One1 / אורגל מקב' נגב קרמיקה

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> One1 / אורגל מקב' נגב קרמיקה
מאת: מערכת Telecom News
03/04/13,  18:44
החברות המעורבות: One1 עבור אורגל מקב' נגב קרמיקה
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: הטמעת מערכת Pivotal CRM6 לניהול לקוחות למערך שירותי חברת אורגל, שכוללת מערכת לניהול פניות, משימות, חוזים וממשקים מול ERP ומול מערכות ספקים, להפעלה החל ממוקד השירות הטלפוני וכלה בניהול הטכנאים בשטח.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: נאמד במאות אלפי ש"ח
Bookmark and Share