iYogi / NICE

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> iYogi / NICE
מאת: מערכת Telecom News
06/03/13,  11:48
החברות המעורבות: נייס עבור iYogi
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: iYogi ספקית פתרונות לשירותי תמיכה טכנית לעסקים ולצרכנים ברחבי העולם, תטמיע פתרונות של נייס Nice Process Analytics / Real Time Activity Monutoring לאופטימיזציה של שירותי השירות, האנלחיזה וניהול התהליכים מול הלקוחות להגדלת הניראות והפיריון.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: לא נמסק היקף כספי
Bookmark and Share