BumpYard / פייסבוק

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> BumpYard / פייסבוק
מאת: מערכת Telecom News
11/02/13,  13:22
החברות המעורבות: BumpYard עבור פייסבוק
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: BumpYard מקב' eWave זכתה בהקמת מוקדי שירות לקוחות בפייסבוק, שיתבססו על הפלטפורמה BumpYard Social CRM. זו פלטפורמה לניהול מכירות ושירות לקוחות בפייסבוק המאפשרת מעקב וניתוב חכם של פניות.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: נאמד במיליון ש"ח
Bookmark and Share