Saki ממטק / רד תקשורת

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> Saki ממטק / רד תקשורת
מאת: מערכת Telecom News
01/02/13 , 11:20
החברות המעורבות: Saki  ממטק עבור רד תקשורת
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: חב' Saki היפנית, שמיוצגת בארץ ע"י חב' Memtech, התקינה בקו הייצור וההרכבות האלקטרוני ברד תקשורת, 2 מערכות בדיקה תלת מימדיות למעגלים מודפסים המספקות רמת דיוק של 2 מיקרון. המערכות בודקות מעגלים מוגמרים ע"י שילוב צילום דו-מימדי וסריקה 3D. הן כוללות רשת תקשורת פנימית, שמנתחת תקלות ומסייעת לביצוע הבקרה מעל קו הייצור.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: מחיר כל מכונה כ-240,000 דולרים.
Bookmark and Share