SpaceLogic / שדות תעופה בארה"ב

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> SpaceLogic / שדות תעופה בארה"ב
מאת: מערכת Telecom News
06/03/13,  23:13
החברות המעורבות: SpaceLogic  עבור שדות תעופה גדולים בארה"ב שפרטיהם לא נמסרו.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: לפי פרסום ב-iHLS, חב' SpaceLogic חשפה פרטים על הטמעה בשדות תעופה בארה"ב שלמערכת I-Screen לאופטימיזציה של שיקוף סוגי מטען שונים של נוסעים. האלוגריתם SecureLogic מפיק הוראות ניתוב לשיקוף עבור כל מזוודה. המשתמש מכניס את פרמטר רמת הסיכון למערכת, שקוראת את תווית הביטחון של המטען ומכוונת אותו לנתיב שיקוף ייעודי. היא כוללת מערכת גילוי חומרי נפץ, רנטגן ועוד.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: לא נמסר היקף כספי
Bookmark and Share