פרודוור ישראל / כנס

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> פרודוור ישראל / כנס
מאת: מערכת Telecom News
04/04/13,  11:11
החברות המעורבות: Prodware ישראל עבור קב' כנס לארגון כנסים
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: הטמעת מערכת Microsoft Dynamics ERP לניהול ודיווח פיננסי בכנס, שמקיפה פתרונות פיננסיים ולוגיסטיים עם מודולים כמו רכש וניהול לקוחות וספקים, שעובדת בצורה רב-לשונית לשימוש קב' כנס ב-15 מדינות שונות, כולל פיתוח לחישוב מע"מ במדינות שונות והתממשקות למערכות בילינג.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: מיליון ש"ח
Bookmark and Share