הגנת פרטיות המשתמשים באפליקציות להעברת כספים ולתשלום בבתי עסק

דף הבית >> לגיקים >> חדשות עולם האפליקציות >> הגנת פרטיות המשתמשים באפליקציות להעברת כספים ולתשלום בבתי עסק
הגנת פרטיות המשתמשים באפליקציות להעברת כספים ולתשלום בבתי עסק
מאת: מערכת Telecom News, 4.11.20, 10:35תשלומים באפליקציה

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה מסמך העוסק בפרטיות בשימוש באפליקציות להעברת כספים ולתשלום בבתי עסק, ומדגישה, שיש לתת משקל ראוי בהפעלתן להגנת הפרטיות ולקבלת הסכמה לרישום ולשימוש בהן. הציבור מוזמן לשלוח התייחסויות/הערות.
 
הרשות להגנת הפרטיות פרסמה מסמךשעוסק בפרטיות בשימוש באפליקציות להעברת כספים ולתשלום לבתי עסק. המסמך מתפרסם ראשית לקבלת התייחסויות/הערות מאת הציבור.

לשימוש ביישומונים, שמשמשים להעברת כספים ולתשלום לבתי עסק, יתרונות רבים. יחד עם זאת, הדבר מציב אתגר גדול בכל הנוגע להגנה על פרטיות המשתמשים בהם ויכולתם לשלוט במידע אישי ורגיש הנוגע להם.

הליכי הרישום והשימוש באמצעים אלה כוללים איסוף של מידע אישי ופיננסי רב ורגיש. אלה עשויים לשמש בסיס לניתוח ההתנהלות שלהם ואף להעיד רבות על אישיותם, זהותם, העדפותיהם ואורח חייהם.
 
הרשות ביצעה בחינה הן של מדיניות הפרטיות והן של תנאי השימוש של האפליקציות המרכזיות הפועלות כיום בשוק הישראלי ופרסמה, לראשונה, דגשים מרכזיים הנוגעים לפרטיות המשתמשים, אשר עלו במסגרת הבחינה שערכה.

עמדת הרשות להגנת הפרטיות היא, שיש לשים דגש מיוחד על הליך קבלת ההסכמה לרישום ולשימוש באפליקציות, על כל היבטיו. זאת, בכדי לאפשר למשתמשים לשלוט על המידע הנוגע אליהם באופן מיטבי ולהבטיח, שהשימוש במידע ייעשה בידיעתם ובהתאם להסכמתם המלאה, תוך שמירה על פרטיותם.

במסגרת המסמך מתייחסת הרשות לסוגיות כגון איסוף מידע במסגרת מתן הרשאות גישה לרכיבים שונים במכשירים הניידים (כגון מצלמה ורשימת אנשי קשר); איסוף ועיבוד מידע במסגרת קבצי "עוגיות"; הסכמה לשימוש בטכנולוגיות אחרות וחדשות; פירוט זכויות המשתמשים והיבטי פרטיות בסיום ההתקשרות.

הרשות מבקשת להבהיר, שאין באמור במסמך כדי לומר, שאופן הפעלתם של יישומונים אלה כיום אינו תקין או שאינו תואם את הוראות הדין.

יחד עם זאת, עמדת הרשות היא, שההמלצות, שפורטו במסגרת המסמך, מבטאות את הדרך המיטבית ליישום הוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות, שהותקנו מכוחו, ולהענקת המשקל הראוי לסוגית פרטיותם של משתמשים בתחום רגיש זה. 

הרשות מזמינה את הציבור לשלוח לה התייחסויות למסמך עד לתאריך 3.12.20  בשעה 12:00.  זאת לכתובת הדוא"ל: ppa@justice.gov.il

בשורת הנושא יש לציין "התייחסות למסמך בנושא פרטיות באמצעי תשלום מתקדמים להעברת כספים ולתשלום בבתי עסק".

המסמך המלא - כאן.
 
 
NORDVPN 
 
Bookmark and Share