אלעד מערכות / חב' ממשלתית לתיירות

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> אלעד מערכות / חב' ממשלתית לתיירות
מאת: מערכת Telecom News
01/02/13 , 10:10
החברות המעורבות: אלעד מערכות  Elad Systems עבור החברה הממשלתית לתיירות
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: אלעד מערכות זכתה במכרז להקמת יחידת מחשוב עבור החברה הממשלתית לתיירות. הוקמה תשתית רשת פנים-ארגונית וסביבה ארגונית, שמשמשת את עובדי החברה. הוטמעו 3 שרתי IBM מדור M4, שיוכלו לארח מס' רב של מכונות וירטואליות. ע"ג השרתים הופעלה מערכת ההפעלה Microsoft Windows Server 2012, הוטמע מערך אחסון של יבמ והוחלפה מערכת מסמכים קודמת של NESS בפתרון ShareDocs המבוסס Microsoft Share Print.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: נאמד במאות אלפי ש"ח
Bookmark and Share