Ruckus Wireless בגטר טק / רשת "בית בלב" + בי"ח "רעות"

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> Ruckus Wireless בגטר טק / רשת "בית בלב" + בי"ח "רעות"
מאת: מערכת Telecom News
07/04/13,  13:56
החברות המעורבות: Ruckus Wireless  ב-Getter-Tech עבור רשת "בית בלב" ובי"ח "רעות".
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: הטמעת מערכת WiFi של Ruckus Wireless האמריקאית. המערכת מגיעה גם לפינות הסובלות מהפרעות רדיו רבות בשל ריבוי במיכשור רפואי המשבש קליטה.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: .נאמד בכמה מאות אלפי ש"ח
Bookmark and Share