סרגון / PEG Bandwidth

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> סרגון / PEG Bandwidth
מאת: מערכת Telecom News
20/02/13,  12:21
החברות המעורבות: Ceragon עבור PEG Bandwidth מארה"ב
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: סרגון קבלה מ-PEG Bandwith עבור רשתות בארה"ב, הזמנות למערכת FiberAir IP-20C  - רדיו מיקרוגל המאפשר קבולת רשת גבוהה: תקשורת אלחוטית בקצבים גבוהים בדומה לסיבים אופטיים.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: לא נמסר ההיקף הכספי.
Bookmark and Share