InnoCom - פייראיי / מקורות אמריקאים

דף הבית >> שת"פים הסכמים נציגויות >> InnoCom - פייראיי / מקורות אמריקאים
מאת: מערכת Telecom News
01/02/13 , 12:15
החברות המעורבות: InnoCom  + FireEye עם מקורות אמריקאים
תוכן השת"פ / נציגויות: חב' InoCom מקב' אמן, שמייצגת את פייראיי FireEye, חברת אבטחה לעצירת מתקפות סייבר ממוקדות, מדווחת על גיוס הון ממקורות אמריקאים להרחבת הפעילות.
היקפו הכספי של השת"פ / נציגויות:  50 מיליון דולרים
Bookmark and Share