eWave / קופ"ח לאומית

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> eWave / קופ"ח לאומית
מאת: מערכת Telecom News
14/03/13,  10:08
החברות המעורבות: eWave עבור שירותי בריאות לאומית
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: הקמת אתר אינטרנט ב- 4 שפות עם ממשק ועיצוב עדכניים וידידותיים למשתמש, עם חיפוש תוכן מתקדם לשיפור השירות ל-700,000 מבוטחים. תבוצע אינטגרציה למערכות הקיימות ויפותח ממשק לשאיבת מידע אוטומטית ממערכת ה-SharePoint של לאומית. האתר יתבסס על מערכת ניהול תוכן eGen של eWave.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: 0.5 מיליון ש"ח 
Bookmark and Share