"עוקץ" דמי הוראת קבע בסך 7.90 ש״ח לחודש מחברת פלאפון - מי מטפל בגזל?

דף הבית >> חדשות הסלולר והמובייל >> "עוקץ" דמי הוראת קבע בסך 7.90 ש״ח לחודש מחברת פלאפון - מי מטפל בגזל?
הודעת פלאפון על תחילת חיוב עבור שירות, שאינו "שירות בזק" - "עמלת הוראת קבע בנקאית חודשית" - שלא צוין כלל ו/או כהטבה לזמן מוגבל בהסכם ההתקשרות ב"עיקרי התוכנית", מפרה את תנאי הרישיון של פלאפון. האם פלאפון תממש את כוונתה לגבות תעריף של 7.90 ש״ח לחודש החל מ-1.9.19 ומה משרד התקשורת עשה או עושה בעניין צרכני זה, שנוגע למאות אלפי לקוחות פלאפון? עדכונים חשובים ביותר בסוף הכתבה! 
מאת: אבי וייס, 26.8.19, 12:00סיני ליבל

עוד לא נרגענו מתרגיל "עוקץ התא הקולי" (כאן וגם כאן סעיף 2), נושא המצוי עדיין בדיונים משפטיים, ביוזמת סיני ליבל (בתמונה משמאל), וכבר אנו נכנסים לשערוריה הצרכנית הבאה, שמקורה בכך, שמשרד התקשורת הפך לארגון ייצוגי של חברות הסלולר, במקום משרד ממשלתי המשרת את הציבור והאינטרסים הציבוריים. 

השערוריה הבאה, שסיני ליבל החל לטפל בה באינטנסיביות (במקום משרד התקשורת, ששכח מה תפקידו), הוא "עוקץ דמי הוראת קבע של חברת פלאפון".

מדובר בתשלום חדש לחלוטין, בסך 7.90 ש"ח לחודש, שיחל ב-1.9.19, אם משרד התקשורת לא יעצור את הגזל החדש הזה מציבור הצרכנים.

מדובר בתשלום עבור שירות, שמעולם לא נגבה עבורו כסף בפלאפון, מעולם הוא לא הופיע בהסכמים עם הלקוחות בפלאפון וגם לא ברור מה ההצדקה החוקית והמעשית לגבייה של כסף מהלקוחות בסעיף כזה.

העוקץ הזה החל בהודעה המטעה הבאה, שנשלחה למאות אלפי לקוחות פלאפון, שמשלמים לפלאפון בהוראת קבע בבנק ולא בכרטיס אשראי (או במזומן):
פלאפון הודעה ללקוחותיה

המהלכים, שסיני ליבל נקט עד היום בנושא זה:
  • הגשת תלונה למשרד התקשורת (עם העתק לפלאפון), בדבר הגבייה הלא חוקית של עמלת הוראת קבע. המסמך המלא של התלונה נמצא כאן
  • פלאפון ואחריה משרד התקשורת דוחים את תלונת סיני ליבל, בתשובה מתחמקת ולא לעניין - כאן
  • סיני ליבל פונה שוב למנכ"ל משרד התקשורת (לאור תגובת פלאפון והמשרד) - כאן
  • סיני ליבל מציג את התקדים של חברת סלקום, שנקנסה בגין אותה עילה בדיוק ב-2016 ואף הפסידה בערר, שהגישה בבית המשפט - כאן.
  • סיני ליבל משיב לתשובת פלאפון אליו ומציג למנכ"ל משרד התקשורת עוד ראיות בעניין הפרת החוק והרישיון של חברת פלאפון - כאן
  • סיני ליבל מתריע מפני הגשת תביעה משפטית בעוולה הצרכנית הקיימת כאן, אם משרד התקשורת לא יפעל לתקן את העוול הזה - כאן
גם אני פניתי ב-17.8.19 בשאלות דחופות לצמרת משרד התקשורת, לשר התקשורת ולפלאפון כדלהלן:
"שלום רב,
פלאפון החלה לגבות עבור הוראת קבע מלקוחותיה.
מצ"ב תלונה, שנשלחה למשרד התקשורת.
על בסיס איזה חוקים \ תקנות \ הוראות רישיון התקבלה ההחלטה הזו?
מה בדעת המשרד לעשות?"

