One1 / עיריית רעננה

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> One1 / עיריית רעננה
מאת: מערכת Telecom News
12/03/13,  09:14
החברות המעורבות: One1 עבור עיריית רעננה
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: הטמעת מערכת לניהול שירות לקוחות מבוססת Pivotal CRM 6 בעיריית רעננה. המערכת תנהל קריאות שירות, משימות, ציוד ומלאי ותשפר תהליכי עבודה בעירייה.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: נאמד בכמה מאות אלפי ש"ח
Bookmark and Share