הנהלת בתי המשפט

דף הבית >> פטורים ממכרזים ICT >> הנהלת בתי המשפט

מאת: מערכת Telecom News
11/03/13,  18:35
החברה מפרסמת הפטור ממכרז: הנהלת בתי המשפט
תוכן הפטור ממכרז: המשך פטור ממכרז ל-3 שנים להמשך פרויקט נט המשפט.
הספק מקבל הפטור: יבמ, דור מערכות מחשבים, נס.א.ט.
סכום הפטור במכרז: 112,530,000 ש"ח.
נרשמה הערה, שהשירותים הנ"ל יכולים להינתן לא רק ע"י יבמ...וראוי לעשות מכרז... 
Bookmark and Share