תגובה לא הצלחתי לקבל. ככל שתתקבל תגובה, אעדכן בהתאם. קוראינו כבר יודעים, שתגובה לא אקבל. די ברור למה.

סיני ליבל: "השאלה המרכזית נהשאלת היום: האם פלאפון תממש את כוונתה לגבות תעריף של 7.90 ש״ח לחודש עבור הוראת קבע חודשית, חרף העובדה, שהחיוב הצפוי לא הופיע בעיקרי התוכניתהקובץ, ששלחתי למשרד התקשורת, מסכם יפה את המצב המשפטי של הנושא. 

אם הגבייה תחל ב-1.9, זה יהיה 'עוקץ פלאפון בגביית תשלום חודשי עבור הוראת קבע בנקאית' - באדיבות משרד התקשורת

מפליא, שיש 2 'שומרי סף' במשרד התקשורת, שתפקידם העיקרי הוא למנוע מצבים כאוטיים ואנטי-צרכניים כאלה: היועצת המשפטית והמבקר הפנימי. לכן פניתי גם אליהם בזו הלשון:
א. היועצת המשפטית של משרד התקשורתה
גברתי, 
מן הדין (חוק התקשורת), ומן הצדק - שהלשכה המשפטית תוציא חוות דעת משפטית, שמתייחסת להודעת פלאפון למאות אלפים מנוייה - על תחילת גבייה של שירות, שניתן ללא תשלום - ופלאפון הפרה את תנאי רישיונה, לעניין פירוט חיובים והטבות בעיקרי התוכנית. 
לא נכון שיהיה 'שידור חוזר' של פרשת 'עוקץ התא הקולי' - בו אני ועוד כמה מיליונים ממתינים לחוות דעת משפטית, לגבי הפרת תנאי הרישיון לתחילת גביית תשלום עבור שירות רט״ן, שניתן ללא תעריף בהסכם ההתקשרות. 
 
ב. המבקר הפנימי של משרד התקשורת 
 אדוני,
ראה תלונתי על 'עוקץ התא הקולי'. לא נכון ולא ראוי שבחודש ספטמבר 2019 תחל הפרת רישיון נוספת כלפי מאות אלפים - כשלפני הגורמים הרלוונטיים - מונחת תלונה מנומקת. 
 
עד רגע זה לא קיבלתי תשובה משניהם, או ממי מטעמם.

בנוסף, למנכ"ל משרד התקשורת פניתי כדלהלן:
מנכ״ל משרד התקשורת - מר נתי כהן
מכובדי,
בעמוד 4 בקובץ המחובר פנייה מנומקת אליך העותרת לחובתך על פי חוק התקשורת לקבל חוות דעת משפטית, עובר למתן אפשרות לחברת פלאפון לבצע עוולה החל מיום 1 ספטמבר 2019, של גביית תשלום חודשי בסך 7.90 ממנוייה המשלמים בהוראת קבע בבנק - חרף העובדה, שהתעריף עבור הוראת קבע לא נגבה - ובהסכם ההתקשרות לא צויינה ההטבה ומשכה - כפי שסעיף 55 ברישיון פלאפון מחייב. ראה פרוט בקובץ המצורף. 
עמדת פלאפון: ״זה לא תשלום שצפינו מראש שיהיה״ - היא 'המסמר האחרון' הנדרש לא להשית על מנויים תשלום, בגלל  רצונה של פלאפון להגדיל את הכנסותיה - בדרך המפרה את תנאי רישיונה. 
לשון אחרת: לקבל חוות דעת משפטית - ולפעול לפיה - לטובת האינטרס של כול אותם מנויי פלאפון, התלויים ברגולטור ובפעילותו לאכיפת תנאי הרישיון. 
לחלופין: להודיע למתלונן כי פלאפון לא הפרה את תנאי רישיונה - כפי שפורטו בקובץ התלונה מיום 17.8.2019 ובתמצית בקובץ שבמחובר". 

