Airspan / חב' ON מברזיל

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> Airspan / חב' ON מברזיל
מאת: מערכת Telecom News
28/02/13,  23:13
החברות המעורבות: Airspan עבור מפעילת הסלולר ON מסאן פאולו ברזיל, שבחרה בה להקמת הרשת בעיר.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: אירספאן תפרוס רשתות של תאי סלולר קטנים לדור 4 LTE בתדר 2.6 ג'יגה-הרץ בעיר סאן פאולו, שירות המאפשר חיבורים של 100 מגה בסלולר.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: לא נמסר היקף כספי
Bookmark and Share