Service2Media / Nesspro

דף הבית >> שת"פים הסכמים נציגויות >> Service2Media / Nesspro
מאת: מערכת Telecom News
01/02/13 , 15:49
החברות המעורבות: NessPro עם Service2Media
תוכן השת"פ / נציגויות: NessPro  מקב' נס טכנולוגיות בחרה ב-Service2Media ההולנדית כשותפה לפתרונות מובייל מתקדמים והחלה לשווק את מוצר התוכנה M2Active. זו פלטפורמה לפיתוח אפליקציות B2C להתקנים ניידים, תוך הרצת האפליקציה על מגוון מערכות הפעלה ומכשירים בתחום המובייל.
היקפו הכספי של השת"פ / נציגויות:  לא נמסר
Bookmark and Share