תשובה ממנו - לא קיבלתי. 

מלשכת המנכ״ל ענו לי, שפנייתי בטיפול "פניות הציבור" של המשרד, כלומר, אלה שכבר ענו לי תשובה לא לעניין ומתחמקת.  

העובדה: משרד התקשורת עד רגע זה לא הוציא הודעה כי הודעת פלאפון למנויה מפרה את תנאי הרישיון. 

יודגש שוב לקוראים, מהי הפרת חברת פלאפון את תנאי רישיונה:
הודעה של פלאפון על תחילת חיוב עבור שירות, שאינו שירות בזק - עמלת הוראת קבע בנקאית חודשית - שלא צוין בהסכם ההתקשרות בעיקרי התוכנית בכלל, ו/או כהטבה לזמן מוגבל, מפרה את תנאי הרישיון של פלאפון.

בהינתן עוולה כנגד מאות אלפים - פניתי למשרד התקשורת.

העובדה, שפלאפון מודה כבר כי זה לא תשלום, שצפו מראש - היא'"הדבר מה הנוסף המהותי', כי מדובר על התחלת גבייה עבור הטבה, שניתנה ללא הגבלת זמן - שלא הופיעה בעיקרי התוכנית. 

בשים לב, ש- 7.90 ש״ח לחודש זה כ 25% מעלות החבילה לחלק מהמינויים, מדובר בעוקץ חמור ובעוולה צרכנית ברורה וחריפה

זו לא פנייה אישית שלי של עוולה, שבוצעה כלפי, כי אני לא משלם בהוראת קבע, אלא זו פנייה ציבורית. 

פלאפון ניסתה לשכנע אותי בטעות טענותיי, לפיהם סעיף 55 אינו מתייחס ל"הוראת קבע" אלא רק על ״שירותים במסגרת המסלול״. לשון עמודים 46-47 המפרטים את סעיף 55 ברישיון פלאפון, מבהירים "ברחל בתל הקטנה" אילו תעריפים צריך לציין ב"עיקרי התוכנית". בהינתן הראיה בתלונה, כי פלאפון הזכירה את התעריף, רק בעמוד 13 ברישיונה - כתבתי למנכ"ל משרד התקשורת כי משרד התקשורת מתבקש להורות לפלאפון לבטל את הודעתה לתחילת גביית תעריף עבור הוראת קבע, לכל מי שההטבה לגבי תעריף הוראת קבע לא הופיע בעיקרי התוכנית של ההסכם שנחתם עימו.
 
לכן, משרד התקשורת התבקש בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, בתלונה מנומקת שלי, כי יודיע לפלאפון לשלוח הודעת ביטול על החיוב העתידי או לחילופין יאסור אותו, אחרת אני אטען על בסיס המסמכים, שהצגתי, ששוב משרד התקשורת מאפשר עקיפת תנאי הרישיון - חליף לאכיפתו!

כך, עניתי להתחמקויות ממני עד כה: 'חטאתם במתן אפשרות לחייב עבור תא קולי בהפרת תנאי הרישיון. כעת: לא נכון, לא ראוי, ומפר את חוק התקשורת - שמשרד התקשורת ידע על עוולה צפויה, כנגד מאות אלפים - ויחריש'.

