SilverLining / NICE

דף הבית >> שת"פים הסכמים נציגויות >> SilverLining / NICE
מאת: מערכת Telecom News
07/03/13,  14:26
החברות המעורבות: Nice עם SilverLining Solutions הבריטית
תוכן השת"פ / נציגויות: העצמת ביצועי עובדים והכשרתם במוקדי שירות, במשרד האחורי, בסניפים ובשלוחות, ע"י שימוש בטכנולוגיות משותפות של אופטימיזציה של ניהול כוח אדם (WFO) להטמעה במתקני הארגון או בענן.
היקפו הכספי של השת"פ / נציגויות:  לא נמסר היקף כספי
Bookmark and Share