר לדחייה, אבל התוצאה זהה: צורך בדחייה ארוכת חודשים של ההחלטה, כדי לבחון את הנושא לעומקו ולא בלחץ, שלא תורם מאומה לתהליך קבלת ההחלטות הנכונות.  
 
Bookmark and Share