חלל תקשורת / לקוח באפריקה

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> חלל תקשורת / לקוח באפריקה
מאת: מערכת Telecom News
24/02/13,  19:34
החברות המעורבות: חלל תקשורת עבור לקוח באפריקה
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: אספקת שירותי תקשורת לווינית על גבי הלווין עמוס 5 ללקוח (DTH (Direct to Home להפצת שידורי טלוויזיה רב ערוצית. 
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: 3.8 מיליון דולרים. ההסכם ל-5 שנים.
Bookmark and Share