אני בטוח, שטענתי לגבי תשלום של 7.9 ש״ח בחודש, היא פרט מהותי בהסכם ההתקשרות (שכן הוא יכול להגיע ל 30% מסכום החיוב החודשי). ככזה, סעיף 55 ברישיון פלאפון מחייב, שהחיוב וזמן ההטבה לאי גביית החיוב יופיעו בעיקרי התוכנית. בהסכם אחד משנת 2015 הקיים בידי, אני לא מוצא כל אזכור לחיוב. בהסכם נוסף הקיים בידי משנת 2019 נמצא בעמוד 13 מתוך 14 עניין החיוב עבור דמי הוראת קבע - אך לא הובהר, שניתנה הוראת חיוב כזו, כנטען בהודעת פלאפון. גם לא הוזכר לאיזו תקופה ניתנה ההטבה, ככל שניתנה, כפי שתנאי הרישיון מחייבים. 

בשונה מסיפור 'עוקץ התא קולי', נטען ע"י פלאפון, שהתעריף החדש הזה כביכול מופיע בתעריף הקיים בהסכם ההתקשרות. הראתי, שלא רק שזה לא נכון, אין שום אזכור לכמה זמן ניתנה ההטבה של "אי גביית דמי הוראת קבע". בלי זה, אין תוקף להודעה.  

סלקום כבר נקנסה בדיוק על עניין כזה ב-2016 והערעור שלה בבית המשפט המחוזי בת"א על הקנס בנושא זה - נדחה. יש להחיל על פלאפון בדיוק את הכלל הזה. 

אם זה לא הופיע בהסכם הכתוב כהטבה לזמן מוגבל, הרי שזו הפרת תנאי הרישיון. בפלאפון טענו, שזה עדכון שגרתי, אבל להודעה הזו אין שום בסיס.  

בנוסף, מצאתי, שבאופן עקבי הלשכה המשפטית של משרד התקשורת, שעל פי הנחיות היועמ"ש והפסיקה בבג"ץ, היא הסמכות העליונה לפרש את החוק בתחומי רגולציית התקשורת, לשכה זו לא מעורבת במחלוקות ובהחלטות צרכניות חשובות. למשל, מצאתי אי עירוב הלשכה המשפטית בהחלטות הצרכניות הבאות (יש עוד, זו רק הדגמה של המצב החמור עליו אני מלין): 
א. בעניין הפעלת מוקדים במתכונת שבת ביום הבחירות, בניגד לצווים, גם בבחירות לרשויות המקומיות וגם בבחירות לכנסת. 
ב. בעניין הנושאים בהם לא מטפל מינהל פיקוח ואכיפה (כאן סעיף 6. אי טיפול ב-14 נושאים, כיום 13 נושאים, אחרי חשיפת Telecom News, נושאים שבהם משרד התקשורת החליט לא לטפל. כלומר: לא לטפל  בתלונות הציבור כנגד חברות התקשורת). דהיינו: אגף הפיקוח והאכיפה במשרד התקשורת 'עושה מה שבא לו' - חוץ ממפיקוח ואכיפה - 'איך שבא לו' - ללא כל ייעוץ משפטי.
ג. בעייה חוות דעת משפטית, האם התחלת הגבייה עבור שירות, שאין לו תעריף בהסכם ההתקשרות - במסגרת עדכון תעריפים לתעריף קיים - תואמת את תנאי הרישיון (הודגם כאן בכתבה זו, בעניין הוראת קבע בבנק, בחברת פלאפון). 
ד. אי מתן חוות דעת ברורה או בכלל, בעניין 'עוקץ התא הקולי'.   

אני חוזר ומדגיש: לא צודק ולא נכון ולא ראוי, שלמול הראיות המוחלטות, שהצגתי, לא תינתן החלטה של מנכ"ל משרד התקשורת או שר התקשורת, לפני תחילת ספטמבר 2019, המועד, שפלאפון קבעה לתחילת העוולה הנטענת על ידי והנחשפת במסמכים הברורים שהצגתי"

עדכון 27.9.19, 16:40: בעקבות החשיפה, משרד התקשורת בדק את ההסכמים של לקוחות חברת פלאפון וקבע, שפלאפון אכן מפרה את תנאי רישיונה - ראה כאן

תגובת סיני ליבל, (בתמונה משמאל),סיני ליבל להחלטת משרד התקשורת החשובה ביותר שנתקבלה: "פלאפון מפירה את תנאי רישיונה. נקודה.
 
