WENDIMU / NessPro

דף הבית >> שת"פים הסכמים נציגויות >> WENDIMU / NessPro
מאת: מערכת Telecom News
06/03/13,  09:44
החברות המעורבות: נס טכנולוגיות עם WENDIMU
תוכן השת"פ / נציגויות: שיווק מערכת הלומדה הארגונית המבוססת על פלטפורמה אינטרנטית של WENDIMU ליצירה וניהול חומרי למידה מתוקשבים, הדרכה ופיתוח הידע בארגון. המערכת מאפשרת תכנון וניהול של תכניות הדרכה ברשת, כולל פיתוח תכנים, מנגנוני משוב, הערכה והסמכה וחוסכת בעלויות.
היקפו הכספי של השת"פ / נציגויות:  לא נמסר היקף כספי
Bookmark and Share