SIS LIVE / RRsat

דף הבית >> שת"פים הסכמים נציגויות >> SIS LIVE / RRsat
מאת: מערכת Telecom News
05/03/13,  17:15
החברות המעורבות: RRsat עם SIS LIVE
תוכן השת"פ / נציגויות: אספקת פתרונות לשידורי ספורט בינ"ל לאסיה וממנה. RRsat תספק שידורים של European Tour Golf.ותחרויות גולף לאסיה וממנה.
היקפו הכספי של השת"פ / נציגויות:  לא נמסר היקף כספי
Bookmark and Share