גילת \ HISPASAT מספרד

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> גילת \ HISPASAT מספרד
מאת: מערכת Telecom News
20/03/13,  18:20
החברות המעורבות: גילת רשתות לוויין עבור מפעילת התקשורת הספרדית HISPASAT
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: אספקת מערכת לוויין SkyEdge II להרחבת רשת התקשורת הלוויינית כחלק מתכנית ממשלת ספרד לאספקת 100% גישה לתקשורת בפס רחב באיזורי הפריפריה בספרד.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: לא נמסר היקף כספי
Bookmark and Share