MOBOTIX / RADWIN

דף הבית >> שת"פים הסכמים נציגויות >> MOBOTIX / RADWIN
מאת: מערכת Telecom News
11/03/13,  21:08
החברות המעורבות: RADWIN עם MOBOTIX
תוכן השת"פ / נציגויות: שילוב התקני מעקב IP של MOBOTIX עם הפתרונות האלחוטיים של RADWIN, להספקת פתרונות וידאו אלחוטי חסכוני באיכות גבוהה לצרכי מעקב להגנת תשתיות רגישות, ביטחון תחבורתי וערים בטוחות.
היקפו הכספי של השת"פ / נציגויות:  לא נמסר היקף כספי
Bookmark and Share