העובדה היא, שביום 26.8.19 משרד התקשורת הודיע לי, שתלונתי כנגד פלאפון נבדקה ונמצא, שפלאפון אכן מפרה את תנאי הרישיון, שכן החיוב עבור דמי הוראת קבע אינו מופיע בעיקרי התוכנית". 

בעקבות הודעת משרד התקשורת פנה סיני ליבל שוב לפלאפון לא לבצע את החיוב - או שתצטרך להסבירו לשופט מחוזי. ראה הפנייה כאן.

עדכון 7.9.19: לאור אי טיפול מנכ"ל משרד התקשורת (נתי כהן) עד רגע זה בהפרת הרישיון של פלאפון, אחרי שמשרד התקשורת בעצמו קבע שפלאפון הפרה את תנאי רישיונה, טוען סיני ליבל כי מנכ״ל משרד התקשורת "מעל בתפקידו", בכך שאחרי שמשרד התקשורת קבע כי פלאפון הפרה את תנאי רישיונה בעניין התחלת גבייה עבור הוראת קבע -לא עשה עם זה מאומה.

לכן, סיני ליבל הגיש בקשת קבלת מידע לפי "חוק חופש המידע". הבקשה מצויה כאן.

סיני ליבל: "כשאקבל את המענה על פי 'חוק חופש המידע', אכתוב מכתב התראה נוסף בנושא החמור הזה, עם פנייה האישית למנכ״ל משרד התקשורת, לפעול לטיפול בהפרת הרישיון של פלאפון.

אני מאוד מקווה בשביל משרד התקשורת ובמיוחד עבור ראשי המשרד, שיצא מכתב לפלאפון לא לבצע את העוולה  - אחרת זו פרשה של 'מינהל תיעוד הפרות רישיון' (שנקרא בטעות 'מינהל אכיפה ופיקוח'). כלומר: המשרד 'מתעד עבירות' אבל לא מבצע כל אכיפה, בניגוד לחוק, לתקנות ולתנאי הרישיון של החברות, דוגמת פלאפון, במקרה, שאנו עוסקים בו כאן".  
שאלה ללא מענה 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות
הצלחה ורק בריאות, לכל הקוראים והקוראות באשר הם!!!!

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים עדכניים מהשנה האחרונה מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.


 
רק בריאות, לכל הקוראים והקוראות של האתר, באשר הם!!!!

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.


 

הכי ניצפים 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק ג' - ההפסד הצרכני - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת המחדל המדהים המוסתר מהציבור של הרס רשתות הסלולר - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

מבחן דרך: חיבור VPN - האם זו ההגנה המושלמת על הגלישה ועל הפרטיות? - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

"תיק 4000" התפור: עדכונים שוטפים לגבי משפט נתניהו שחשוב לדעת - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

חשיפה: כיצד עמית סגל הטעה את הציבור וסייע לתפירת תיק 4000 כנגד נתניהו - כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

עדכונים שוטפים שצריך לדעת ממשפט "תיקי האלפים" עם כתב האישום השקרי - כאן

עדכונים וחשיפות מבית המשפט המחוזי בירושלים על תיק 4000 התפור והמופרך - כאן

ביהמ"ש המחוזי בירושלים: עדכונים מרתקים ממשפט תיק 4000 המצוץ מהאצבע - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

החקירה הנגדית של חפץ: עדכונים מביהמ"ש המחוזי בי-ם לגבי תיק 4000 התפור - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

משפט תיק 4000: הסברים/פרשנויות של אבי וייס באמצעות סרטוני יוטיוב ומצגות - כאן


 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
Telecom Expert
 
טלקום אקספרטס
 
הבלוג של אלי ציפורי
 
עדן אימון עסקי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live Zappix
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP שירותנט
לייבסיטי - בניית אתרים