Sandisk / Proceed

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> Sandisk / Proceed
מאת: מערכת Telecom News
07/04/13,  13:33
החברות המעורבות: Proceed  הישראלית עבור Sandisk העולמית.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: הטמעת מערכת CA ב-Sandisk תוך שימוש בתשתית טכנולוגית לניהול מוצרים Clarity של CA.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: לא נמסר היקף כספי
Bookmark and Share