ליבי טכנולוגיות / כלל פנסיה וגמל

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> ליבי טכנולוגיות / כלל פנסיה וגמל
מאת: מערכת Telecom News
18/02/13,  10:03
החברות המעורבות: לגי טכנולוגיות עבור כלל פנסיה וגמל
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: התקנת תוכנת IBM Cognos TM1 בכלל פנסיה וגמל לבקרת תהליכי ניהול פיננסי, טיפול בני"ע, קופות גמל וכד', שיערוך נכסים ודיווחים רגולטוריים.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: לא נמסר היקף כספי.
Bookmark and Share