Ruckus Wireless בגטר טק / עיריית רמת השרון

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> Ruckus Wireless בגטר טק / עיריית רמת השרון
מאת: מערכת Telecom News
27/02/13,  00:07
החברות המעורבות: Ruckus Wireless המיוצגת ע"י גטר טק עבור עיריית רמת השרון
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: הקמת רשת אלחוטית WiFi לאינטרנט פתוח לתושבים, רשת לעובדי העירייה, רשת לשעת חירום ותשתית למערכת עיר בטוחה. בשלב א' הותקנו 24 בסיסי שידור, ובשלב ב' יפורסם מכרז למוקד. עד סוף 2013 כ-70% משטחים ציבוריים ברמת השרון יהיו מכוסים באמצעות הרשת האלחוטית.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: לא נמסר היקף כספי
Bookmark and Share