Veeam / Arrow ECS

דף הבית >> שת"פים הסכמים נציגויות >> Veeam / Arrow ECS
מאת: מערכת Telecom News
11/03/13,  12:00
החברות המעורבות: Arrow ECS עם Veeam
תוכן השת"פ / נציגויות: Arrow ECS תפיץ בארץ את מוצרי Veeam לניהול תשתית וירטואלית והגנה על נתונים עבור Windows Hyper-V ו-VMware vSphere. המוצרים מאפשרים שליטה נוחה בכל הסביבות הווירטואליות בארגון.
היקפו הכספי של השת"פ / נציגויות:  לא נמסר היקף כספי
Bookmark and Share