חלל תקשורת / YES

דף הבית >> שת"פים הסכמים נציגויות >> חלל תקשורת / YES
מאת: מערכת Telecom News
05/03/13,  13:34
החברות המעורבות: חלל תקשורת עם YES
תוכן השת"פ / נציגויות: עדכון הסכם לסוף 2028 ומתן אופציה לחב' יס להגדיל את הקיבולת שבשימושה החל ממועד פעילותו המסחרית של הלוויין עמוס 6.
היקפו הכספי של השת"פ / נציגויות:  ההכנסות הרב שנתיות שתנבענה מן העדכון מוערכות ב-226 מיליון דולרים, ללא האופציה של YES להגדלת הקיבולת.
Bookmark and Share