One1 Systems / מוטו תקשורת

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> One1 Systems / מוטו תקשורת
מאת: מערכת Telecom News
12/02/13,  07:32
החברות המעורבות: One1 Systems עבור מוטו תקשורת
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: ביצוע במיקור חוץ של ניהול תשתיות המחשוב ומערכות המידע במשרדי מוטו תקשורת בת"א, שמוציאה לאור מגזינים. הניהול יכלול אבטחת מידע, גיבוי, אספקת ציוד מחשוב, ייעוץ טכנולוגי ותמיכה טכנית.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: 1.5 מיליון ש"ח (ל-3 שנים)
Bookmark and Share