Space IL / בזק

דף הבית >> שת"פים הסכמים נציגויות >> Space IL / בזק
מאת: מערכת Telecom News
11/02/13,  13:30
החברות המעורבות: עמותת Space IL עם בזק
תוכן השת"פ / נציגויות: עמותת Space IL גייסה את חברת בזק כנותנת חסות ראשונה במיזם להנחתת חללית ישראלית על הירח ב-2015. המיזם מסתמך על תרומות של חברות ואנשים פרטיים, ובזק היא השותפה המסחרית הראשונה שתורמת כסף לפרויקט,ומקדמת אותו.
היקפו הכספי של השת"פ / נציגויות:  לא נמסר גודל התרומה
Bookmark and Share